Sáng 29/3, không ghi nhận ca mắc COVID-19, hơn 45.000 người đã tiêm vắc xin

Bản tin sáng 29/3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19. Việt Nam vẫn có 2.591 ca mắc, thế giới hiện có hơn 127,7 triệu ca. Đến nay cả nước đã có trên 45.000 người tiêm vắc xin COVID-19.

<div> <p style="text-align: justify;"><strong>T&iacute;nh đến 6h ng&agrave;y 29/3: Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; ca mắc COVID-19. Hiện tổng số ca mắc vẫn l&agrave; 2.591.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trong đ&oacute; c&oacute; tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do l&acirc;y nhiễm trong nước, ri&ecirc;ng số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến nay: 910 ca. ri&ecirc;ng Hải Dương c&oacute; 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), H&agrave; Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Ch&iacute; Minh (36 ca ), Ho&agrave; B&igrave;nh (2 ca), H&agrave; Giang (1 ca), Điện Bi&ecirc;n (3 ca), B&igrave;nh Dương (6 ca), Hải Ph&ograve;ng (4 ca ), Hưng Y&ecirc;n (3 ca).</p> <p style="text-align: justify;">10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã qua 44 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng;</p> <p style="text-align: justify;">- Hà Nội đã 41 ngày và Hải Phòng 34 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng</p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Số ca mắc COVID-19 của thế giới</em></strong></p> <p style="text-align: justify;">- Cả thế giới có 127.738.868 ca mắc, trong đó 102.893.250 ca đã khỏi bệnh; 2.795.332 2.791.015 ca tử vong và 22.050.286 ca đang điều trị (93.670 ca diễn biến nặng)</p> <p style="text-align: justify;">- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 339.990 ca, tử vong tăng 4.317 ca</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="cach ly sang ngay 29" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/29/media-suckhoedoisong-vn_cach-20ly-20sang-20ngay-2029.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Số người c&aacute;ch ly: Tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 44.833, trong đ&oacute;:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 483</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 18.412</p> <p style="text-align: justify;">- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 25.938&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Bộ Y tế:&nbsp;đến&nbsp;thời điểm n&agrave;y nước ta đ&atilde; chữa khỏi 2.308/ 2.590 bệnh nh&acirc;n COVID-19.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Trong số c&aacute;c bệnh nh&acirc;n COVID-19 đang điều trị tại c&aacute;c cơ sở y tế tr&ecirc;n cả nước c&oacute; 125 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 30 ca &acirc;m t&iacute;nh lần 1; Số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 2: 38 ca; số ca &acirc;m t&iacute;nh lần 3 l&agrave; 57 ca.</p> <p style="text-align: justify;">Số ca tử vong li&ecirc;n quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay l&agrave; 35 ca, đ&acirc;y l&agrave; những bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh l&yacute; nền nặng, bao gồm tại Đ&agrave; Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) v&agrave; Quảng Trị (01).</p> <p style="text-align: justify;">Để sống chung an to&agrave;n với đại dịch COVID-19, người d&acirc;n cần tu&acirc;n thủ thực hiện nguy&ecirc;n tắc 5K của Bộ Y tế:&nbsp;Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng c&aacute;ch; Kh&ocirc;ng tụ tập v&agrave; Khai b&aacute;o y tế.