Tinh thần chiến đấu và triết lý bóng đá của HLV Park Hang-seo

Không chỉ đưa đội tuyển Việt Nam đến với những chiến thắng ngoạn mục, HLV Park Hang-seo còn là cái tên truyền cảm hứng cho một thế hệ.

<div> <h3><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/18/1_3_4.jpg" /></h3> <p>Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang giữ vững th&agrave;nh t&iacute;ch tốt tại V&ograve;ng loại World Cup 2022. Thật kh&oacute; h&igrave;nh dung tuyển Việt Nam c&oacute; thể gắn với cụm từ &quot;một trong những đội mạnh nhất ch&acirc;u &Aacute;&quot;, khi chỉ c&aacute;ch đ&acirc;y v&agrave;i năm, họ bị xem l&agrave; đội l&oacute;t đường, kh&ocirc;ng thể tho&aacute;t khỏi thất bại.</p> <h3><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 4 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/24/t1.jpg" /></h3> <p>Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, c&aacute;c cầu thủ trẻ tuổi đ&atilde; lập kỳ t&iacute;ch kh&oacute; tin, ho&agrave;n th&agrave;nh những điều từng được xem l&agrave; kh&ocirc;ng thể. Từ ng&ocirc;i vị &aacute; qu&acirc;n đầy cảm x&uacute;c tại giải U23 ch&acirc;u &Aacute; 2018 tới khi quật ng&atilde; đối thủ truyền kiếp xứ ch&ugrave;a v&agrave;ng v&agrave; gi&agrave;nh giải v&ocirc; địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi, &quot;thầy Park&quot; đ&atilde; chinh phục đỉnh cao v&agrave; tr&aacute;i tim của h&agrave;ng triệu người h&acirc;m mộ b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam - nhờ tinh thần chiến đấu v&agrave; triết l&yacute; b&oacute;ng đ&aacute; đặc biệt của m&igrave;nh.</p> <p><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 5 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/24/cantrai_1.jpg" /></p> <p>Năm 2017, khi &ocirc;ng Park Hang-seo ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh huấn luyện vi&ecirc;n của tuyển Việt Nam kh&ocirc;ng trống giong cờ mở, nhiều người b&agrave;y tỏ sự ho&agrave;i nghi trước &ocirc;ng.</p> <p>L&uacute;c đ&oacute;, b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam đang ch&igrave;m trong khoảng lặng k&eacute;o d&agrave;i v&agrave; người h&acirc;m mộ kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; kỳ vọng ở sự thay đổi. &Ocirc;ng Park đ&atilde; được giao một b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute;, nhưng với tinh thần của một chiến binh, c&ugrave;ng niềm tin &quot;t&igrave;nh huống nguy hiểm ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội&quot;, HLV người H&agrave;n Quốc đ&atilde; khiến cả ch&acirc;u &Aacute; ngạc nhi&ecirc;n khi li&ecirc;n tiếp đưa tuyển Việt Nam tới những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể phục.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/14/2_5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiến thuật chơi qu&atilde;ng ngắn phối hợp tới tận cầu m&ocirc;n tưởng chừng đơn điệu, khi &aacute;p dụng với sự ho&aacute;n chuyển nhuần nhuyễn vai tr&ograve; của từng cầu thủ đ&atilde; đem lại hiệu quả bất ngờ. Đội b&oacute;ng dưới thời &ocirc;ng Park kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những cầu thủ giỏi, m&agrave; l&agrave; một tập thể mạnh, gắn b&oacute; v&agrave; phối hợp ăn &yacute;. HLV Park đ&atilde; đặt niềm tin v&agrave;o những học tr&ograve; của m&igrave;nh, truyền cho họ tinh thần chiến thắng, kh&ocirc;ng coi thường nhưng kh&ocirc;ng sợ bất cứ đối thủ mạnh n&agrave;o v&agrave; lu&ocirc;n tiến về ph&iacute;a trước.</p> <p>Lối chơi bản lĩnh, linh hoạt; chiến thuật d&ugrave;ng người mới lạ c&ugrave;ng việc ph&aacute;t hiện ra c&aacute;c cầu thủ tiềm năng, y&ecirc;u thương, kỷ luật d&agrave;nh cho đội b&oacute;ng, đ&atilde; gi&uacute;p &ocirc;ng Park Hang-seo v&agrave; tuyển Việt Nam lập n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch nức l&ograve;ng người h&acirc;m mộ. Đ&oacute; l&agrave; một U23 Việt Nam vượt qua những t&ecirc;n tuổi lớn để đến Thường Ch&acirc;u đầy tuyết, trở th&agrave;nh &aacute; qu&acirc;n ở giải đấu mang tầm ch&acirc;u lục. Đ&oacute; l&agrave; những trận thắng thuyết phục của ch&agrave;ng David b&eacute; nhỏ trước những g&atilde; khổng lồ ở Asian Cup 2018, đ&aacute;nh bại cả Nhật Bản - đội b&oacute;ng từng v&agrave;o tứ kết World Cup. C&aacute;i t&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n gắn với chữ &quot;l&oacute;t đường&quot;, ch&uacute;ng ta đ&atilde; đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của &quot;đội mạnh&quot;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 6 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/03/8_3.