Phú Yên: Khai thác cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng

UBND Tỉnh Phú Yên vừa có văn bản cho phép một số doanh nghiệp khai thác cát nhiễm mặn trên địa bàn thành phố Tuy Hòa để làm vật liệu xây dựng thông thường.

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho phép một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, được phép khai thác cát nhiễm mặn để làm vật liệu xây dựng thông thường.

Theo đó, Tổng Công ty Thành Trung - CTCP được phép khai thác cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở, bồi lấp cửa biển Đà Diễn tại phường 6 và phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.Diện tích khu vực doanh nghiệp được phép khai thác hơn 2,6 ha, mức sâu khai thác từ cao trình +4m đến +0,0m. Trữ lượng khai thác 84.000m3 cát nguyên khai. Công suất được phép khai thác 84.000m3 cát nguyên khai/năm.

Tại thành phố Tuy Hòa, Công ty NDMREAL được cấp phép khai thác cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình thương mại, dịch vụ, tổng hợp tại lô đất ký hiệu B4, đường Độc Lập, phường 9. Trữ lượng cát được phép khai thác là 8.000m3 cát nguyên khai, công suất được phép khai thác 4.000m3/tháng.

Diện tích khu vực khai thác hơn 5 ha, mức sâu khai thác từ cao trình +8m đến +7m. Phương pháp khai thác lộ thiên, sử dụng máy xúc thủy lực để xúc cát trực tiếp đổ lên phương tiện vận chuyển. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G) 68.000 đồng/m3.

Khi cấp giấy phép, tỉnh Phú Yên yêu cầu các doanh nghiệp này phải thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường trong khu vực dự án; các quy định về bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp phải thu hồi tối đa sản phẩm cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng thông thường./.

Theo Đời sống
back to top