Quốc lộ 1 ùn tắc vì dòng xe chở hàng cứu trợ

Sáng 22/10, hàng trăm xe cộ đổ về ngã ba Cam Liên, tỉnh Quảng Bình, mang theo nhu yếu phẩm cứu trợ bà con vùng lũ khiến quốc lộ 1 bị ùn tắc cục bộ.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_dji_0640_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p>H&agrave;ng trăm xe cộ nối đu&ocirc;i nhau tr&ecirc;n quốc lộ 1, đoạn qua ng&atilde; ba Cam Li&ecirc;n, x&atilde; Cam Thủy, huyện Lệ Thủy. Đ&acirc;y l&agrave; điểm tập kết h&agrave;ng cứu trợ cho b&agrave; con v&ugrave;ng lũ ở Lệ Thủy.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_dji_0619_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c phương tiện chủ yếu l&agrave; &ocirc;t&ocirc; tải chở lương thực, nhu yếu phẩm, quần &aacute;o, nước uống...</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_dji_0668_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>H&agrave;ng cứu trợ được chuyển xuống ghe, xuồng nhỏ của người d&acirc;n địa phương.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_dji_0671_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Khoảng 11h trưa 22/10, xe chở h&agrave;ng cứu trợ đến khu vực n&agrave;y c&agrave;ng đ&ocirc;ng, nối d&agrave;i hơn 1 km.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_phg_3073_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Cảnh s&aacute;t đến điều tiết giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n quốc lộ 1.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_phg_3045_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Số lượng h&agrave;ng h&oacute;a được chở đến cho b&agrave; con s&aacute;ng nay nhiều hơn những ng&agrave;y trước.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_phg_3051_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Để tr&aacute;nh &ugrave;n tắc, c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m được lực lượng chức năng y&ecirc;u cầu khẩn trương chuyển h&agrave;ng h&oacute;a khi đến nơi tập kết.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_phg_3097_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều nh&agrave; hảo t&acirc;m ở c&aacute;c địa phương xa như Đ&agrave; Nẵng, <span>Quảng Nam</span>, B&igrave;nh Dương, TP.HCM... đến chia sẻ kh&oacute; khăn với b&agrave; con v&ugrave;ng lũ Lệ Thủy.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_phg_3104_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Anh Huy, ngụ x&atilde; Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, hỗ trợ c&aacute;c đo&agrave;n từ thiện vận chuyển h&agrave;ng xuống c&aacute;c ghe. &quot;Thật x&uacute;c động trước tinh thần thiện nguyện của b&agrave; con. Mọi người đ&atilde; đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i bằng t&igrave;nh cảm rất đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng. Xin c&aacute;m ơn tất cả&quot;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_dji_0665_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lượng h&agrave;ng h&oacute;a lớn khiến c&aacute;c ghe, xuồng của người d&acirc;n địa phương kh&ocirc;ng thể chở đi hết c&ugrave;ng l&uacute;c.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_phg_3053_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Họ phải chở từng đợt, đi nhiều lượt ra v&agrave;o v&ugrave;ng lũ, mất kh&aacute; nhiều thời gian.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cuu tro vung lu Quang Binh anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/22/znews-photo-zadn-vn_dji_0649_zing.jpg" title="Cứu trợ vùng lũ Quảng Bình ảnh 12" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>S&aacute;ng 22/10, mực nước ở Lệ Thủy r&uacute;t nhiều, can&ocirc; kh&ocirc;ng thể v&agrave;o s&acirc;u. Những chiếc ghe nhỏ l&agrave; phương tiện vận chuyển h&agrave;ng tiếp tế hiệu quả hơn, d&ugrave; mất kh&aacute; nhiều thời gian.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top