Án mạng rúng động Hà Đông, chồng đâm chết vợ trong bữa cơm tối

Nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã trong lúc ăn cơm tối, chồng dùng hung khí đâm chết vợ.

<div> <div> <div> <p>Theo th&ocirc;ng tin ban đầu, vụ việc xảy ra v&agrave;o tối nay (16/9) tại một ng&ocirc;i nh&agrave; thuộc phường La Kh&ecirc; (H&agrave; Đ&ocirc;ng, H&agrave; Nội).</p> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n, một c&aacute;n bộ C&ocirc;ng an phường La Kh&ecirc; cho biết: Khi ăn cơm tối, hai vợ chồng cư tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường, đ&atilde; xảy ra m&acirc;u thuẫn, c&atilde;i v&atilde;. Người chồng d&ugrave;ng hung kh&iacute; đ&acirc;m vợ gục tại chỗ.</p> <p>Th&ocirc;ng tin từ địa phương cho biết, hai vợ chồng n&agrave;y c&oacute; 2 người con chung.</p> <p>Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan C&ocirc;ng an phường La Kh&ecirc;, C&ocirc;ng an quận H&agrave; Đ&ocirc;ng đ&atilde; tiến h&agrave;nh bắt giữ hung thủ.</p> <p>Trong tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an quận H&agrave; Đ&ocirc;ng cho biết, do vết thương qu&aacute; nặng nạn nh&acirc;n đ&atilde; tử vong.&nbsp;</p> <p>Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, l&agrave;m r&otilde; vụ việc đang được x&aacute;c minh l&agrave;m r&otilde;.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <div> <ul> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li> <div><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> <li>&nbsp;</li> </ul> </div> <div> <div> <h2>&nbsp;</h2> </div> </div> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top