Không ghi nhận ca mắc mới Covid-19, hơn 37 nghìn người đang cách ly

Tối 21/3, Bộ Y tế cho biết tròn 1 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Các ca mắc trước đó cũng là những trường hợp đã được cách ly.

<div> <p>T&iacute;nh đến 18 giờ&nbsp; ng&agrave;y 21/3, Việt Nam c&oacute; tổng cộng 1.601 ca mắc <span>Covid-19</span> do l&acirc;y nhiễm trong nước, trong đ&oacute; số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến nay l&agrave; 908 ca.</p> <p>Trong ng&agrave;y, từ 6 giờ s&aacute;ng đến 18 giờ ng&agrave;y 21/3 tạm thời kh&ocirc;ng ghi nhận ca bệnh mới.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Không ghi nhận ca mắc mới Covid-19, hơn 37 nghìn người đang cách ly - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/21/icdn-dantri-com-vn_1-1616324892738.jpeg" title="Không ghi nhận ca mắc mới Covid-19, hơn 37 nghìn người đang cách ly - 1" /></figure> <p>Hiện tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 37.174, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 490</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 17.990</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 18.694.</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị, theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Bộ Y tế, đến nay Việt Nam điều trị khỏi 2.198 ca Covid-19, 35 trường hợp tử vong.</p> <p>Hiện trong c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang điều trị, c&oacute; 118 trường hợp đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.</p> <p>Về tiến độ ti&ecirc;m ngừa vắc xin Covid-19, đến nay đ&atilde; c&oacute; 32.361 người l&agrave; chiến sĩ tuyến đầu chống dịch được ti&ecirc;m ngừa vắc xin.</p> <p>Theo&nbsp;Dự &aacute;n Ti&ecirc;m chủng mở rộng, qu&aacute; tr&igrave;nh ti&ecirc;m tiếp tục ghi nhận c&aacute;c trường hợp phản ứng sau ti&ecirc;m, hầu hết l&agrave; phản ứng th&ocirc;ng thường, điều đ&oacute; cho biết cơ thể&nbsp; đang tạo ra miễn dịch sau khi ti&ecirc;m vắc xin để ph&ograve;ng bệnh.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top