Những giàn hỏa thiêu không ngừng cháy và thảm kịch Covid-19 đau lòng ở Ấn Độ

Mỗi ngày trôi qua ở Ấn Độ hiện nay là một vòng lặp đáng sợ, khi cứ người nối người mắc bệnh và chết trong khi hệ thống y tế ngày càng gần bờ vực sụp đổ.

<div> <p><strong>Những gi&agrave;n hỏa thi&ecirc;u kh&ocirc;ng ngừng ch&aacute;y</strong></p> <p>Những gi&agrave;n hỏa thi&ecirc;u c&aacute;c bệnh nh&acirc;n qua đời v&igrave; Covid-19 chưa bao giờ ngừng ch&aacute;y những ng&agrave;y qua ở bang Gujarat ph&iacute;a t&acirc;y Ấn Độ trong khi c&aacute;c l&ograve; hỏa t&aacute;ng đ&atilde; bắt đầu tan chảy.</p> <p>Củi để chất l&ecirc;n những gi&agrave;n hỏa thi&ecirc;u chỉ c&oacute; hạn khiến cho những thi thể c&aacute;c nạn nh&acirc;n vẫn c&ograve;n ch&aacute;y dở b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Hằng. Những người đ&agrave;o mộ ở thủ đ&ocirc; New Delhi bận rộn tới mức được c&aacute;c gia đ&igrave;nh thu&ecirc; trước từ khi những người th&acirc;n mắc Covid-19 của họ vẫn c&ograve;n sống.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center"> <div> <article> <div><picture><img alt="Các giàn hỏa thiêu những bệnh nhân qua đời vì Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/media-vov-vn_cv.jpeg" /></picture></div> </article> </div> <figcaption>C&aacute;c gi&agrave;n hỏa thi&ecirc;u những bệnh nh&acirc;n qua đời v&igrave; Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP</figcaption> </figure> <p>Kh&ocirc;ng kh&iacute; chết ch&oacute;c bao tr&ugrave;m ở nhiều nơi tại Ấn Độ, quốc gia m&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y chỉ 1 v&agrave;i th&aacute;ng tuy&ecirc;n bố đ&atilde; đ&aacute;nh bại đại dịch Covid-19. Sự b&ugrave;ng nổ số ca mắc mới c&ugrave;ng với sự xuất hiện của biến thể đột biến k&eacute;p đang đẩy hệ thống y tế vốn đ&atilde; qu&aacute; tải của nước n&agrave;y ng&agrave;y c&agrave;ng gần với bờ vực sụp đổ.</p> <p>Khoảng 350.000 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận mỗi ng&agrave;y ở Ấn Độ, một con số kỷ lục chưa từng ghi nhận ở bất kỳ quốc gia n&agrave;o kể từ khi đại địch b&ugrave;ng ph&aacute;t hơn 1 năm trước v&agrave; cho tới nay đ&atilde; cướp đi sinh mạng của hơn 3,1 triệu người tr&ecirc;n thế giới.</p> <p>Oxy khan hiếm v&agrave; những người bệnh đang chết dần trong hơi thở kh&oacute; nhọc b&ecirc;n ngo&agrave;i c&aacute;c bệnh viện qu&aacute; tải ở Ấn Độ m&agrave; trong đ&oacute;, c&oacute; những nơi đ&atilde; phải từ chối tiếp nhận bệnh nh&acirc;n mới do kh&ocirc;ng c&ograve;n giường bệnh. Mỗi ng&agrave;y tr&ocirc;i qua ở Ấn Độ hiện nay l&agrave; một v&ograve;ng lặp đ&aacute;ng sợ, khi cứ người nối người mắc bệnh v&agrave; chết.</p> <p>Nhiều người ở Ấn Độ lần đầu ti&ecirc;n đăng nhập v&agrave;o Twitter để t&igrave;m kiếm hỗ trợ b&igrave;nh oxy, hiện được b&aacute;n ở chợ đen với gi&aacute; cắt cổ, cao gấp 2 - 3 lần th&aacute;ng lương của một người lao động b&igrave;nh thường. Những y t&aacute; kiệt sức lo ngại họ sẽ bị nhiễm tr&ugrave;ng đường tiết niệu khi kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để đi vệ sinh trong những ca trực tưởng như kh&ocirc;ng bao giờ kết th&uacute;c.