Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 8114/BTC-QLCS hướng dẫn cụ thể về hoạt động Quỹ Phát triển đất của địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua nhận được công văn của một số địa phương về rà soát hoạt động của Quỹ Phát triển đất, đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể hơn nội dung Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022 về hoạt động Quỹ Phát triển đất của địa phương.

Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 8114/BTC-QLCS hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về vấn đề này.

Công văn khẳng định, không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập quỹ. Với quy định này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 10 quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trích từ 30 - 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) để thành lập Quỹ phát triển đất. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành đã có sự thay đổi.

Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 quy định: NSNN không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được NSNN hỗ trợ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của NSNN và chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện (được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước).

Quy định mới về trích lập Quỹ phát triển đất ảnh 1Các địa phương không được sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập Quỹ Phát triển đất của địa phương.

Tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư công có quy định về trình tự, thủ tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cấp vốn điều lệ của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách (trong đó, có Quỹ Phát triển đất).

Bộ Tài chính cũng khẳng định, không sử dụng nguồn vốn hoạt động của quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tại quy định này, Bộ Tài chính cho biết, Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai có quy định các nội dung ứng vốn của Quỹ phát triển đất. Cụ thể, không sử dụng Quỹ phát triển đất để trực tiếp chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chỉ được thực hiện ứng vốn theo quy định.

Các tỉnh, thành phố phải rà soát thực tế việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ phát triển đất.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể về nội dung “Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng từ Quỹ Phát triển đất”.

Theo Bộ Tài chính, với các quy định hiện hành, toàn bộ số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất phải được nộp đầy đủ vào NSNN; do đó không được sử dụng trực tiếp nguồn thu này để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất trước khi nộp vào NSNN. Việc hoàn trả vốn ứng (chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch) cho Quỹ phát triển đất do NSNN thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN (trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao).

Ngoài ra, tại Công văn số 8114/BTC- QLCS, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn rất rõ việc nguồn vốn của Quỹ Phát triển đất do NSNN cấp, hỗ trợ hoặc thuộc nguồn thu NSNN phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Các khoản thu không thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các khoản chi hoạt động bộ máy của Quỹ Phát triển đất theo cơ chế tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách (nếu có), không bao gồm các nội dung chi ứng vốn và hoàn trả vốn ứng của Quỹ phát triển đất.

Bộ Tài chính khẳng định, với các quy định “Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập quỹ” và “Không sử dụng nguồn vốn hoạt động của quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư”, nếu việc thực hiện của Quỹ phát triển đất đã triển khai theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh, thành phố quyết định tiếp tục thực hiện. Nếu chưa phù hợp thì báo cáo cấp có thẩm quyền của tỉnh, thành phố để điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

Theo Đời sống
Nông nghiệp Hà Nội: Nỗ lực bảo đảm tăng trưởng

Nông nghiệp Hà Nội: Nỗ lực bảo đảm tăng trưởng

Thời điểm này, ngành Nông nghiệp Thủ đô đang đẩy mạnh thu hoạch lúa mùa, triển khai vụ đông, tăng cường triển khai kết nối lưu thông sản xuất giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân. Cùng với đó, các doa
Bắc Ninh: Bến bãi "băm nát" bờ sông Đuống

Bắc Ninh: Bến bãi "băm nát" bờ sông Đuống

Từ tháng 5/2022, Sở TN&MT cùng UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra công văn, chỉ đạo dừng hoạt động, tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở lòng sông, thế nhưng văn bản này gần như bị “vô hiệu” ở huyện Quế Võ.
back to top