Hy Lạp đóng cửa trường học, thắt chặt các hạn chế do dịch Covid-19 bùng phát

Hôm qua (14/11), Hy Lạp thông báo đóng cửa các trường tiểu học, nhà trẻ cho đến cuối tháng 11, thắt chặt hạn chế trên toàn quốc được triển khai quyết liệt trong tuần tới sau khi chứng kiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

<div> <div class="text-long"> <p>Bộ trưởng Y tế Hy Lạp cho biết Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; quyết định đ&oacute;ng cửa c&aacute;c trường học cho đến ng&agrave;y 30/11 sau khi số ca nhiễm li&ecirc;n tục gia tăng.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Ảnh minh họa. Theo gulftoday.ae." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/15/vov-vn_dang.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>Ảnh minh họa. Theo gulftoday.ae.</figcaption> </figure> <p>&Ocirc;ng cho biết hầu hết c&aacute;c quốc gia ở ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; cho ph&eacute;p c&aacute;c trường học mở cửa ở thời điểm l&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 lần thứ 2 xuất hiện kh&ocirc;ng giống với thời điểm đầu của dịch bệnh v&agrave;o th&aacute;ng 3. Tuy nhi&ecirc;n, Hy Lạp đ&atilde; triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p hạn chế kịp thời v&agrave; kiểm so&aacute;t được dịch Covid-19. Do đ&oacute;, với sự gia tăng số ca nhiễm trong hai tuần trở lại đ&acirc;y đ&atilde; khiến cho ch&iacute;nh phủ nước n&agrave;y buộc phải tiến h&agrave;nh c&aacute;c hạn chế mới cho đến cuối th&aacute;ng 11 bao gồm cả lệnh giới nghi&ecirc;m từ 9h tối đến 5h s&aacute;ng h&ocirc;m sau.</p> <p>Số ca nhiễm Covid-19 h&agrave;ng ng&agrave;y của Hy Lạp kể từ cuối th&aacute;ng 10 tới nay đ&atilde; tăng gấp 4 lần so với thời điểm trước đ&oacute;, c&oacute; thời điểm l&ecirc;n tới 3.000 ca mỗi ng&agrave;y, số ca tử vong cũng tăng đột biến nhiều tuần nay khiến c&aacute;c quan chức y tế nước n&agrave;y đ&atilde; buộc phải đưa ra c&aacute;c hạn chế mới cho người d&acirc;n./.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
back to top