Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị bắt

Ông Bùi Quang Huy bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc buôn lậu xuyên quốc gia, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng.

<div> <p>Ng&agrave;y 14/5,&nbsp;Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, bu&ocirc;n lậu (C03, Bộ C&ocirc;ng an) ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, kh&aacute;m x&eacute;t với B&ugrave;i Quang Huy, 45 tuổi, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, để điều tra về tội&nbsp;<em>Bu&ocirc;n lậu </em>(khoản 4 điều 188 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015)&nbsp;v&agrave; tội&nbsp;<em>Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng </em>(điều 211 Bộ luật H&igrave;nh sự 2015).</p> <p>Li&ecirc;n quan vụ &aacute;n, 8 người cũng bị khởi tố, tạm giam về c&ugrave;ng tội danh.</p> <p>Cơ quan điều tra c&aacute;o buộc B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; đồng phạm đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội bu&ocirc;n lậu c&oacute; tổ chức, xuy&ecirc;n quốc gia. &Ocirc;ng Huy lập, sử dụng hai hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n để ngo&agrave;i sổ s&aacute;ch h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng doanh thu.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Nhiều thùng giấy được mang ra khỏi Trung tâm bảo hành của Nhật Cường hôm 9/5. Ảnh: Võ Hải" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/14/nhat-cuong-cong-an-kham-xet-22-6883-2011-1557843202.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Nhiều th&ugrave;ng h&agrave;ng&nbsp;được mang ra khỏi Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh của Nhật Cường h&ocirc;m 9/5.&nbsp;<em style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);">Ảnh: V&otilde; Hải</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr">Năm ng&agrave;y trước, h&ocirc;m 9/5, C03 đ&atilde; ra quyết định kh&aacute;m x&eacute;t nơi ở của &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Huy tại căn hộ chung cư tại quận T&acirc;y Hồ.</p> <p dir="ltr">C&ugrave;ng ng&agrave;y 9 cửa h&agrave;ng, trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh thuộc Nhật Cường Mobile bị kh&aacute;m x&eacute;t. Tại c&aacute;c kệ, điện thoại trưng b&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n xuất hiện. Cơ quan điều tra đưa h&agrave;ng chục th&ugrave;ng c&aacute;c-t&ocirc;ng ni&ecirc;m phong k&iacute;n ra khỏi c&aacute;c cửa h&agrave;ng.</p> <p dir="ltr">Chuỗi Nhật Cường Mobile đ&oacute;ng cửa từ h&ocirc;m đ&oacute;.&nbsp;</p> <p>Tr&ecirc;n hồ sơ tại Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, C&ocirc;ng ty Nhật Cường kinh doanh thiết bị v&agrave; linh kiện điện tử, viễn th&ocirc;ng, sản xuất điện thoại di động, dịch vụ cầm đồ v&agrave; b&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay.Nhật Cường Mobile l&agrave; thương hiệu thuộc sở hữu của C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ tại H&agrave; Nội, một trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh được cho l&agrave; lớn nhất khu vực ph&iacute;a Bắc v&agrave; một trung t&acirc;m ERP tại TP HCM.&nbsp;Nhật Cường Mobile từng l&agrave; Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh uỷ quyền của Apple.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top