Lương cơ sở tăng từ 1/7: Người lao động có tăng thu nhập?

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Đối với những người lao động ngoài nhà nước (làm việc tại các công ty), các công ty không buộc phải tăng lương cho công nhân. Việc tăng lương cho công nhân vẫn được thực hiện theo thỏa thuận giữa công nhân và công ty về chế độ nâng lương trước đó.

Dù vậy, khi điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh hưởng thêm quyền lợi.

Ảnh minh họa. ảnh 1

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tăng trợ cấp mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau; tăng trợ cấp một lần khi sinh con; trợ cấp dưỡng sức sau thai sản;...

Tăng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật; điều chỉnh mức lương hưu hàng tháng; trợ cấp mai táng;.../.

Theo Đời sống
back to top