Thủ đoạn sản xuất vé xem bóng đá giả

Hà NộiBùi Văn Kiên (49 tuổi) mang vé bóng đá đến cửa hàng photocopy thuê in "làm hàng giả" với chi phí chỉ hết 1.000 đồng một vé.

<div> <p>Ki&ecirc;n v&agrave; Nguyễn Khắc Ấn (51 tuổi), Nguyễn Đ&igrave;nh Chiến (28 tuổi) h&ocirc;m nay bị C&ocirc;ng an quận Nam Từ Li&ecirc;m khởi tố về tội <em>L&agrave;m, bu&ocirc;n b&aacute;n tem, v&eacute; giả</em>. Ki&ecirc;n l&agrave; chủ mưu trong vụ &aacute;n.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Kiên khi bị bắt giữ. Ảnh: Văn Cường." src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/22/kie-n-6491-1574513922.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Ki&ecirc;n khi bị bắt. Ảnh: <em>Văn Cường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo điều tra ban đầu, ng&agrave;y 9/11, Ki&ecirc;n mua hai cặp v&eacute; b&oacute;ng đ&aacute; trận Việt Nam - UAE do Li&ecirc;n đo&agrave;n b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam ph&aacute;t h&agrave;nh sau đ&oacute; b&aacute;n lại kiếm lời. Khi thấy nhiều người muốn mua, Ki&ecirc;n nảy sinh &yacute; định l&agrave;m v&eacute; giả.</p> <p>Anh ta mua tiếp ba chiếc v&eacute; thật v&agrave; mang đến cửa h&agrave;ng photocopy của Ấn c&ugrave;ng tập giấy A4. Từ ba tấm v&eacute; gốc, Ki&ecirc;n thu&ecirc; Ấn in v&eacute; giả giống hệt m&agrave;u sắc, số seri. Mỗi tờ A4 sẽ cho ra ba chiếc v&eacute; giả với gi&aacute; in 3.000 đồng một tờ.</p> <p>Khi in được 180 v&eacute; giả mệnh gi&aacute; 500.000 đồng, Ki&ecirc;n mang hết ra trước cửa s&acirc;n vận động Mỹ Đ&igrave;nh ch&agrave;o b&aacute;n. Anh ta sau đ&oacute; b&aacute;n được 15 cặp v&eacute;, thu về khoảng 12 triệu đồng. Số c&ograve;n lại, Ki&ecirc;n ti&ecirc;u huỷ hết.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Số vé giả bị thu giữ. Ảnh: Văn Cường." src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/12/ve-gia-1224-1574513922.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Số v&eacute; giả bị thu giữ. Ảnh: <em>Văn Cường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Thấy kiếm tiền dễ d&agrave;ng, Ki&ecirc;n tiếp tục l&ecirc;n kế hoạch l&agrave;m v&eacute; giả với thủ đoạn tinh vi hơn. Anh ta tự thiết kế chiếc tem h&igrave;nh tr&ograve;n giống tem d&aacute;n tr&ecirc;n v&eacute; thật nhưng kh&aacute;c d&ograve;ng chữ v&agrave; đặt một c&ocirc;ng ty in 30.000 chiếc.</p> <p>Ki&ecirc;n sau đ&oacute; mang ba v&eacute; thật trận Việt Nam - Th&aacute;i Lan đ&atilde; mua trước đ&oacute; đến cửa h&agrave;ng của Ấn thu&ecirc; in. Do Ki&ecirc;n y&ecirc;u cầu cao hơn lần trước, Ấn lại kh&ocirc;ng th&agrave;nh thạo phần mềm chỉnh sửa tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh n&ecirc;n bảo Chiến (nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng) thực hiện.&nbsp;Từ y&ecirc;u cầu của Ki&ecirc;n, Chiến chỉnh sửa số seri, số ghế tr&ecirc;n v&eacute; rồi in tr&ecirc;n tờ A4. Mỗi tờ A4 được ba tấm v&eacute; giả.</p> <p>Khi in được 900 chiếc v&eacute; giả trận Việt Nam - Th&aacute;i Lan mệnh gi&aacute; 500.000 v&agrave; 400.000 đồng, Ki&ecirc;n cầm hết về ph&ograve;ng trọ ở quận Nam Từ Li&ecirc;m. Anh ta tự d&aacute;n tem v&agrave;o v&eacute; rồi d&ugrave;ng dao rọc giấy tạo lỗ thủng giống hệt v&eacute; thật. Ki&ecirc;n sau đ&oacute; lại mang số v&eacute; n&agrave;y ra trước cửa s&acirc;n vận động b&aacute;n kiếm lời.</p> <p>Tối 18/11, Ki&ecirc;n đang ch&agrave;o b&aacute;n v&eacute; giả cho kh&aacute;ch th&igrave; bị cảnh s&aacute;t bắt giữ.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top