Ethiopia bắn rơi máy bay chở hàng cứu trợ Covid-19 đến Somalia

Quân đội Ethiopia thừa nhận đã bắn rơi một báy bay tư nhân chở hàng cứu trợ Covid-19 từ Kenya tới Somalia vì nhầm lẫn máy bay đang "thực hiện vụ tấn công liều chết".

<div> <p style="text-align: justify;">Ethiopia h&ocirc;m 9/5 thừa nhận quốc gia n&agrave;y đ&atilde; bắn hạ một chiếc m&aacute;y bay tư nh&acirc;n Kenya chở h&agrave;ng tiếp tế ở Somalia hồi đầu tuần n&agrave;y, theo <em>Al Jazeera</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Vụ bắn hạ đ&atilde; dẫn đến c&aacute;i chết của to&agrave;n bộ s&aacute;u người tr&ecirc;n m&aacute;y bay.</p> <p style="text-align: justify;">Chiếc m&aacute;y bay tr&ecirc;n đ&atilde; bị bắn hạ h&ocirc;m 4/5 bởi lực lượng qu&acirc;n đội Ethiopia đang bảo vệ một doanh trại ở thị trấn Bardale, ph&iacute;a t&acirc;y nam Somalia, qu&acirc;n đội Ethiopia cho biết trong một tuy&ecirc;n bố gửi đến Li&ecirc;n minh ch&acirc;u Phi (AU).</p> <p style="text-align: justify;">Chiếc m&aacute;y bay n&agrave;y mang theo h&agrave;ng nh&acirc;n đạo v&agrave; vật tư y tế để gi&uacute;p Somalia chống đại dịch Covid-19. M&aacute;y bay đ&atilde; rơi xuống Bardale, c&aacute;ch thủ đ&ocirc; Mogadishu của Somalia khoảng 300 km về ph&iacute;a t&acirc;y bắc.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c binh sĩ Ethiopia đ&atilde; nhầm lẫn rằng m&aacute;y bay n&agrave;y đang &ldquo;c&oacute; nguy cơ thực hiện một vụ đ&aacute;nh bom liều chết&quot; bởi v&igrave; họ kh&ocirc;ng được th&ocirc;ng b&aacute;o về &quot;chuyến bay bất thường&quot; n&agrave;y v&agrave; chiếc m&aacute;y bay đang bay thấp, Ethiopia viết trong tuy&ecirc;n bố.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ethiopia ban roi may bay cho hang cuu tro Covid-19 den Somalia hinh anh 1 06aidplane_jumbo_v2.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/10/znews-photo-zadn-vn_06aidplane_jumbo_v2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Hiện trường vụ rơi m&aacute;y bay ở Bardale, Somalia h&ocirc;m 4/5. Chiếc m&aacute;y bay chở h&agrave;ng tư nh&acirc;n thuộc h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng African Express Airways đang chở h&agrave;ng cứu trợ cho đại dịch Covid-19. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&quot;V&igrave; thiếu nhận thức v&agrave; th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc, m&aacute;y bay đ&atilde; bị bắn hạ&quot;, qu&acirc;n đội Ethiopia n&oacute;i. &quot;Vụ việc n&agrave;y cần sự hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c nh&oacute;m điều tra từ Somalia, Ethiopia v&agrave; Kenya để điều tra th&ecirc;m sự thật&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Kenya đ&atilde; b&agrave;y tỏ nước n&agrave;y rất sốc về vụ việc xảy ra hồi đầu tuần n&agrave;y. Kenya cho biết nhiệm vụ của m&aacute;y bay n&agrave;y l&agrave; hỗ trợ Somalia giải quyết đại dịch Covid-19.</p> <p style="text-align: justify;">Binh sĩ từ Ethiopia v&agrave; Kenya nằm trong số những người được triển khai tới Somalia để chống lại nh&oacute;m vũ trang al-Shabab như một phần nhiệm vụ g&igrave;n giữ h&ograve;a b&igrave;nh của AU.</p> <p style="text-align: justify;">Vụ bắn hạ m&aacute;y bay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Kenya v&agrave; Somalia.</p> <p style="text-align: justify;">Th&aacute;ng trước, Kenya đ&atilde; c&aacute;o buộc qu&acirc;n đội Somalia thực hiện một &quot;cuộc tấn c&ocirc;ng kh&ocirc;ng ch&iacute;nh đ&aacute;ng&quot; qua bi&ecirc;n giới nước n&agrave;y v&agrave; gọi vụ việc n&agrave;y l&agrave; một sự khi&ecirc;u kh&iacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, Somalia từ l&acirc;u đ&atilde; c&aacute;o buộc người h&agrave;ng x&oacute;m của m&igrave;nh can thiệp v&agrave;o c&ocirc;ng việc nội bộ của quốc gia n&agrave;y, một điều m&agrave; Kenya đ&atilde; phủ nhận.</p> <p style="text-align: justify;">Somalia đ&atilde; ghi nhận 997 trường hợp dương t&iacute;nh v&agrave; 48 người tử vong do virus corona.</p> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo zingnews.vn
back to top