HLV Park Hang Seo: “Tôi có tình yêu chân thành với bóng đá Việt Nam”

Trong lễ ký hợp đồng mới với thời hạn 3 năm, HLV Park Hang Seo đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống, công việc của mình, về mục tiêu sắp tới cùng bóng đá Việt Nam.

<div> <p><strong>PV</strong>: <em>Xin &ocirc;ng cho biết đ&acirc;u l&agrave; kh&oacute; khăn lớn nhất khi đ&agrave;m ph&aacute;n gia hạn hợp đồng, v&agrave; mục ti&ecirc;u sắp tới của &ocirc;ng l&agrave; g&igrave;?</em></p> <p><strong>HLV Park Hang Seo</strong>: T&ocirc;i kh&ocirc;ng phải người trực tiếp đ&agrave;m ph&aacute;n m&agrave; uỷ quyền cho người đại diện. Rất may ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đi đến thống nhất, tr&ecirc;n tinh thần trao đổi l&agrave; hợp l&yacute; c&aacute;c điều khoản đ&ocirc;i b&ecirc;n đưa ra.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="HLV Park Hang Seo: “Tôi có tình yêu chân thành với bóng đá Việt Nam” - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/11/07/park-1-1573101134893.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/28/park-1-1573101134893.jpg" title="HLV Park Hang Seo: “Tôi có tình yêu chân thành với bóng đá Việt Nam” - 1" /> <figcaption> <p>HLV Park Hang Seo chia sẻ những t&igrave;nh cảm đặc biệt với người d&acirc;n Việt Nam</p> </figcaption> </figure> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;m ph&aacute;n, t&ocirc;i lu&ocirc;n đưa ra phương hướng l&agrave; được phụ tr&aacute;ch cả 2 đội (đội tuyển quốc gia v&agrave; U23) v&agrave; quan trọng l&agrave; tầm nh&igrave;n, c&aacute;ch ph&aacute;t triển c&aacute;c đội tuyển.</p> <p>Hai năm qua, t&ocirc;i lu&ocirc;n giữ t&acirc;m thế nỗ lực hết sức, đạt kết quả tốt nhất. Nay chỉ số chờ đợi của nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam cao hơn, t&ocirc;i cũng x&aacute;c nhận t&acirc;m thế l&agrave; phải chuẩn bị nhiều hơn nữa để đ&aacute;p ứng sự chờ đợi n&agrave;y.</p> <p><em>Cảm x&uacute;c của &ocirc;ng thế n&agrave;o l&uacute;c n&agrave;y?</em></p> <p>Trước khi k&yacute; t&ocirc;i suy nghĩ nhiều, b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam ở mức độ n&agrave;o đ&oacute;, c&oacute; th&agrave;nh quả rồi. Thậm ch&iacute; c&oacute; người n&oacute;i t&ocirc;i nghỉ ngơi, nhưng t&ocirc;i biết người d&acirc;n Việt Nam chờ đợi nhiều. T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết sắp tới c&ograve;n chờ đợi cao nữa kh&ocirc;ng.</p> <p>C&aacute; nh&acirc;n t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết đ&acirc;y l&agrave; bản hợp đồng cuối c&ugrave;ng hay kh&ocirc;ng. Sắp tới t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết c&oacute; đ&aacute;p ứng được kỳ vọng hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c cầu thủ, tiếp tục chuẩn bị, thực hiện chinh phục c&aacute;c thử th&aacute;ch mới.</p> <p>Thời gian qua t&ocirc;i được gi&uacute;p đỡ rất nhiều từ VFF. Một lần nữa t&ocirc;i xin cảm ơn sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;c qu&yacute; vị. T&ocirc;i rất vinh dự v&agrave; tự h&agrave;o.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="HLV Park Hang Seo: “Tôi có tình yêu chân thành với bóng đá Việt Nam” - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/11/07/park-2-1573101134892.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/30/park-2-1573101134892.jpg" title="HLV Park Hang Seo: “Tôi có tình yêu chân thành với bóng đá Việt Nam” - 2" /> <figcaption> <p>Thầy Park c&ograve;n kh&aacute; nhiều dự định với b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam</p> </figcaption> </figure> <p><em>&Ocirc;ng n&oacute;i với người d&acirc;n H&agrave;n Quốc như thế n&agrave;o về b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam?</em></p> <p>T&ocirc;i n&oacute;i t&ocirc;i l&agrave; người y&ecirc;u b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam. Đ&oacute; l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u ch&acirc;n th&agrave;nh.</p> <p><em>Bầu Đức l&agrave; người đ&atilde; đưa &ocirc;ng về Việt Nam, &ocirc;ng muốn n&oacute;i cảm ơn như n&agrave;o với bầu Đức?</em></p> <p>T&ocirc;i nhớ gi&acirc;y ph&uacute;t n&agrave;y 2 năm trước được gặp &ocirc;ng Đo&agrave;n Nguy&ecirc;n Đức. Bầu Đức l&agrave; người kết duy&ecirc;n cho t&ocirc;i với b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam. &Ocirc;ng ấy l&agrave; người y&ecirc;u b&oacute;ng đ&aacute;. T&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n cảm ơn &ocirc;ng ấy.</p> <p><em>Mục ti&ecirc;u ngắn v&agrave; d&agrave;i hạn, VFF y&ecirc;u cầu ra sao với &ocirc;ng trong thời gian tới?</em></p> <p>T&ocirc;i tiếp tục t&acirc;m thế của m&igrave;nh, ph&aacute;t huy hơn nữa năng lực, tr&aacute;ch nhiệm để ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u.</p> <p><em>Xin cảm ơn &ocirc;ng!</em></p> </div>

Theo dantri.com.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top