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>V&agrave; sau 10 năm chờ đợi, cuối c&ugrave;ng, c&uacute;p v&ocirc; địch AFF Cup 2018 đ&atilde; về tay tuyển Việt Nam sau trận chung kết nảy lửa trước Malaysia, đ&aacute;nh dấu mốc son ch&oacute;i l&ograve;a trong niềm hạnh ph&uacute;c v&ocirc; hạn của người h&acirc;m mộ. Kh&ocirc;ng ngủ qu&ecirc;n tr&ecirc;n chiến thắng, thầy tr&ograve; HLV Park lu&ocirc;n nỗ lực hết m&igrave;nh, duy tr&igrave; kỷ luật v&agrave; gi&agrave;nh được những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng nể năm 2019, đ&aacute;nh bại những đội b&oacute;ng mạnh của khu vực. Chưa bao giờ, người h&acirc;m mộ Việt Nam c&oacute; thể tự tin n&oacute;i &quot;ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng sợ Th&aacute;i Lan&quot; như b&acirc;y giờ.</p> <h3><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 7 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/11/tieude2.jpg" /></h3> <p>C&oacute; thể n&oacute;i, những chiến thắng vang dội, những kỳ t&iacute;ch tưởng như chỉ c&oacute; trong mơ đ&atilde; đưa t&ecirc;n tuổi &ocirc;ng Park lan tỏa khắp Việt Nam. Nhưng điều quan trọng hơn cả, gi&uacute;p &ocirc;ng được nể phục, y&ecirc;u mến v&agrave; cả triệu người gọi &quot;thầy Park&quot; ch&iacute;nh l&agrave; nhờ khả năng truyền cảm hứng, niềm tin cho một thế hệ cầu thủ, cũng như người h&acirc;m mộ b&oacute;ng đ&aacute; v&agrave; giới trẻ Việt Nam, gi&uacute;p họ s&ocirc;i sục tinh thần dẫn đầu, kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn của ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 8 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/11/cangiua_4.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Với sự tương đồng về tinh thần v&agrave; triết l&yacute;, &ocirc;ng Park đ&atilde; trở th&agrave;nh đại sứ thương hiệu của Samsung tại Việt Nam. Kỳ SEA Games năm nay, h&agrave;ng triệu tr&aacute;i tim người Việt đang hướng về v&agrave; d&otilde;i theo từng bước đi của tuyển Việt Nam. Với mong muốn lan tỏa hơn nữa tinh thần v&agrave; quyết t&acirc;m chiến thắng của đội tuyển, từ sự tương đồng trong triết l&yacute; dẫn đầu - kh&ocirc;ng ngừng vượt qua giới hạn, Samsung tiếp tục đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng người thầy được y&ecirc;u qu&yacute; n&agrave;y trong c&aacute;c chiến dịch truyền th&ocirc;ng của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>C&oacute; n&eacute;t tương đồng với h&agrave;nh tr&igrave;nh của HLV Park Hang-seo, sản phẩm TV của Samsung c&oacute; khởi đầu nhiều th&aacute;ch thức khi gia nhập thị trường kh&aacute; muộn khi một số đối thủ đ&atilde; c&oacute; chỗ đứng kh&aacute; vững chắc.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, giữ vững triết l&yacute; tập trung v&agrave;o trải nghiệm của người d&ugrave;ng, Samsung đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng lập nhiều kỷ lục kh&oacute; tin, từ b&aacute;n được nhiều TV đen trắng nhất lịch sử, chiếc TV LCD lớn nhất thế giới v&agrave;o cuối thập ni&ecirc;n 90, TV LCD mỏng nhất thế giới (2009), TV UHD lớn nhất thế giới (110 inch), TV m&agrave;n h&igrave;nh cong lớn nhất thế giới với 105 inch đến TV 3D Full HD đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới...</p> <p>Với Samsung, kỷ lục l&agrave; cột mốc, bước đệm để thương hiệu n&agrave;y chinh phục những đỉnh n&uacute;i cao hơn, trong t&acirc;m thế của người chiến thắng khi những chiếc TV mang thương hiệu Samsung l&agrave; TV b&aacute;n chạy nhất thế giới trong 13 năm liền (2006-2018) - một điều chưa từng c&oacute; trong lịch sử.