TPHCM dự chi 19.280 tỷ đồng di dời nhà trên và ven kênh rạch

Trong giai đoạn 2021-2025, TPHCM đặt mục tiêu sẽ hoàn thành bồi thường, di dời 6.500 căn nhà ven, trên kênh rạch

Kế hoạch di dời này được UBND TPHCM đưa ra trong Quyết định số 3837 về Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, TP.CM chia dự án di dời bằng vốn ngân sách thành 3 nhóm.

Nhóm 1 với tổng vốn đầu tư dự kiến 12.530 tỷ đồng, sẽ di dời 3.220 căn, thực hiện 3 dự án giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường có kết hợp di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị

Nhóm 2 gồm 14 dự án đã triển khai xong các bước chuẩn bị đầu tư từ giai đoạn 2016 – 2020 (tổng vốn đầu tư dự kiến 5.543 tỷ đồng, di dời 3.250 căn). Trước đó, giai đoạn 2016 – 2020, TP.HCM chỉ đạt 12,4% chỉ tiêu di dời nhà ở trên và ven kênh rạch (2.479 căn trong số 20.000 căn cần di dời).

Nhóm 3 gồm 30 dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư (tổng vốn đầu tư dự kiến 10.362 tỷ đồng, quy mô 7.282 căn).

Đối với dự án vốn ngoài ngân sách, TPHCM tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị để sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện 6 dự án với quy mô 6.630 căn, trong đó trọng tâm là dự án bờ nam kênh Đôi (5.055 căn).

Quyết định 3837 cũng cho biết, TPHCM sẽ tập trung hoàn tất việc đầu tư xây dựng mới 6 chung cư cấp D đã thực hiện di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời cũng hoàn tất việc di dời, tháo dỡ đối với 8 chung cư cấp D chưa thực hiện di dời hoặc di dời dở dang trong giai đoạn 2016-2020.

Về công tác xây dựng chung cư cũ, TP tập trung hoàn tất đầu tư xây mới 6 chung cư cấp D đã di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016 – 2020. Tiếp đến, TP hoàn tất di dời, tháo dỡ 8 chung cư cấp D chưa thực hiện hoặc thực hiện dở dang trong giai đoạn 2016 – 2020.

Ngoài ra, TPHCM cũng hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 180 chung cư cấp B và 66 chung cư cấp C còn lại của giai đoạn 2016-2020 với tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đồng từ ngân sách.

Theo Đời sống
Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. (Ảnh minh hoạ).

Hà Nội và TPHCM có không quá 5 phó chủ tịch UBND

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất ban hành Nghị định quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
back to top