Phi công người Nga rơi xuống vực sâu khi bay dù lượn tại Yên Bái

Một phi công người Nga rơi từ độ cao 20 m xuống vực ở Yên Bái sau khi cất cánh dù lượn chưa đầy 30 giây.

<div> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2020/06/02/watchkhampha-2-1591088689118.mp4" data-video-id="121272" data-video-key="79b45d446d23f6ad3fcdc889bbc71845" height="400" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2020/06/02/watchkhampha-2-1591088689118/0_00_25.jpg" width="222">&nbsp;</video> <figcaption> <p>Clip ghi lại khoảnh khắc phi c&ocirc;ng người Nga bị rơi xuống vực khi đang bay d&ugrave; lượn.&nbsp;</p> </figcaption> </figure> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Chiều 2/6, trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, &ocirc;ng V&agrave;ng A Ch&aacute;i - Chủ tịch UBND x&atilde; Cao Phạ (huyện M&ugrave; Cang Chải, tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i) cho biết, tr&ecirc;n địa b&agrave;n vừa xảy ra một vụ tai nạn trong qu&aacute; tr&igrave;nh chơi d&ugrave; lượn.</div> <div>Cụ thể, v&agrave;o chiều 30/5, tại lễ hội d&ugrave; lượn được tổ chức tr&ecirc;n địa b&agrave;n, một phi c&ocirc;ng người Nga trong qu&aacute; tr&igrave;nh điều khiển d&ugrave; lượn đ&atilde; bị rơi xuống vực s&acirc;u từ độ cao khoảng 20m.</div> <div>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội được rất đ&ocirc;ng người quan t&acirc;m, nhiều người chơi trước đ&oacute; đều an to&agrave;n v&agrave; phấn kh&iacute;ch, tới lượt nam phi c&ocirc;ng người Nga nhảy th&igrave; gặp tai nạn. Người n&agrave;y nhảy kh&ocirc;ng đ&uacute;ng kỹ thuật, kh&ocirc;ng đi theo hướng gi&oacute; n&ecirc;n bị mất kiểm so&aacute;t, cả người v&agrave; d&ugrave; rơi từ độ cao khoảng 20m. Hiện nạn nh&acirc;n đang được cấp cứu tại bệnh viện&rdquo;, &ocirc;ng Ch&aacute;i n&oacute;i.</div> <div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Phi công người Nga rơi xuống vực sâu khi bay dù lượn tại Yên Bái - 1" data-original="https://khds.1cdn.vn/2020/06/02/icdn-dantri-com-vn_nhayduzpic-1591089038754.gif" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/02/icdn-dantri-com-vn_nhayduzpic-1591089038754.gif" title="Phi công người Nga rơi xuống vực sâu khi bay dù lượn tại Yên Bái - 1" /> <figcaption> <p>H&igrave;nh ảnh chiếc d&ugrave; rơi tự do c&ugrave;ng nam phi c&ocirc;ng người Nga.</p> </figcaption> </figure> </div> <div>Về t&igrave;nh h&igrave;nh sức khỏe của nam phi c&ocirc;ng người Nga, &ocirc;ng Ch&aacute;i cho biết chưa nắm bắt được v&igrave; thời điểm n&agrave;y &ocirc;ng đang đi c&ocirc;ng t&aacute;c.</div> <div>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 1/6, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người điều khiển d&ugrave; lượn, b&ecirc;n cạnh c&oacute; rất đ&ocirc;ng người đứng xem. Khi chiếc d&ugrave; lượn cất c&aacute;nh được khoảng 30 gi&acirc;y th&igrave; bất ngờ bị chao đảo tr&ecirc;n kh&ocirc;ng trung rồi rơi tự do xuống ven vực. H&agrave;ng chục người kh&ocirc;ng giấu nổi sự sợ h&atilde;i, la h&eacute;t thất thanh.</div> <div> <div> <p>Festival d&ugrave; lượn &ldquo;Bay tr&ecirc;n m&ugrave;a nước đổ&rdquo; năm 2020 được tổ chức tại x&atilde; Cao Phạ (M&ugrave; Cang Chải) nhằm k&iacute;ch cầu, tăng cường quảng b&aacute; du lịch Y&ecirc;n B&aacute;i, diễn ra v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y thứ 7 v&agrave; chủ nhật h&agrave;ng tuần, từ 30/5 - 15/7.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top