Hải Phòng tìm người đến nơi có ca nghi Covid-19

Sở Y tế Hải Phòng sáng 26/3 phát thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với hai ca nghi mắc Covid-19.

<div> <p class="Normal">Theo Sở Y tế, hai ca nghi nhiễm n&agrave;y l&agrave; nữ, 25 v&agrave; 26 tuổi, qu&ecirc; ở x&atilde; Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (Hải Ph&ograve;ng) v&agrave; Cẩm Phả (Quảng Ninh). Điều tra dịch tễ cho thấy s&aacute;ng 22/3, hai người n&agrave;y đi từ Campuchia về Ph&uacute; Quốc bằng t&agrave;u, tr&ecirc;n t&agrave;u c&oacute; 4 người ở c&ugrave;ng khoang dưới. Tới Ph&uacute; Quốc, họ tiếp tục di chuyển về H&agrave; Nội tr&ecirc;n chuyến bay VJ458 Ph&uacute; Quốc - Nội B&agrave;i, hạ c&aacute;nh l&uacute;c 15h v&agrave; đến 18h ng&agrave;y 23/3 về Hải Ph&ograve;ng.</p> <p class="Normal">Tại Hải Ph&ograve;ng, họ nghỉ tại một nh&agrave; nghỉ tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Kiến Thụy v&agrave; đi về quận Đồ Sơn (Hải Ph&ograve;ng), tiếp x&uacute;c với nhiều người th&acirc;n.</p> <p class="Normal">Từ ng&agrave;y 23/3 đến nay, cả hai nghỉ tại kh&aacute;ch sạn Paris, số 2/8A L&ecirc; Hồng Phong, phường Đằng Giang, Ng&ocirc; Quyền v&agrave; kh&ocirc;ng ra khỏi kh&aacute;ch sạn, gọi đồ ăn về.</p> <p class="Normal">Chiều 24/3, hai người đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hải Ph&ograve;ng kh&aacute;m, đến tối 25/3 kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh nCoV.</p> <p class="Normal">Hiện bước đầu x&aacute;c định 19 F1 (ở Kiến Thụy 12 người, Ng&ocirc; Quyền 5, Hồng B&agrave;ng v&agrave; Hải An đều một người), x&eacute;t nghiệm đều c&oacute; kết quả &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p class="Normal">Hai trường hợp n&agrave;y chưa được Bộ Y tế ghi nhận, n&ecirc;n được xem l&agrave; ca nghi nhiễm.</p> <p class="Normal">Sở Y tế Hải Ph&ograve;ng khẩn cấp t&igrave;m những người từng đến c&aacute;c địa điểm li&ecirc;n quan hai ca nghi nhiễm n&agrave;y cần li&ecirc;n hệ ngay với trạm y tế nơi cư tr&uacute; để khai b&aacute;o y tế v&agrave; được hướng dẫn c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch ph&ugrave; hợp. Hoặc, li&ecirc;n hệ qua c&aacute;c số điện thoại đường d&acirc;y n&oacute;ng Sở Y tế: 097878.9499, 090.2210.218, 091.249.8366.</p> <p class="Normal"><strong>Cụ thể: </strong></p> <p class="Normal">- Những người c&oacute; mặt tr&ecirc;n chuyến bay VJ 458 từ s&acirc;n bay Ph&uacute; Quốc ra s&acirc;n bay Nội B&agrave;i, H&agrave; Nội, v&agrave;o l&uacute;c 12h15 ng&agrave;y 22/3.</p> <p class="Normal">- Những người c&oacute; lịch sử tiếp x&uacute;c, li&ecirc;n quan hai ca nghi nhiễm tại x&atilde; Đại Hợp v&agrave; x&atilde; T&uacute; Sơn, huyện Kiến Thụy, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng, v&agrave;o ng&agrave;y 22/3.</p> <p class="Normal">- Những người đi lại hoặc lưu tr&uacute; tại Kh&aacute;ch sạn Paris, số 2/8A L&ecirc; Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ng&ocirc; Quyền, th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng, v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y 23-25/3.</p> <p class="Normal">Trong đợt dịch thứ ba, Hải Ph&ograve;ng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19, trong đ&oacute; một bệnh nh&acirc;n đ&atilde; khỏi bệnh, 3 người c&ograve;n lại đang được theo d&otilde;i, điều trị, t&igrave;nh trạng sức khỏe ổn định. Th&agrave;nh phố c&aacute;ch ly tập trung, tại kh&aacute;ch sạn v&agrave; tại nh&agrave; 903 người.</p> <p class="Normal">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top