Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh

Một cây cầu đá được xây dựng từ thời nhà Minh (1368 – 1644) đã bất ngờ nổi lên từ giữa hồ Xiannu (Cổ Tích) ở Tân Dư (Giang Tây, Trung Quốc) sau khi mực nước trong hồ hạ xuống mức quá thấp.

<div> <div>&nbsp;</div> <div> <div style="text-align: center;"><em><img alt="Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/10/foreign201703021429000443409484286_qdug.jpg" /></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span>Theo tờ Nh&acirc;n d&acirc;n nhật b&aacute;o, c&acirc;y cầu đ&aacute; trong ảnh được x&acirc;y dựng từ thời nh&agrave; Minh (1368 &ndash; 1644) ở hồ Cổ T&iacute;ch (T&acirc;n Dư, Giang T&acirc;y, Trung Quốc), đến nay đ&atilde; bị hư hỏng nặng.</span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><img alt="Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/10/foreign201703021429000072777052701_yals.jpg" /></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span>Nguy&ecirc;n bản của c&acirc;y cầu d&agrave;i 384m, rộng 7,68m v&agrave; c&oacute; 11 nhịp.</span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><img alt="Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/10/foreign201703021428000414969802993_vmgd(1).jpg" /></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span>T&agrave;n t&iacute;ch c&acirc;y cầu trăm tuổi thường xuy&ecirc;n bị nhấn ch&igrave;m trong nước hồ Cổ T&iacute;ch kể từ khi một con đập được x&acirc;y dựng tại đ&acirc;y v&agrave;o năm 1958.</span></em></div> <div style="text-align: center;"><em><img alt="Nước hồ hạ thấp, để lộ cầu đá trăm tuổi thời nhà Minh - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2018/10/10/foreign201703021430000060432486392_afef.jpg" /></em></div> <div style="text-align: center;"><em><span>Ng&agrave;y 1/3 vừa qua, t&agrave;n t&iacute;ch c&acirc;y cầu bất ngờ nổi l&ecirc;n khỏi hồ v&igrave; mực nước trong hồ hạ xuống mức qu&aacute; thấp.</span></em></div> <p style="text-align: right;"><span>Theo Nh&acirc;n d&acirc;n Nhật b&aacute;o</span></p> </div> <div> <ul> <li> <div><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> </ul> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
Đặc sản nhất định phải thử khi đến Quy Nhơn

Đặc sản nhất định phải thử khi đến Quy Nhơn

Quy Nhơn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, bờ biển trong xanh, bãi cát trắng mịn. Ngoài ra, nơi đây còn có nền ẩm thực phong phú, đa dạng với rất nhiều món ăn ngon, hấp dẫn. 
back to top