5 ca mắc mới Covid-19, 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng

Tối 26/3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 5 ca mắc mới Covid-19, trong đó 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương và Hải Phòng.

<div> <p>3 ca được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh gồm:</p> <p>- CA BỆNH 2581 (BN2581) được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Nam: Bệnh nh&acirc;n nam, 30 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại TP. Việt Tr&igrave;, tỉnh Ph&uacute; Thọ. Bệnh nh&acirc;n từ Nhật Bản nhập cảnh S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng ng&agrave;y 24/3/2021 v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 26/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="5 ca mắc mới Covid-19, 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/26/icdn-dantri-com-vn_1-1616757320434.jpeg" title="5 ca mắc mới Covid-19, 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng - 1" /></figure> <p>- CA BỆNH 2583 (BN2583) được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại T&acirc;y Ninh: Bệnh nh&acirc;n nữ, 28 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại huyện Thạch H&agrave;, tỉnh H&agrave; Tĩnh. Bệnh nh&acirc;n nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc B&agrave;i ng&agrave;y 25/3/2021 v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh T&acirc;y Ninh. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 26/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh T&acirc;y Ninh.</p> <p>- CA BỆNH 2584 (BN2584) được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại Đồng Nai: Bệnh nh&acirc;n nam, 33 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh H&agrave; Tĩnh. Bệnh nh&acirc;n từ C&aacute;c tiểu vương quốc Arab Thống Nhất (UAE) nhập cảnh S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất ng&agrave;y 10/3/2021, đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 ng&agrave;y 26/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.</p> <p>2 ca nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p gồm:</p> <p>- CA BỆNH 2585 (BN2585) nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại B&igrave;nh Dương: Bệnh nh&acirc;n nam, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nh&acirc;n nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p qua đường tiểu ngạch tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc B&agrave;i ng&agrave;y 23/3/2021, sau đ&oacute; về B&igrave;nh Dương. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 25/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh B&igrave;nh Dương.</p> <p>- CA BỆNH 2586 (BN2586) nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại Hải Ph&ograve;ng: Bệnh nh&acirc;n nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở huyện Kiến Thụy, TP. Hải Ph&ograve;ng. Ng&agrave;y 22/3/2021, bệnh nh&acirc;n nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại Ph&uacute; Quốc, sau đ&oacute; di chuyển từ Ph&uacute; Quốc về s&acirc;n bay Nội B&agrave;i v&agrave; tiếp tục về th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng. Kết quả x&eacute;t nghiệm khẳng định ng&agrave;y 26/3/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <p>Như vậy t&iacute;nh đến 18 giờ ng&agrave;y 26/3, Việt Nam c&oacute; tổng cộng 2.586 ca mắc Covid-19, trong đ&oacute; 1.603 ca do l&acirc;y nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến nay: 910 ca.</p> <p>Đến nay, tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 36.480, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 485</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 18.343</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 17.652</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Bộ Y tế, Việt Nam điều trị khỏi 2.265 ca bệnh, 35 ca tử vong. Hiện c&ograve;n 120 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh từ 1-3 lần&nbsp;với SARS-CoV-2.</p> <p>Trước sự xuất hiện của c&aacute;c ca mắc <span>Covid-19</span> trong cộng đồng li&ecirc;n quan đến người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại c&oacute; thể xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ n&agrave;y ở mức cao v&agrave; mang t&iacute;nh hiện hữu. V&igrave; hiện nay diễn biến dịch tr&ecirc;n thế giới, c&aacute;c nước trong khu vực như Myanmar, Campuchia&hellip; c&ograve;n phức tạp. Trong khi đ&oacute;, nước ta c&oacute; đường bi&ecirc;n trải d&agrave;i, rộng. Tại bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam gần như kh&ocirc;ng c&oacute; đường bi&ecirc;n, chỉ c&oacute; cột mốc tr&ecirc;n c&aacute;nh đồng. Quản l&yacute; xuất nhập cảnh đường biển hết sức kh&oacute; khăn. Việc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p diễn ra phức tạp.</p> <p>Những trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p c&oacute; những người kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu về mặt l&acirc;m s&agrave;ng, c&oacute; thể th&agrave;nh nguồn truyền nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top