Mức lương giáo viên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 là bao nhiêu?

Giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ được tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng (tăng 20,8%) từ ngày 1/7/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Lương của giáo viên được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Tuy nhiên từ ngày 1/7/2023 thực hiện nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, quy định từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành thì mức lương của giáo viên cũng sẽ có nhiều thay đổi.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Ảnh minh họa. - Ảnh: internet.

Chi tiết các bảng lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ được thực hiện từ ngày 1/7/2023:

Bảng lương giáo viên mầm non:

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng III sẽ từ 3.780.000 đồng tháng đến 8.802.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng II sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên mầm non hạng I sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Bảng lương giáo viên tiểu học:

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên tiểu học hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Bảng lương giáo viên THCS:

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học cơ sở hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Bảng lương giáo viên THPT:

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng III sẽ từ 4.212.000 đồng/tháng đến 8.964.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng II sẽ từ 7.200.000 đồng/tháng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Tiền lương của giáo viên trung học phổ thông hạng I sẽ từ 7.920.000 đồng/tháng đến 12.204.000 đồng/tháng.

Ảnh: internet.

Ảnh: internet.

Theo Đời sống
Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự báo sẽ tăng mạnh

Điểm chuẩn đại học tăng, giảm ở mức như thế nào, để đặt nguyện vọng cho đúng là vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm. Nhiều chuyên gia nhận định, điểm chuẩn đại học năm 2024 sẽ tăng ở tất cả các tổ hợp. 
back to top