Nữ tiến sĩ 40 tuổi làm Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương

Tỉnh ủy Bình Dương vừa trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT thay cho bà Nguyễn Hồng Sáng nghỉ hưu trước tuổi.

<div> <div>&nbsp;</div> <p class="t-j">Tỉnh ủy B&igrave;nh Dương vừa trao quyết định bổ nhiệm b&agrave; Nguyễn Thị Nhật Hằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc Sở GD-ĐT thay cho b&agrave; Nguyễn Hồng S&aacute;ng nghỉ hưu trước tuổi.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nữ tiến sĩ 40 tuổi làm Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Dương" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_so-gd-dt-binh-duong-co-nu-giam-doc-40-tuoi.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">T&acirc;n Gi&aacute;m đốc Sở GD-ĐT B&igrave;nh Dương - Nguyễn Thị Nhật Hằng</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">B&agrave; Nguyễn Thị Nhật Hằng (SN 1981, qu&ecirc; qu&aacute;n B&igrave;nh Dương), c&oacute; học vị Tiến sĩ ho&aacute; l&yacute; thuyết v&agrave; ho&aacute; l&yacute;.</p> <p class="t-j">Trước khi được bổ nhiệm l&agrave; Gi&aacute;m đốc Sở GD-ĐT, b&agrave; Hằng từng c&ocirc;ng t&aacute;c tại trường Cao đẳng Sư phạm B&igrave;nh Dương&nbsp;từ năm 2003 (tiền th&acirc;n của Trường Đại học Thủ Dầu Một) v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; hiệu trưởng từ năm 2015.</p> <p class="t-j">Th&aacute;ng 8/2020, b&agrave; Hằng được ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ chức Hiệu trưởng trường n&agrave;y khi mới 39 tuổi.</p> <p class="t-j">Trong đợt n&agrave;y, Tỉnh ủy B&igrave;nh Dương cũng quyết định điều động &ocirc;ng Nguyễn Quốc Cường (SN 1968, qu&ecirc; qu&aacute;n Quảng Nam) &ndash; Gi&aacute;m đốc Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một từ ng&agrave;y 1/1/2021.</p> <p class="t-j">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
back to top