Nhận lương hưu tháng 3/2024 vào ngày nào?

Trong tháng 3 tới, người thụ hưởng sẽ nhận lương hưu từ ngày 2 đến hết ngày 25/3 (trừ một số trường hợp vì lý do đặc biệt chưa thể nhận lương.

Hỏi: Tôi đã nhận liền 2 tháng tiền lương hưu của tháng 1 và 2/2024 vào kỳ lương tháng 1 nên rất mong ngóng không biết lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 3 được chi trả vào thời gian nào?

Nguyễn Thế Anh (Hà Nội)

Ảnh minh họa

Trả lời: BHXH Việt Nam cho biết, số lượng người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của tháng 3/2024 không có nhiều thay đổi so với kỳ lương trước đó. Thời gian chi trả trực tiếp tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10/3, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 của tháng, kéo dài đến hết ngày 25 của tháng.

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) tập trung chủ yếu vào ngày đầu tiên chi lương. Như vậy, trong tháng 3 tới, người thụ hưởng sẽ nhận lương hưu từ ngày 2 đến hết ngày 25/3 (trừ một số trường hợp vì lý do đặc biệt chưa thể nhận lương).

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam tạo điều kiện cho cơ quan BHXH cấp tỉnh, thành phố quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cụ thể ở từng địa phương. Thời gian bắt đầu chi lương của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Tại Hà Nội, cơ quan BHXH phối hợp với hệ thống bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng tại kỳ lương tháng 3/2024 bắt đầu từ ngày 5/3, cơ bản xong trước ngày 10/3 (trừ những trường hợp đặc biệt). Người nhận lương qua tài khoản cá nhân ATM sẽ nhận đủ tiền lương trong ngày chi trả đầu tiên (trừ trường hợp gặp vướng mắc).

Thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chi trả lương hưu cho 580.000 người thụ hưởng với số tiền gần 3.260 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc (Cán bộ Bảo hiểm xã hội Hà Nội)

Theo Đời sống
back to top