Bất thường EHCMC trúng thầu trăm tỷ tại Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam

(khoahocdoisong.vn) - Mới đây, Công ty CP Điện Sài Gòn Gia Định (EHCMC) được công bố trúng 2 gói thầu xây lắp điện cùng thuộc dự án do Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu là 123,791 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại 2 gói thầu xây lắp tương tự thuộc dự án này, EHCMC đều tham dự nhưng trượt thầu.

Tháng 4/2020, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu lần lượt từ 6.1 đến 6.4 thuộc Dự án Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận.

Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp chính, có số hiệu gói thầu từ 6.1 đến 6.4. EHCMC nộp hồ sơ dự thầu cả 4 gói thầu, tuy nhiên, nhà thầu này bị loại tại Gói 6.2 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G13 đến G27), trị giá 63,9 tỷ đồng và Gói 6.4 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G36 đến ĐC), trị giá 63,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Gói 6.2, EHCMC bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu do không nộp bảo lãnh dự thầu.

Ảnh ehcmc.com.vn

Ảnh ehcmc.com.vn

Nhưng, EHCMC lại trúng 2 gói thầu còn lại: Gói 6.1 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ ĐĐ đến G13) và Gói 6.3 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G27 đến G36).

Tại Gói 6.1 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ ĐĐ đến G13), EHCMC trúng thầu với giá 65,547 tỷ đồng (giảm giá 0,1%). Gói thầu này có 4 nhà thầu tham dự, trong đó Công ty CP Sông Đà 11 không đạt ở bước đánh giá về tài chính; Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 và Liên danh Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang - Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam không đạt ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

Tại Gói 6.3 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G27 đến G36), EHCMC trúng thầu với giá 58,244 tỷ đồng (giảm giá 0,6%). Gói thầu này có 5 nhà thầu tham dự. Trong đó, ngoài 3 nhà thầu đã tham dự tại Gói 6.1 và bị loại với lý do tương tự, thì có thêm Công ty CP Xây lắp Điện I, nhà thầu này bị loại do không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Phụ lục yêu cầu về doanh thu cho các đơn vị dự thầu tối thiểu mỗi năm trong vòng 4 năm gần nhất phải đạt bình quân 98,455 tỷ đồng.

Phụ lục yêu cầu về doanh thu cho các đơn vị dự thầu tối thiểu mỗi năm trong vòng 4 năm gần nhất phải đạt bình quân 98,455 tỷ đồng.

Đáng bàn là, về năng lực tài chính, Tổng Công ty Điện lực miền Nam yêu cầu các nhà thầu có doanh thu tối thiểu mỗi năm trong vòng 4 năm gần nhất phải đạt bình quân  gần 100 tỷ đồng/năm.

Theo hồ sơ báo cáo thuế mà phóng viên ghi nhận được thì EHCMC dường như không đáp ứng được điều kiện dự thầu thầu này.

Cụ thể: Năm 2015 doanh thu của công ty này bằng 0. Năm 2016 là 21.778.044đ. Năm 2017 là 52.300.289đ. Năm 2018 là 113.846.432đ.

Vậy, những điểm mờ nào, trong hồ sơ dự thầu của EHCMC cần làm rõ, Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam đã “chấm” thầu như thế nào? Báo KH&ĐS sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Đời sống
back to top