Quảng Trị bác bỏ thông tin cán bộ chia nhau lương khô cứu trợ

Ngày 23/10, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc cán bộ ở Quảng Trị chia nhau hàng cứu trợ lương khô quân đội là sai sự thật.

<div> <div>Theo &ocirc;ng Đ&agrave;o Mạnh H&ugrave;ng, tại cuộc họp của đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c Ch&iacute;nh phủ l&agrave;m việc với UBND tỉnh Quảng Trị v&agrave;o ng&agrave;y 22/10 về c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục hậu quả lũ lụt, Thượng tướng L&ecirc; Chi&ecirc;m - Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng c&oacute; lưu &yacute; về việc cấp ph&aacute;t h&agrave;ng cứu trợ cần đ&uacute;ng đối tượng.</div> <div>Tuy nhi&ecirc;n, th&ocirc;ng tin n&agrave;y khiến mạng x&atilde; hội đồn đo&aacute;n việc c&aacute;n bộ ở tỉnh Quảng Trị đ&atilde; chia nhau lương kh&ocirc; cứu trợ. Theo &ocirc;ng Đ&agrave;o Mạnh H&ugrave;ng, Thượng tướng L&ecirc; Chi&ecirc;m n&oacute;i l&agrave; đừng để xảy ra việc đ&oacute;, chứ kh&ocirc;ng n&oacute;i địa b&agrave;n n&agrave;o cả.</div> <div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic"> <div class="box_img_detail"> <center><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/23/cdn-kinhtedothi-vn_luongkho1.jpg" title="" /></center> </div> </td> </tr> <tr> <td class="caption"> <p>Lực lượng chức năng tham gia cứu hộ người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Quảng Trị.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div>&Ocirc;ng H&agrave; Sỹ Đồng - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cũng cho hay, th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội &aacute;m chỉ việc c&aacute;n bộ tại tỉnh Quảng Trị chia nhau lương kh&ocirc; qu&acirc;n đội ảnh hưởng rất lớn đến c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu trợ cho người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ.</div> <div>Hiện, Bộ Quốc ph&ograve;ng đ&atilde; c&oacute; cam kết, sẽ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị h&agrave;ng cứu trợ trị gi&aacute; 850 triệu đồng gồm x&uacute;c x&iacute;ch, lương kh&ocirc;&hellip; UBND tỉnh Quảng Trị cũng đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch, đối với h&agrave;ng cứu trợ của qu&acirc;n đội v&agrave; Bộ NN&amp;PTNT sẽ do Sở NN&amp;PTNT chịu tr&aacute;ch nhiệm huy động c&aacute;n bộ ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp chuyển tận cơ sở để kịp thời cấp ph&aacute;t cho người d&acirc;n bị ảnh hưởng bởi thi&ecirc;n tai.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo kinhtedothi.vn
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top