</p> <p><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 9 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/30/tv2.jpg" />Th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute; c&oacute; được kh&ocirc;ng phải chỉ đơn giản từ sự đầu tư v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ hay chiến lược kinh doanh, m&agrave; l&agrave; sự tổng h&ograve;a của nhiều yếu tố, từ t&ocirc;n chỉ ph&aacute;t triển tập trung v&agrave;o người d&ugrave;ng tới tinh thần chiến đấu ki&ecirc;n cường. Tất nhi&ecirc;n, để trở th&agrave;nh người dẫn đầu v&agrave; gi&agrave;nh chiến thắng, cũng như &ocirc;ng Park Hang-seo, Samsung đ&atilde; lựa chọn cho m&igrave;nh một lối đi kh&aacute;c biệt bằng sự quyết đo&aacute;n, th&ocirc;ng minh v&agrave; bản lĩnh, d&ugrave; phải đối mặt với kh&ocirc;ng &iacute;t kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức.</p> <p>Trong l&uacute;c c&aacute;c h&atilde;ng đi trước c&ograve;n đang loay hoay giải b&agrave;i to&aacute;n LCD hay Plasma, Samsung đ&atilde; tung ra d&ograve;ng TV m&agrave;n h&igrave;nh LCD ho&agrave;n to&agrave;n mới v&agrave; nổ ph&aacute;t s&uacute;ng đầu ti&ecirc;n cho c&ocirc;ng nghệ m&agrave;n h&igrave;nh phẳng g&acirc;y sốt tr&ecirc;n thế giới. Kh&ocirc;ng dừng lại ở những chiếc LCD c&oacute; chất lượng h&igrave;nh ảnh vượt trội, h&atilde;ng tiếp tục cải tiến thiết kế, k&iacute;ch thước v&agrave; c&ocirc;ng nghệ với Bordeaux R7 huyền thoại, đem lại cho người d&ugrave;ng h&agrave;ng loạt TV mỏng nhẹ nhưng sắc n&eacute;t.</p> <p>Những chiếc QLED cũng l&agrave; một &quot;b&agrave;n thắng&quot; kh&aacute;c của Samsung. Với tầm nh&igrave;n về sự ph&aacute;t triển của những chiếc TV th&ocirc;ng minh trong tương lai v&agrave; sự quan trọng của khả năng t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ, h&atilde;ng đ&atilde; tập trung ph&aacute;t triển d&ograve;ng QLED nhằm tối ưu thiết kế, chi ph&iacute;, t&iacute;nh năng cho người d&ugrave;ng. Từ AI đến 4K v&agrave; 8K, những mẫu TV của Samsung lu&ocirc;n được n&acirc;ng cấp ngoạn mục về c&ocirc;ng nghệ, khiến người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng khỏi ngạc nhi&ecirc;n v&agrave; th&iacute;ch th&uacute;. Với Samsung, TV kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; một thiết bị nghe nh&igrave;n th&ocirc;ng thường của mỗi gia đ&igrave;nh, m&agrave; c&ograve;n trở th&agrave;nh một trải nghiệm đầy t&iacute;nh thưởng thức.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tinh than chien dau va triet ly bong da cua HLV Park Hang-seo hinh anh 10 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/25/2_4.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Như &quot;ng&agrave;i ngủ gật&quot; khiến cả triệu người h&acirc;m mộ Việt Nam bất ngờ v&agrave; vỡ &ograve;a trong hạnh ph&uacute;c, vực dậy niềm tin v&agrave;o b&oacute;ng đ&aacute; nước nh&agrave;, sau 50 năm kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, thương hiệu c&oacute; mốc xuất ph&aacute;t chậm hơn đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh một g&atilde; khổng lồ giữ vị tr&iacute; top 1 doanh thu to&agrave;n cầu trong suốt 13 năm (2006-2018). T&iacute;nh đến hết th&aacute;ng 11/2018, Samsung nắm giữ tới 28,4 thị phần TV to&agrave;n cầu, bỏ xa đối thủ ở vị tr&iacute; thứ 2 với 15,4% thị phần. Thương hiệu n&agrave;y chiếm tới hơn 48% thị phần ở ph&acirc;n kh&uacute;c TV cao cấp (gi&aacute; từ <abbr class="rate-usd">2.500 USD</abbr>) v&agrave; 54,1% thị phần ở ph&acirc;n kh&uacute;c TV k&iacute;ch thước lớn - một điều kh&oacute; tin trong thời đại c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển v&agrave; c&aacute;c h&atilde;ng sản xuất mọc l&ecirc;n như nấm sau mưa.</p> <p>Ch&iacute;nh từ n&eacute;t đồng điệu trong tinh thần v&agrave; triết l&yacute; ấy, sự đồng h&agrave;nh của HLV Park Hang-seo v&agrave; Samsung trong m&ugrave;a SEA Games n&agrave;y được kỳ vọng lan tỏa hơn nữa cảm hứng, tinh thần chiến binh, truyền lửa cho những người muốn vượt qua kh&oacute; khăn.</p> <p>Sự xuất hiện của &quot;thầy Park&quot; đ&atilde; l&agrave;m thay đổi lịch sử b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam, cũng như nỗ lực của Samsung đ&atilde; tạo ra nhiều bước tiến ngoạn mục trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp TV thế giới. Từ đ&oacute;, ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể nu&ocirc;i niềm tin rằng với đủ kh&aacute;t khao v&agrave; cống hiến, bất cứ ai cũng c&oacute; thể gi&agrave;nh lấy chiến thắng rực rỡ nhất cho ch&iacute;nh m&igrave;nh.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top