Tăng lương công chức hơn 32% từ 1/7/2024, công thức tính thế nào?

Mức lương của công chức viên chức từ 1/7/2024 sau cải cách tiền lương sẽ được tính trên: lương cơ bản và các khoản phụ cấp trong đó lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Hỏi: Tôi nghe nói từ 1/7/2024, lương công chức, viên chức được tăng hơn 32%? Xin Khoa học và Đời sống cho biết, bảng lương mới công chức, viên chức khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 cụ thể được xây dựng như thế nào?

Nguyễn Thu Hiền (Hà Nội)

Tăng lương công chức hơn 32% từ 1/7/2024, công thức tính thế nào? ảnh 1

Tăng lương công chức hơn 32% từ 1/7/2024, công thức tính thế nào?

Trả lời: Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024. Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Hiện nay lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng: Vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Theo đó, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ làm tăng mức lương hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Như vậy, tăng mức lương công chức viên chức hơn 32% so với thu nhập bình quân của người lao động từ 1/7/2024.

Mức lương của công chức viên chức từ 1/7/2024 sau cải cách tiền lương sẽ được tính trên: Căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: lương cơ bản và các khoản phụ cấp trong đó lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Như vậy, mức lương của công chức viên chức từ 1/7/2024 sau cải cách tiền lương sẽ được tính dựa theo cơ cấu tiền lương mới như sau:

Lương = Lương cơ bản (70% tổng quỹ lương) + Phụ cấp (30% tổng quỹ lương)+ Thưởng (nếu có).

ThS.LS Trần Kim Thọ (Liên đoàn Luật sư Hà Nội)

Theo Đời sống
back to top