Thông tin bất ngờ vụ chồng đâm chết người để giải cứu vợ

Theo điều tra ban đầu, nhóm đến bắt chị H. là do chính mẹ ruột người này thuê. 

<div> <p>Li&ecirc;n quan đến vụ <span>giải cứu vợ</span>, chồng đ&acirc;m người tử vong, chiều 16-11, Đại t&aacute; Huỳnh Thanh Mộng - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đang t&iacute;ch cực truy t&igrave;m em trai người vợ để phục vụ điều tra vụ &aacute;n.</p> <p class="item-photo"><img alt="Thông tin bất ngờ vụ chồng đâm chết người để giải cứu vợ - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-plo-vn_an-mang-vl_invy.png" /><br /> <em class="image_caption">Hiện trường vụ &aacute;n. Ảnh: HD</em></p> <p>Theo điều tra ban đầu, ng&agrave;y 15-11, b&agrave; V&otilde; Thị Kim Chi (53 tuổi, tạm tr&uacute; tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) thu&ecirc; người từ B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u đến Vĩnh Long bắt đưa con g&aacute;i ruột l&agrave; VTTH (29 tuổi) đi.</p> <p>Trưa c&ugrave;ng ng&agrave;y, nh&oacute;m gồm s&aacute;u người, trong đ&oacute; c&oacute; em ruột chị H. đi xe &ocirc; t&ocirc; đến qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; của vợ chồng H. ở ven quốc lộ 53 đoạn thuộc x&atilde; Long An, huyện Long Hồ, tỉnh <span>Vĩnh Long</span>. Nh&oacute;m người n&agrave;y d&ugrave;ng b&igrave;nh xịt hơi cay khống chế v&agrave; đưa H. l&ecirc;n xe.</p> <p>L&uacute;c n&agrave;y, Trần Ngoại Giao (30 tuổi, chồng H.) đang h&aacute;i dừa ph&iacute;a sau nh&agrave; nghe tiếng vợ k&ecirc;u cứu n&ecirc;n chạy v&agrave;o giải cứu. Giao d&ugrave;ng thanh sắt chống trả, đ&acirc;m khiến một người <span>tử vong</span> v&agrave; hai kh&aacute;c người bị thương. Sau khi g&acirc;y &aacute;n, Giao ra c&ocirc;ng an đầu th&uacute;.</p> <p>Sau khi sự việc xảy ra em trai H. đ&atilde; bỏ trốn. Lực lượng c&ocirc;ng an đ&atilde; bắt giữ hai người trong nh&oacute;m tr&ecirc;n để điều tra xử l&yacute; theo quy định.</p> <p>&quot;Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ban đầu được cho l&agrave; b&agrave; Chi kh&ocirc;ng đồng &yacute; cho con g&aacute;i chung sống với Giao. Lực lượng c&ocirc;ng an đang t&iacute;ch cực truy t&igrave;m em trai H. v&agrave; mời b&agrave; Chi l&ecirc;n l&agrave;m việc&rdquo; - Đại t&aacute; Mộng th&ocirc;ng tin.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo plo.vn
back to top