Tối 16/11, Việt Nam có 2 ca mắc mới Covid-19, là người nhập cảnh

Bộ Y tế thông tin hai ca nhập cảnh này được cách ly tại Quảng Ninh và Đà Nẵng, trong đó một người bay về từ Nhật, một người bay về từ Mỹ quá cảnh qua Nhật.

<div> <p>T&iacute;nh từ 6h đến 18h ng&agrave;y 16/11, Việt Nam c&oacute; 2 ca mắc mới Covid-19, đều l&agrave; ca nhập cảnh được c&aacute;ch ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh v&agrave; Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Cụ thể:</p> <p>- CA BỆNH 1282 (BN1282): Bệnh nh&acirc;n nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.</p> <p>Ng&agrave;y 14/11, bệnh nh&acirc;n từ Nhật Bản nhập cảnh S&acirc;n bay V&acirc;n Đồn tr&ecirc;n chuyến bay VN311, được c&aacute;ch ly tại tỉnh Quảng Ninh ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 15/11 tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật tỉnh Quảng Ninh dương t&iacute;nh với SAR-CoV-2.</p> <p>Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Tối 16/11, Việt Nam có 2 ca mắc mới Covid-19, là người nhập cảnh - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/icdn-dantri-com-vn_125212090101579941974837892320826785386382956-o-1605524593780.jpg" title="Tối 16/11, Việt Nam có 2 ca mắc mới Covid-19, là người nhập cảnh - 1" /></figure> <p>- CA BỆNH 1283 (BN1283): Nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại Quận 12, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n từ Hoa Kỳ đến Nhật Bản tr&ecirc;n chuyến bay NH5, sau đ&oacute; từ Nhật Bản nhập cảnh S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng tr&ecirc;n chuyến bay VN311 ng&agrave;y 8/11, được c&aacute;ch ly tại TP. Đ&agrave; Nẵng ngay sau khi nhập cảnh. Lấy mẫu lần 1 ng&agrave;y 9/11 v&agrave; lần 2 ng&agrave;y 10/11 kết quả x&eacute;t nghiệm nghi ngờ, lấy mẫu lần 3 ng&agrave;y 16/11 kết quả x&eacute;t nghiệm tại Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP. Đ&agrave; Nẵng dương t&iacute;nh với SAR-CoV-2.</p> <p>Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng.</p> <p>Như vậy, đến nay số ca bệnh tại nước ta l&agrave; 1.283 bệnh nh&acirc;n, 35 trường hợp tử vong, l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) v&agrave; Quảng Trị (1).</p> <p>Ng&agrave;y 16/11 l&agrave; ng&agrave;y thứ 74 nước ta kh&ocirc;ng ghi nhận ca bệnh ngo&agrave;i cộng đồng.</p> <p>Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 15.549, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 210</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 14.449</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 890.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19:</p> <p>- 21 bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh: BN1130, BN1129, BN1158, BN1160, BN1153, BN1177, BN1164, BN1204, BN1205, BN1189, BN1186, BN1192, BN1190, BN1188, BN749, BN1068, BN1070, BN1071, BN1072, BN1073, BN1074.</p> <p>- Số ca &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2:</p> <p>&nbsp;+ Lần 1: 7</p> <p>+ Lần 2: 18</p> <p>+ Lần 3: 6</p> <p>- Số ca tử vong: 35 ca.</p> <p>- Số ca điều trị khỏi: 1.124 ca.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top