31 người tiếp xúc ca nghi mắc Covid-19 ở Bình Dương

Bình Dương xác định 8 F1 và 23 F2 tiếp xúc gần người đàn ông Trung Quốc nghi mắc Covid-19.

<div> <p>Th&ocirc;ng tin do Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật (CDC) tỉnh B&igrave;nh Dương c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 26/3.</p> <p>Kết quả truy vết của cơ quan n&agrave;y cho thấy c&aacute;c F1 li&ecirc;n quan bệnh nh&acirc;n người Trung Quốc gồm vợ v&agrave; 2 con g&aacute;i, 4 nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty v&agrave; một l&aacute;i xe. Những người n&agrave;y đ&atilde; được c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. Tổng số trường hợp F2 l&agrave; 23 người v&agrave; đang c&aacute;ch ly tại nh&agrave;.</p> <p>Ng&agrave;nh y tế đ&atilde; phun khử khuẩn khu vực c&ocirc;ng ty v&agrave; nơi ở của người nghi mắc Covid-19, c&aacute;ch ly tạm thời khu vực c&ocirc;ng ty nơi người n&agrave;y l&agrave;m việc.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ca nghi mac Covid-19 o Binh Duong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/26/znews-photo-zadn-vn_phongtoa.jpg" title="ca nghi mắc Covid-19 ở Bình Dương ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khu phố ở TP Thuận An, tỉnh B&igrave;nh Dương bị phong tỏa đ&ecirc;m 25/3. Ảnh: <em>Thanh Kiều.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngay trong đ&ecirc;m, lực lượng chức năng đ&atilde; phong tỏa khu vực xung quanh căn hộ nơi ca bệnh l&agrave;m việc với khoảng 10 hộ d&acirc;n, khử khuẩn căn hộ v&agrave; khu vực l&acirc;n cận. Theo điều tra y tế ban đầu, hai người con của bệnh nh&acirc;n đều học tại TP.HCM. Trong đ&ecirc;m, TP Thuận An đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o với c&aacute;c trường n&agrave;y.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, TP Thuận An cần lấy khoảng 300 mẫu gộp để x&eacute;t nghiệm nhanh cho khoảng 1.500 người.</p> <p>Người nghi mắc Covid-19 tại B&igrave;nh Dương l&agrave; nam, sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc, địa chỉ tại 259-260 khu d&acirc;n cư OASIS 2, An Ph&uacute;, TP Thuận An. Địa chỉ c&ocirc;ng ty tại C63-64, Khu d&acirc;n cư Việt Sing, An Ph&uacute;, TP Thuận An.</p> <p>&Ocirc;ng nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam từ khoảng th&aacute;ng 3/2020, đến khoảng th&aacute;ng 1 năm nay, &ocirc;ng đi đến cửa khẩu mộc B&agrave;i, T&acirc;y Ninh. Ng&agrave;y 22/3/2021, người n&agrave;y di chuyển từ cửa khẩu Mộc B&agrave;i, T&acirc;y Ninh về nh&agrave; (259-260 khu d&acirc;n cư OASIS 2, An Ph&uacute;, TP Thuận An).</p> <p>Trong ba ng&agrave;y 23-24-25/3, người n&agrave;y tới c&ocirc;ng ty đi l&agrave;m. V&agrave;o l&uacute;c 8h30 ng&agrave;y 25/3, &ocirc;ng bắt xe c&ocirc;ng nghệ, biển số 60A-73663 đi xuống Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP.HCM l&agrave;m x&eacute;t nghiệm SARS-CoV-2 để qua Campuchia.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div>

Theo zingnews.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top