Thực phẩm tốt cho tuyến tụy

Ăn các loại thực phẩm phù hợp có thể chữa lành và nuôi dưỡng tuyến tụy, giúp tránh viêm tụy và các bệnh lý tụy khác.

<p>Tuyến tụy đ&oacute;ng một vai tr&ograve; rất quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh ti&ecirc;u h&oacute;a. Khi thức ăn từ dạ d&agrave;y xuống ruột non, sẽ được trộn lẫn với c&aacute;c enzyme ti&ecirc;u h&oacute;a do tuyến tụy tiết ra để trung h&ograve;a acid dạ d&agrave;y, ngăn ngừa tổn thương ruột non. C&aacute;c enzyme n&agrave;y sẽ ph&acirc;n hủy thức ăn để cơ thể bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng hấp thu chất dinh dưỡng từ thức ăn.</p> <p>Tuyến tụy sản xuất insulin, l&agrave;m giảm lượng đường trong m&aacute;u v&agrave; cho ph&eacute;p cơ thể bạn dự trữ năng lượng thức ăn để sử dụng trong tương lai.</p> <p>Ăn c&aacute;c loại thực phẩm ph&ugrave; hợp c&oacute; thể chữa l&agrave;nh v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tuyến tụy, gi&uacute;p tr&aacute;nh vi&ecirc;m tụy v&agrave; c&aacute;c bệnh l&yacute; tụy kh&aacute;c.</p> <p><strong>Quả việt quất v&agrave; Anh đ&agrave;o</strong></p> <p>Quả việt quất v&agrave; anh đ&agrave;o đều l&agrave; nguồn cung cấp chất chống oxy h&oacute;a, gi&uacute;p ngăn ngừa tổn thương tế b&agrave;o.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="thuc-pham-tot-cho-tuyen-tuy-2" height="533" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/bichvan/2017/02/20/viet-quat.jpg" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Thực phẩm tốt cho tuyến tụy 2" width="800" /></p> <p><em>Việt quất</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cải xanh</strong></p> <p>B&ocirc;ng cải xanh v&agrave; rau họ cải kh&aacute;c như cải bruxen, cải bắp v&agrave; s&uacute;p lơ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng c&oacute; thể gi&uacute;p ngăn ngừa ung thư.</p> <p><strong>Tỏi</strong></p> <div>&nbsp;</div> <p>Tỏi, h&agrave;nh t&acirc;y l&agrave; một nguồn tốt của chất dinh dưỡng c&oacute; lợi cho sức khỏe của tuyến tụy v&agrave; để ph&ograve;ng ngừa ung thư.</p> <p><strong>Nho đỏ</strong></p> <p>Nho đỏ l&agrave; một nguồn tốt của resveratrol, một chất chống oxy h&oacute;a mạnh mẽ. Tr&aacute;nh uống rượu vang đỏ nếu bạn đang bị vi&ecirc;m tụy, v&agrave; c&oacute; thể ăn một nắm nho đỏ thay thế cho uống rượu.</p> <p><strong>Nấm linh chi đỏ</strong></p> <p>Nấm Linh Chi đỏ c&oacute; thể gi&uacute;p giảm vi&ecirc;m v&agrave; được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để kh&ocirc;i phục lại sự c&acirc;n bằng cho cơ thể.</p> <p><strong>Cải b&oacute; x&ocirc;i</strong></p> <p>Cải b&oacute; x&ocirc;i l&agrave; một nguồn gi&agrave;u chất sắt v&agrave; vitamin B, v&agrave; 2 chất n&agrave;y đều cần cho tuyến tụy. H&atilde;y thử m&oacute;n salad cải b&oacute; x&ocirc;i hoặc x&agrave;o với tỏi. C&aacute;c rau l&aacute; xanh kh&aacute;c như cải xoăn, m&ugrave; tạt v&agrave; củ cải Thụy Sĩ cũng c&oacute; lợi cho tuyến tụy của bạn.</p> <p><img alt="thuc-pham-tot-cho-tuyen-tuy-3" height="430" src="https://suckhoedoisong.vn/Images/bichvan/2017/02/20/khoai-lang-bo-tuy.jpg" style="line-height:22px !important;border:0px none !important;height:auto !important;" title="Thực phẩm tốt cho tuyến tụy 3" width="680" /></p> <p><strong>Khoai lang</strong></p> <p>Khoai lang c&ugrave;ng với c&aacute;c loại rau m&agrave;u cam v&agrave; m&agrave;u v&agrave;ng kh&aacute;c như c&agrave; rốt, ng&ocirc; v&agrave; b&iacute; chứa c&aacute;c chất dinh dưỡng c&oacute; lợi cho tuyến tụy v&agrave; c&oacute; thể gi&uacute;p ngăn ngừa ung thư.</p> <p><strong>Đậu hũ</strong></p> <p>Đậu hũ l&agrave; một nguồn tuyệt vời của protein &iacute;t chất b&eacute;o. Bạn cần protein trong chế độ ăn uống để nhanh ch&oacute;ng l&agrave;nh bệnh, nhưng qu&aacute; nhiều chất b&eacute;o sẽ l&agrave;m trầm trọng th&ecirc;m bệnh l&yacute; tụy c&oacute; sẵn. Đậu hũ l&agrave; một lựa chọn hợp l&yacute; trong trường hợp n&agrave;y.</p> <p><strong>S&uacute;p rau v&agrave; c</strong><strong>&agrave; chua</strong></p> <p>C&agrave; chua l&agrave; một nguồn cung cấp vitamin C v&agrave; chất chống oxy h&oacute;a. Rau quả cũng chứa chất chống oxy h&oacute;a v&agrave; chất dinh dưỡng c&oacute; lợi cho tuyến tụy.</p> <p><strong>Sữa chua</strong></p> <p>Sữa chua l&agrave; một nguồn tốt của chế phẩm sinh học, vi khuẩn c&oacute; lợi trong sữa chua gi&uacute;p giữ cho hệ thống miễn dịch v&agrave; ti&ecirc;u h&oacute;a hoạt động tốt. N&ecirc;n chọn sữa chua kh&ocirc;ng th&ecirc;m đường.</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top