</p> <div class="style-box" style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến BN 1536 - người từng được xem l&agrave;&nbsp;một trong những bệnh nh&acirc;n mắc COVID-19 nặng nhất nước ta đ&atilde; được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh s&aacute;ng ng&agrave;y 27/3 tại BV Phổi Đ&agrave; Nẵng, l&uacute;c 0 giờ ng&agrave;y 28/3, xe cứu thương chuyển BN1536 về đến BV Chợ Rẫy v&agrave; BN1536 đ&atilde; được nhập v&agrave;o khoa Hồi sức cấp cứu.<br /> <br /> Theo BV Chợ Rẫy, ngay sau khi tiếp nhận, c&aacute;c b&aacute;c sĩ Hồi sức cấp cứu đ&atilde; đặt lại catheter lọc m&aacute;u mới v&agrave; tiến h&agrave;nh lọc m&aacute;u cấp cứu cho bệnh nh&acirc;n, tiếp tục điều trị nhiễm tr&ugrave;ng, tăng cường dinh dưỡng v&agrave; vật l&yacute; trị liệu.<br /> <br /> C&aacute;c b&aacute;c sĩ BV Chợ Rẫy cho biết sẽ tiến h&agrave;nh hội chẩn, đ&aacute;nh gi&aacute; lại t&igrave;nh trạng lại của bệnh nh&acirc;n v&agrave; đưa ra hướng điều trị.<br /> <br /> BS Trần Thanh Linh - Ph&oacute; Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu - BV Chợ Rẫy cho biết t&igrave;nh trạng của bệnh nh&acirc;n hiện tỉnh nhưng tiếp x&uacute;c chậm, đừ, sức cơ hai tay chỉ đạt 4/5, sức cơ hai ch&acirc;n c&oacute; cải thiện 2/5, teo cơ. Ngo&agrave;i ra, bệnh nh&acirc;n c&ograve;n bị lo&eacute;t v&ugrave;ng cụt v&agrave; đang thở m&aacute;y.<br /> <br /> &quot;Bệnh nh&acirc;n c&oacute; nhiều bệnh nền suy tim, tiểu đường, cộng với nhiễm tr&ugrave;ng đa kh&aacute;ng, ti&ecirc;n lượng cai m&aacute;y thở c&ograve;n rất kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n bị suy thận, cần phải tiếp tục lọc m&aacute;u, c&aacute;c nguy cơ thuy&ecirc;n tắc do huyết khối cao, suy dinh dưỡng nặng với teo cơ v&agrave; yếu cơ, do đ&oacute; sẽ kh&oacute; khăn phục hồi vận động&quot;- BS Trần Thanh Linh đ&aacute;nh gi&aacute;.</div> <p style="text-align: justify;"><strong>Có thêm 862 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 28/3/2021</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><img alt="bs le thanh phuc giam doc BV phoi Da nang tiem dau tien" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/29/media-suckhoedoisong-vn_bs-20le-20thanh-20phuc-20giam-20doc-20bv-20phoi-20da-20nang-20tiem-20dau-20tien.jpg" /> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Tính đến 16 giờ ngày 28/3/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 45.140 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.</p> <p style="text-align: justify;">Chi tiết 45.140 người được tiêm tại 19 tỉnh/TP trong các ngày từ 08-28/3/2021 như sau:</p> <p style="text-align: justify;">- Tỉnh Hải Dương: 18.026 người</p> <p style="text-align: justify;">- TP Hà Nội: 7.584 người</p> <p style="text-align: justify;">- TP Hải Phòng: 1.194 người</p> <p style="text-align: justify;">- Tỉnh Hưng Yên: 2.752 người</p> <p style="text-align: justify;">- Tỉnh Bắc Ninh: 2.869 người</p> <p style="text-align: justify;">- Tỉnh Bắc Giang: 3.185 người</p> <p style="text-align: justify;">- Tỉnh Hòa Bình: 1.670 người</p> <p style="text-align: justify;">- Hà Giang: 1.078 người</p> <p style="text-align: justify;">- Điện Biên: 881 người</p> <p style="text-align: justify;">- TP Đà Nẵng: 117 người</p> <p style="text-align: justify;">- Tỉnh Khánh Hòa: 105 người</p> <p style="text-align: justify;">- Tỉnh Gia Lai: 1.513 người</p> <p style="text-align: justify;">- TP. Hồ Chí Minh: 1.337 người</p> <p style="text-align: justify;">- Bà Rịa Vũng Tàu: 87 người</p> <p style="text-align: justify;">- Bình Dương: 1.854 người</p> <p style="text-align: justify;">- Long An: 244 người</p> <p style="text-align: justify;">- Quảng Ninh: 10 người</p> <p style="text-align: justify;">- Đồng Tháp: 286</p> <p class="text-right mt20" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top