Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile

Cơ quan điều tra Bộ Công an đang khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội.

<div> <div style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n website,&nbsp;Nhật Cường mobile thuộc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, c&oacute; giấy ph&eacute;p ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT H&agrave; Nội cấp ng&agrave;y 20/06/2001. Người đại diện ph&aacute;p luật l&agrave; &ocirc;ng B&ugrave;i Quang Huy, với ng&agrave;nh nghề kinh doanh ch&iacute;nh l&agrave;&nbsp; B&aacute;n bu&ocirc;n thiết bị v&agrave; linh kiện điện tử, viễn th&ocirc;ng.</div> <div style="text-align: justify;"><span>Hệ thống Nhật Cường mobile c&oacute; 9 cửa h&agrave;ng tại H&agrave; Nội, trong đ&oacute; &#39;đại bản doanh&#39; đặt tại </span><span>33 L&yacute; Quốc Sư, phường H&agrave;ng B&ocirc;ng, quận Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội.</span></div> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/tienphongdocquyen_nhat_cuong_ifjg(1).jpg" /><span>Nhiều cảnh s&aacute;t c&oacute; mặt tại Nhật Cường Mobile ở địa chỉ 33 L&yacute; Quốc Sư, Ho&agrave;n Kiếm, H&agrave; Nội s&aacute;ng nay (9/5). Ảnh: L&ecirc; Dương</span></div> </div> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/tienphongdocquyen_nhat_cuong3_sjlh.jpg" /><span>Ảnh: L&ecirc; Dương</span></div> </div> <div style="text-align: justify;"><span>Khoảng 11h ng&agrave;y 9/5, ghi nhận tại chung cư Golden Westlake ở 162a Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m, quận Ba Đ&igrave;nh - được cho l&agrave; nơi ở của l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty Nhật Cường, h&agrave;ng cục c&aacute;n bộ c&ocirc;ng an c&oacute; mặt tại sảnh khu chung cư n&agrave;y. </span></div> <div style="text-align: justify;"><span>Theo nguồn tin, thời điểm tr&ecirc;n lực lượng chức năng tới l&agrave;m việc tại một căn hộ tại to&agrave; B Golden Westlake.</span></div> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/tienphongdocquyen_nhat_cuong4_vmel.jpg" /><span>Sảnh chung cư Golden Westlake. Ảnh: Nguyễn Ho&agrave;n</span></div> </div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/tienphongdocquyen_nhat_cuong5_pjtt.jpg" /><span>Cửa h&agrave;ng Nhật Cường Mobile tại số 3 đường Xu&acirc;n Thủy, quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội s&aacute;ng nay (9/5) đ&oacute;ng cửa. Ảnh: Nguyễn Ho&agrave;n</span></div> </div> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/tienphongdocquyen_nhat_cuong6_nsxk.jpg" /><span>Cửa h&agrave;ng Nhật Cường Mobile tại số 12 L&aacute;ng Hạ, quận Ba Đ&igrave;nh, H&agrave; Nội s&aacute;ng nay (9/5) đ&oacute;ng cửa. Ảnh: L&ecirc; Dương</span></div> </div> <div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/tienphongdocquyen_nhat_cuong7_bpca.jpg" /><span>Trung t&acirc;m bảo h&agrave;nh của Nhật Cường Mobile tại C4 Giảng V&otilde;, H&agrave; Nội cũng xuất hiện nhiều cảnh s&aacute;t. Ảnh: L&ecirc; Dương</span></div> </div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/received_2205792389735364_sbbk.jpeg" />&nbsp; Ảnh: Nguyễn Ho&agrave;n</div> <div style="text-align: justify;"><img alt="Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2019/05/09/received_2369555433256621_nlol.jpeg" /><span>Cảnh s&aacute;t thắt chặt an ninh tại To&agrave; B Golden Westlake 162a Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m. Ảnh Nguyễn Ho&agrave;n</span></div> <p style="text-align: justify;"><span><em>Tiếp tục cập nhật....</em></span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top