</p> <p>&quot;Mọi người đều cảm thấy bất lực&quot;, Chaithra Kodmad, 28 tuổi, b&aacute;c sĩ ph&ograve;ng cấp cứu ở một bệnh viện tư tại Bengaluru, cho hay.</p> <p>&quot;Virus ở mọi nơi. N&oacute; x&acirc;m nhập v&agrave;o mọi căn nh&agrave;. N&oacute; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến tuổi t&aacute;c hay bạn đến từ đ&acirc;u. N&oacute; kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến điều g&igrave; cả&quot;.</p> <p>Kodmad, giống như nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế kh&aacute;c ở Ấn Độ, n&oacute;i rằng c&aacute;c đồng nghiệp của họ, những người đ&atilde; được ti&ecirc;m vaccine Covid-19, vẫn nhiễm biến thể đột biến k&eacute;p của virus SARS-CoV-2.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đang cố gắng x&aacute;c định t&aacute;c động của những biến thể mới nguy hiểm hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong tuần n&agrave;y rằng biến thể từ Ấn Độ, với t&ecirc;n gọi ch&iacute;nh thức l&agrave; B1617 đ&atilde; được ph&aacute;t hiện ở &iacute;t nhất 17 quốc gia, trong đ&oacute; c&oacute; Mỹ.</p> <p><strong>Thảm kịch Covid-19 đau l&ograve;ng ở Ấn Độ</strong></p> <p>Điều đ&aacute;ng lo ngại hơn nữa l&agrave; đại dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t đ&atilde; l&agrave;m gi&aacute;n đoạn cam kết của Ấn Độ trong việc cung cấp h&agrave;ng triệu liều vaccine Covid-19 cho những nước đang ph&aacute;t triển. Ấn Độ l&agrave; nơi đặt nh&agrave; m&aacute;y sản xuất vaccine lớn nhất thế giới v&agrave; l&agrave; nh&agrave; sản xuất của vaccine AstraZeneca - Viện Huyết thanh, hiện đ&atilde; dừng xuất khẩu để đ&aacute;p ứng nhu cầu trong nước.</p> <p>Ấn Độ cho rằng nước n&agrave;y đ&atilde; ở bước ngoặt của dịch bệnh v&agrave;o đầu năm nay sau khi trải qua một thời gian phong tỏa chật vật v&agrave; khiến h&agrave;ng triệu người, chủ yếu l&agrave; lao động nhập cư thất nghiệp. Chỉ với 1 v&agrave;i ngh&igrave;n ca mắc được ghi nhận mỗi ng&agrave;y ở đất nước 1,4 tỷ d&acirc;n, v&agrave;o thời điểm đ&oacute;, Ấn Độ nghĩ rằng dịch Covid-19 đ&atilde; dần đi đến &quot;hồi kết&quot;.</p> <p>Hồi th&aacute;ng 3, hơn 50.000 người h&acirc;m mộ ngồi s&aacute;t nhau, kh&ocirc;ng đeo khẩu trang xem trận đấu cricket ở S&acirc;n vận động Narendra Modi tại Ahmedabad, th&agrave;nh phố lớn nhất Gujarat. Th&aacute;ng 4, h&agrave;ng ngh&igrave;n người tập trung tại c&aacute;c cuộc m&iacute;t tinh vận động tranh cử ở T&acirc;y Bengal. Trong khi đ&oacute;, h&agrave;ng triệu t&iacute;n đồ tổ chức lễ hội Kumbh Mela của Hindu gi&aacute;o bằng c&aacute;ch ng&acirc;m m&igrave;nh tr&ecirc;n những d&ograve;ng s&ocirc;ng th&aacute;nh Ganges v&agrave; Yamuna.</p> <p>Cuối c&ugrave;ng điều g&igrave; đến cũng đ&atilde; đến. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới mỗi ng&agrave;y nhiều gấp 30 lần số ca nước n&agrave;y ghi nhận hồi th&aacute;ng 2. Do chưa tiến h&agrave;nh đủ x&eacute;t nghiệm, số người mắc bệnh v&agrave; tử vong được cho l&agrave; c&ograve;n cao hơn gấp nhiều lần.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia y tế đang k&ecirc;u gọi h&agrave;nh động quyết liệt với c&aacute;c lệnh phong tỏa mới v&agrave; huy động nguồn lực quốc gia nhằm đảm bảo nguồn cung oxy, thuốc men v&agrave; giường bệnh.