Thêm nghi phạm bị triệu tập liên quan cái chết bé trai 5 tuổi

Ngoài nghi phạm Đào Ngọc Hoàng bị cho là liên quan đến cái chết của bé trai 5 tuổi, công an còn triệu tập thêm một nam sinh khác để làm rõ.

<div> <p>Ng&agrave;y 10/6, C&ocirc;ng an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ &aacute;n mạng khiến b&eacute; trai H.T.V.Đ. (5 tuổi, tr&uacute; x&atilde; Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) tử vong trong khu rừng tr&agrave;m c&aacute;ch nh&agrave; 10 km.</p> <p>Ngo&agrave;i nghi phạm Đ&agrave;o Ngọc Ho&agrave;ng (tr&uacute; x&atilde; Quỳnh Tam, học sinh lớp 11) bị tạm giữ v&igrave; bị cho l&agrave; c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&aacute;i chết của b&eacute; Đ., cơ quan điều tra cũng triệu tập th&ecirc;m nam sinh P.V.T. (học c&ugrave;ng lớp với Ho&agrave;ng).</p> <p>&quot;Ch&aacute;u b&eacute; tử vong trong tư thế bị tr&oacute;i ch&acirc;n tay, băng keo bịt k&iacute;n nằm b&ecirc;n bờ suối trong khu rừng tr&agrave;m thuộc địa phận quản l&yacute; của Tổng đội Thanh ni&ecirc;n xung phong 6. Cạnh thi thể c&oacute; sữa, x&uacute;c x&iacute;ch, bim bim&hellip;&quot;, một điều tra vi&ecirc;n n&oacute;i.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="be trai bi sat hai anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/znews-photo-zadn-vn_8981_zing.jpg" title="bé trai bị sát hại ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Vị tr&iacute; ph&aacute;t hiện thi thể b&eacute; trai ở cạnh bờ suối trong khu rừng tr&agrave;m, c&aacute;ch nh&agrave; nạn nh&acirc;n 10 km. Ảnh: <em>Phạm Trường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trao đổi với <em>Zing</em>, &ocirc;ng Cao Thanh Tuấn, Hiệu trưởng ng&ocirc;i trường nghi phạm đang theo học cho biết, ngo&agrave;i Ho&agrave;ng, cơ quan điều tra cũng th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; triệu tập th&ecirc;m T. v&igrave; t&igrave;nh nghi nam sinh n&agrave;y c&oacute; li&ecirc;n quan đến vụ việc.</p> <p>&ldquo;Hai nam sinh đang bị c&ocirc;ng quan triệu tập đều c&oacute; học lực trung b&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng vi phạm c&aacute;c quy chế trong trường. Trước h&ocirc;m xảy ra vụ việc, Ho&agrave;ng vẫn đi học b&igrave;nh thường v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện lạ&rdquo;, &ocirc;ng Tuấn th&ocirc;ng tin.</p> <p>Trước đ&oacute;, chiều 7/6, Đ. xin ph&eacute;p bố qua nh&agrave; Đ&agrave;o Ngọc Ho&agrave;ng (17 tuổi, c&ugrave;ng th&ocirc;n) chơi. Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, kh&ocirc;ng thấy con về, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Hồ Văn Tụ c&ugrave;ng người th&acirc;n t&aacute; hỏa đi t&igrave;m kiếm.</p> <p>Đến chiều 9/6, Đ. được t&igrave;m thấy đ&atilde; tử vong với hai tay, ch&acirc;n bị tr&oacute;i trong khu vực rừng tr&agrave;m thuộc Tổng đội Thanh ni&ecirc;n xung phong ở x&atilde; Lăng Th&agrave;nh (huyện Y&ecirc;n Th&agrave;nh), c&aacute;ch nh&agrave; c&aacute;ch nh&agrave; khoảng 10 km.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="be trai bi sat hai anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/znews-photo-zadn-vn_anhaaaa2_zing.jpg" title="bé trai bị sát hại ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Người d&acirc;n tập trung chứng kiến c&ocirc;ng an kh&aacute;m nghiệm hiện trường, kh&aacute;m nghiệm tử thi. Ảnh: <em>Phạm Trường.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>H&agrave;ng chục cảnh s&aacute;t được huy động phong tỏa hiện trường, kh&aacute;m nghiệm tử thi. Tuy nhi&ecirc;n, do đ&ecirc;m tối, khu vực rừng n&uacute;i hiểm trở khiến c&ocirc;ng t&aacute;c kh&aacute;m nghiệm hiện trường, kh&aacute;m nghiệm tử thi k&eacute;o d&agrave;i đến trưa 10/6.</p> <p>Kết quả kh&aacute;m nghiệm tử thi nạn nh&acirc;n ban đầu cho thấy b&eacute; Đ. kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu bị s&aacute;t hại, kh&ocirc;ng c&oacute; vết thương tr&ecirc;n cơ thể. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n tử vong ban đầu được x&aacute;c định l&agrave; b&eacute; Đ. bị bỏ đ&oacute;i, kh&aacute;t trong nhiều giờ.</p> <p>L&agrave;m việc với c&ocirc;ng an, nghi phạm Đ&agrave;o Ngọc Ho&agrave;ng khai do nghiện tr&ograve; chơi điện tử n&ecirc;n đ&atilde; giấu b&eacute; trai 5 tuổi với &yacute; định sau đ&oacute; đưa b&eacute; về như &quot;người h&ugrave;ng&quot;. Tuy nhi&ecirc;n, khi cơ quan chức năng t&igrave;m kiếm, nam sinh sợ n&ecirc;n kh&ocirc;ng d&aacute;m đưa b&eacute; về, dẫn đến sự việc đau l&ograve;ng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top