Những ca cấp cứu lấy bia rượu cứu ngộ độc rượu cồn trên thế giới như thế nào?

(Khoahocdoisong.vn) - Sự việc bác sĩ sử dụng 5 lít bia để truyền bằng ống xông vào dạ dày cứu bệnh nhân bị ngộ độc rượu cồn methanol thực ra được sử dụng trong tình huống tạm thời.

<div> <p>B&aacute;c sĩ Trần Văn Ph&uacute;c &ndash; Bệnh viện Đa khoa Xanh P&ocirc;n cho biết việc d&ugrave;ng rượu bia truyền v&agrave;o dạ d&agrave;y bệnh nh&acirc;n để điều trị ngộ độc Methanol đ&atilde; được một số b&aacute;c sĩ, một số cơ sở y tế tr&ecirc;n thế giới sử dụng từ l&acirc;u, nhưng chỉ mang t&iacute;nh tạm thời. Cho đến thời điểm hiện tại, y văn chưa đưa ra ph&aacute;c đồ, hệ thống y tế tất cả c&aacute;c quốc gia cũng chưa đưa ra khuyến c&aacute;o d&ugrave;ng phương ph&aacute;p n&agrave;y.<br /> <br /> Theo b&aacute;c sĩ Ph&uacute;c, hiện nay, c&oacute; sản phẩm Ethanol nguy&ecirc;n chất hoặc Fomepizole, nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; sẵn tr&ecirc;n thị trường v&agrave; ở c&aacute;c cơ sở y tế. Vấn đề sử dụng Ethanol ti&ecirc;m tĩnh mạch cũng gặp phải những kh&oacute; khăn, như việc duy tr&igrave; nồng độ ổn định trong m&aacute;u v&igrave; t&iacute;nh dược động học của chất n&agrave;y kh&aacute; thất thường, bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể say, c&oacute; thể tổn thương gan v&agrave; hạ đường huyết.<br /> <br /> Rải r&aacute;c một số cơ sở y tế v&agrave; một số b&aacute;c sĩ hồi sức cấp cứu sử dụng ti&ecirc;m Ethanol.</p> <p>Fomepizole được cho l&agrave; khắc phục phần n&agrave;o những kh&oacute; khăn của Ethanol, nhưng vẫn đang chờ những nghi&ecirc;n cứu, chứ chưa c&oacute; kết luận l&acirc;m s&agrave;ng chắc chắn.</p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu được Hiệp hội Y khoa Massachusetts c&ocirc;ng bố năm 2001, theo đ&oacute; c&oacute; 11 bệnh nh&acirc;n ngộ độc Methanol được ti&ecirc;m Fomepizole kết hợp lọc m&aacute;u, 2/11 nạn nh&acirc;n chết v&igrave; v&agrave;o viện qu&aacute; nặng đ&atilde; tổn thương chảy m&aacute;u n&atilde;o, 9/11 nạn nh&acirc;n khỏi ho&agrave;n to&agrave;n v&agrave; kh&ocirc;ng để lại di chứng.</p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; Ethanol hay Fomepizole ti&ecirc;m tĩnh mạch, một số cơ sở y tế đ&atilde; nảy sinh s&aacute;ng kiến truyền rượu bia v&agrave;o dạ d&agrave;y bệnh nh&acirc;n, m&agrave; điển h&igrave;nh l&agrave; c&aacute;c b&aacute;c sĩ ở Ấn Độ sử dụng trong vụ ngộ độc tập thể lớn năm 2015.<br /> Sự việc xảy ra ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 6 năm 2015.</p> <div>150 cư d&acirc;n địa phương Malwani đ&atilde; mua rượu tự chế về uống, gi&aacute; 10 Rupi mỗi t&uacute;i. Đ&oacute; l&agrave; những người lao c&ocirc;ng, c&ocirc;ng nh&acirc;n, người gi&uacute;p việc, họ chưa bao giờ được nhấp một giọt bia, rượu vang hay Whisky.</div> <p>C&oacute; 19 người chết trước khi được đưa đến bệnh viện.</p> <p>131 người bị ngộ độc may mắn hơn được chuyển đến c&aacute;c bệnh viện thuộc Mumbai, nhưng chỉ c&oacute; 48 người được cứu sống, số c&ograve;n lại theo c&aacute;c b&aacute;c sĩ l&agrave; chuyển đến viện đ&atilde; qu&aacute; muộn.</p> <p>B&aacute;c sĩ tiến h&agrave;nh pha lo&atilde;ng rượu Whisky với nước theo tỉ lệ 1:1 rồi truyền v&agrave;o dạ d&agrave;y.</p> <p>Thực tế, 48/131 nạn nh&acirc;n ngộ độc Methanol được cứu sống, đ&oacute; l&agrave; con số qu&aacute; lớn với những người l&agrave;m hồi sức cấp cứu. B&aacute;c sĩ Sulema trưởng khoa ICU cho biết: &ldquo;Nếu bệnh nh&acirc;n đến sớm trong v&agrave;i giờ đầu xuất hiện triệu chứng, bằng phương ph&aacute;p truyền Whisky pha nước theo tỉ lệ 1:1 v&agrave;o dạ d&agrave;y, kết hợp với lọc m&aacute;u, bệnh nh&acirc;n sẽ ổn định.&rdquo;<br /> &nbsp;</p> <div>Kh&aacute;nh Chi</div> </div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo infonet.vn
back to top