Sân bóng đá SEA Games 30 ngổn ngang trước ngày thi đấu

Trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games sẽ diễn ra trên sân Rizal Memorial ngày 25/11, nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 1 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/07/rizal_memorial_thuan_thang_1_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">S&acirc;n Rizal Memomiral l&agrave; địa điểm diễn ra hầu hết trận đấu của m&ocirc;n b&oacute;ng đ&aacute; nam SEA Games 30, trong đ&oacute; c&oacute; 2 trận b&aacute;n kết v&agrave; chung kết. U22 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận v&ograve;ng bảng ở đ&acirc;y.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 2 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/02/rizal_memorial_thuan_thang_12_zing.jpg" /><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 3 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/14/rizal_memorial_thuan_thang_13_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Rizal Memorial được x&acirc;y dựng năm 1934 v&agrave; đang trải qua lần n&acirc;ng cấp, sửa chữa thứ 6. Địa điểm n&agrave;y vẫn trung th&agrave;nh với việc sử dụng mặt cỏ nh&acirc;n tạo để phục vụ c&aacute;c trận đấu ở SEA Games 30.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 4 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/30/rizal_memorial_thuan_thang_3_zing.jpg" /><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 5 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/21/rizal_memorial_thuan_thang_4_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Mọi thứ tr&ecirc;n s&acirc;n đều đ&atilde; ho&agrave;n chỉnh, nhưng b&ecirc;n ngo&agrave;i s&acirc;n l&agrave; cảnh đối lập. Nhiều thứ c&ograve;n ngổn ngang, vật dụng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, thiết bị vật tư nằm lộn xộn từ ngo&agrave;i v&agrave;o đến đường hầm trong s&acirc;n.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 6 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/06/rizal_memorial_thuan_thang_5_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">S&acirc;n tổ chức trận chung kết c&oacute; 4 ph&ograve;ng thay đồ, nhưng việc v&agrave;o được khu vực chưa ho&agrave;n thiện n&agrave;y kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. M&ugrave;i sơn mới, bụi bặm bốc l&ecirc;n trong đường hầm tạo cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 7 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/10/27/rizal_memorial_thuan_thang_6_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">C&ocirc;ng nh&acirc;n đang tất bật ho&agrave;n th&agrave;nh việc sơn một trong hai c&acirc;y cột ở khu vực kh&aacute;n đ&agrave;i B. Trưởng ban quản l&yacute; s&acirc;n Rizal Memorial, &ocirc;ng Cyril, n&oacute;i mọi việc sẽ ho&agrave;n tất v&agrave;o ng&agrave;y 25/11.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 8 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/08/rizal_memorial_thuan_thang_7_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">M&aacute;i ở kh&aacute;n đ&agrave;i A đ&atilde; được lợp lại, c&ograve;n phần cấu tr&uacute;c ph&iacute;a dưới đang được ho&agrave;n tất. Một số chuy&ecirc;n gia, gi&aacute;m s&aacute;t c&ocirc;ng tr&igrave;nh người nước ngo&agrave;i c&oacute; mặt để đ&aacute;nh gi&aacute; tiến độ. C&ocirc;ng tr&igrave;nh cải tạo lại s&acirc;n Rizal Memorial ti&ecirc;u tốn gần <abbr class="rate-usd">1 triệu USD</abbr>.</td> </tr> </tbody> </table> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 9 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/03/rizal_memorial_thuan_thang_10_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Khu vực ban huấn luyện được mua mới ho&agrave;n to&agrave;n. Khi thầy tr&ograve; &ocirc;ng Park Hang-seo đến s&acirc;n n&agrave;y để tập luyện, họ phải ngồi dưới đất để thay gi&agrave;y.</td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="San bong da SEA Games 30 ngon ngang truoc ngay thi dau hinh anh 10 " src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/15/rizal_memorial_thuan_thang_9_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">B&ecirc;n ngo&agrave;i, mặt tiền của s&acirc;n Rizal Memorial cũng đang được c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n d&agrave;n gi&aacute;o sơn lại. Cảnh s&aacute;t bắt đầu phong tỏa một l&agrave;n đường để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức.</td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/2cYzK4cPPQQ/b4b956c3d4823ddc6493/7e12e9271d62f43cad73/720/bc6045c50f84e6dabf95.mp4?authen=exp=1574681114~acl=/2cYzK4cPPQQ/*~hmac=ed2221720e7c6a84178d14b65f9341c6" false="" source-url="/video-san-thi-dau-cua-u22-viet-nam-ngon-ngang-truoc-sea-games-post1016682.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" duration="93" mediaid="bc6045c50f84e6dabf95" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qnuozb/2019_11_23/5f885662a43c5d62042d.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/F5pJPC0qubU/db433839ba7853260a69/88661e53ea1603485a07/480/bc6045c50f84e6dabf95.mp4?authen=exp=1574681114~acl=/F5pJPC0qubU/*~hmac=cf5357bcd5f06048a1b0ae462efe6a1a"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/srqRi5LtAtU/whls/vod/0/miV6nOxu_FpStD-nLJK/bc6045c50f84e6dabf95.m3u8?authen=exp=1574637914~acl=/srqRi5LtAtU/*~hmac=e09eede3c039b940d0391621f001f634" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/F5pJPC0qubU/db433839ba7853260a69/88661e53ea1603485a07/480/bc6045c50f84e6dabf95.mp4?authen=exp=1574681114~acl=/F5pJPC0qubU/*~hmac=cf5357bcd5f06048a1b0ae462efe6a1a" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/2cYzK4cPPQQ/b4b956c3d4823ddc6493/7e12e9271d62f43cad73/720/bc6045c50f84e6dabf95.mp4?authen=exp=1574681114~acl=/2cYzK4cPPQQ/*~hmac=ed2221720e7c6a84178d14b65f9341c6" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>S&acirc;n thi đấu của U22 Việt Nam ngổn ngang trước SEA Games</span></strong> Trận đấu b&oacute;ng đ&aacute; tại v&ograve;ng bảng SEA Games c&ograve;n hơn một ng&agrave;y nữa sẽ diễn ra, nhưng s&acirc;n Rizal (Manila) vẫn đang gấp r&uacute;t được sửa chữa.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo news.zing.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top