</p> <p>&quot;Viễn cảnh l&yacute; tưởng nhất l&agrave; l&agrave;n s&oacute;ng dịch bệnh lần n&agrave;y sẽ đạt đỉnh v&agrave;o giữa th&aacute;ng 5 v&agrave; bắt đầu giảm dần một v&agrave;i tuần sau đ&oacute;&quot;, Krishna Udayakumar, gi&aacute;m đốc s&aacute;ng lập Trung t&acirc;m S&aacute;ng kiến Y tế To&agrave;n cầu Duke tại Đại học Duke nhận định.</p> <p>Nhưng những thảm kịch Covid-19 đang diễn ra theo những xu hướng kh&ocirc;ng thể t&iacute;nh to&aacute;n trước ở đất nước đ&ocirc;ng d&acirc;n thứ hai thế giới n&agrave;y. Tuần tước, 24 bệnh nh&acirc;n Covid-19 đ&atilde; qua đời khi một th&ugrave;ng oxy bị r&ograve; rỉ ở một bệnh viện tại Nasik, một th&agrave;nh phố c&aacute;ch đ&ocirc;ng bắc Mumbai hơn 160 km.</p> <p>Rakesh Srivastava, một chủ sở hữu doanh nghiệp vận tải ở th&agrave;nh phố Varanasi, người đ&atilde; mất đi người vợ v&igrave; Covid-19 c&aacute;ch đ&acirc;y 2 tuần cho biết &ocirc;ng đ&atilde; chờ 5 tiếng để việc hỏa t&aacute;ng thi thể người th&acirc;n của m&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p>&quot;C&oacute; qu&aacute; nhiều thi thể cần được hỏa t&aacute;ng. C&aacute;c b&atilde;i hỏa thi&ecirc;u đang dần hết gỗ&quot;.</p> <p>Một người đ&agrave;o mộ ở Ấn Độ Mohammad Shamim th&igrave; cho biết số nạn nh&acirc;n Covid-19 đ&atilde; tăng trung b&igrave;nh 15 - 20 người/ng&agrave;y trong th&aacute;ng qua. &Ocirc;ng Shamim đ&atilde; ngủ trong một t&uacute;p lều tạm bợ ở nghĩa địa để tr&aacute;nh nguy cơ l&acirc;y lan dịch bệnh cho vợ con ở nh&agrave;. &Ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; ai an ủi sau một ng&agrave;y chứng kiến những lời than kh&oacute;c v&agrave; tiếc thương của người th&acirc;n những người qua đời v&igrave; dịch Covid-19. Một trong những điều đau l&ograve;ng trong đại dịch n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c nạn nh&acirc;n sẽ được bọc trong những tấm vải trắng để tr&aacute;nh l&acirc;y nhiễm, khiến cho gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng thể nh&igrave;n mặt họ lần cuối.</p> <p>&quot;Mọi người đều muốn nh&igrave;n mặt những người th&acirc;n của họ lần cuối. T&ocirc;i phải cứng rắn v&agrave; kh&ocirc;ng để họ l&agrave;m điều đ&oacute;. Nhiều người thường cằn nhằn v&agrave; n&oacute;i những lời g&acirc;y tổn thương nhưng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể n&oacute;i điều g&igrave; kh&aacute;c với họ bởi họ đều qu&aacute; đau buồn rồi&quot;./.</p> </div>

Theo vov.vn
Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Hai chiếc đinh vít sắc nhọn, nguy hiểm trong bụng trẻ

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã liên tục tiếp nhận 3 trường hợp trẻ nuốt phải đinh vít, vật sắc nhọn và cục nam châm nguy hiểm. Rất may, trẻ được phát hiện, đem đến viện xử lý kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ.
Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

Nhà ở xã hội sẽ “xóa” thảm họa chung cư mini?!

“Việc phát triển NOXH sẽ giải quyết nhu cầu cho số đông người dân có thu nhập thấp, từ đó xóa được thảm họa chung cư mini như vừa xảy ra ở Hà Nội”, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nói.
back to top