Thủ tướng yêu cầu lễ hội văn minh, không cúng oan gia trái chủ

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/1/2024 về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt quy định của pháp luật, tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương…

Không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí - Ảnh minh hoạ

Không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí - Ảnh minh hoạ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, của Nhân dân và du khách, nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; nguồn gốc của lễ hội; không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường;..

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ trì, phối hợp đơn vị, địa phương liên quan xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và địa điểm tổ chức lễ hội.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo, Ban Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, Ban Tổ chức lễ hội thực hiện tốt quy định của pháp luật, tổ chức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo”, Công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Theo Đời sống
back to top