Ngày 5/5, xét xử vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu

TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào ngày 5/5.

<div> <p>Hội đồng x&eacute;t xử vụ &aacute;n gồm 3 người, do thẩm ph&aacute;n Trần Nam H&agrave; (Ph&oacute; Ch&aacute;nh t&ograve;a H&igrave;nh sự) l&agrave;m chủ tọa. Phi&ecirc;n t&ograve;a dự kiến diễn ra trong 1 tuần, gồm cả thứ bảy, chủ nhật.</p> <p>Ra trước t&ograve;a l&agrave; 15 bị c&aacute;o, trong đ&oacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng - Kế to&aacute;n trưởng Nhật Cường v&agrave; Nguyễn Ngọc Bảo &ndash; Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh Nhật Cường bị truy tố về tội &ldquo;Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;.</p> <p>C&aacute;c bị c&aacute;o c&ograve;n lại bị truy tố về tội &ldquo;Bu&ocirc;n lậu&rdquo;, gồm: Trần Ngọc &Aacute;nh - Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy &ndash; Gi&aacute;m đốc b&aacute;n h&agrave;ng Nhật Cường; N&ocirc;ng Văn Lư - nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa &ndash; Gi&aacute;m đốc Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u; L&ecirc; Ho&agrave;i Phương &ndash; nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường Quảng Ch&acirc;u; Ng&ocirc; Đức T&ugrave;ng - lao động tự do; Ng&ocirc; Tuấn Sửu &ndash; Gi&aacute;m đốc Cty CP Đầu tư ph&aacute;t triển hạ tầng Thanh Sơn; Ho&agrave;ng Văn Phong &ndash; Trưởng ng&agrave;nh h&agrave;ng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ng&agrave;nh điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; B&ugrave;i Quốc Việt - nh&acirc;n vi&ecirc;n Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng &ndash; lao động tự do. Bị c&aacute;o Nguyễn Ngọc Bảo cũng bị truy tố về &ldquo;Bu&ocirc;n lậu&rdquo;.</p> <p>Theo c&aacute;o trạng, Cty Nhật Cường do B&ugrave;i Quang Huy (đang bỏ trốn) l&agrave;m Tổng gi&aacute;m đốc. Từ năm 2014- 2019, B&ugrave;i Quang Huy sử dụng hệ thống của Cty Nhật Cường để mua tr&aacute;i ph&eacute;p 255.311 sản phẩm điện thoại di động, m&aacute;y nghe nhạc, m&aacute;y t&iacute;nh bảng, đồng hồ&hellip; với tổng trị gi&aacute; 2.927 tỷ đồng.</p> <p>Số h&agrave;ng n&agrave;y được nhập lậu từ 16 chủ h&agrave;ng c&oacute; địa chỉ tại c&aacute;c nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng K&ocirc;ng. B&ugrave;i Quang Huy đ&atilde; chi hơn 72,9 tỷ đồng cho việc vận chuyển h&agrave;ng lậu v&agrave;o Việt Nam th&ocirc;ng qua 9 đường d&acirc;y kh&aacute;c nhau.</p> <p>Những đường d&acirc;y n&agrave;y c&oacute; thể vận chuyển h&agrave;ng qua bi&ecirc;n giới Việt - Trung; qua cảng Hải Ph&ograve;ng v&agrave; thậm ch&iacute; c&oacute; 3 đường d&acirc;y vận chuyển qua s&acirc;n bay Nội B&agrave;i. Cơ quan tố tụng x&aacute;c định c&oacute; h&agrave;ng chục ngh&igrave;n điện thoại, thiết bị điện tử trị gi&aacute; hơn 850 tỷ đồng đ&atilde; được Nhật Cường bu&ocirc;n lậu qua đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng.</p> <p>Nhận h&agrave;ng, B&ugrave;i Quang Huy thanh to&aacute;n cho nh&agrave; cung cấp ở nước ngo&agrave;i bằng c&aacute;ch chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt th&ocirc;ng qua trung gian thanh to&aacute;n l&agrave; c&aacute;c tiệm v&agrave;ng ở H&agrave; Nội. Tổng cộng, Cty Nhật Cường đ&atilde; b&aacute;n được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng v&agrave; qua đ&acirc;y hưởng lợi bất ch&iacute;nh 221 tỷ đồng.</p> <p>Cũng trong thời gian 2014 - 2019, B&ugrave;i Quang Huy chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n lập 2 hệ thống sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n trong đ&oacute; 1 hệ thống nội bộ, b&iacute; mật để theo d&otilde;i số liệu thực tế. Một hệ thống kh&aacute;c ghi nhận b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh, sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n để khai b&aacute;o với cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước.</p> <p>Hai hệ thống n&agrave;y c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch về số liệu v&agrave; theo kết quả gi&aacute;m định, Cty Nhật Cường đ&atilde; trốn đ&oacute;ng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế gi&aacute; trị gia tăng c&ugrave;ng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.</p> <p>Li&ecirc;n quan vụ &aacute;n n&agrave;y, &ocirc;ng Nguyễn Đức Chung - nguy&ecirc;n Chủ tịch UBND TP H&agrave; Nội đ&atilde; bị phạt 5 năm t&ugrave; về tội chiếm đoạt t&agrave;i liệu mật của Nh&agrave; nước. Theo &aacute;n sơ thẩm, vợ chồng &ocirc;ng Chung l&agrave; người c&oacute; quyền lợi nghĩa vụ li&ecirc;n quan trong vụ &aacute;n Nhật Cường.</p> <p>V&igrave; vậy, cựu chủ tịch H&agrave; Nội đ&atilde; nhờ 2 cấp dưới v&agrave; 1 điều tra vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch vụ &aacute;n nắm t&igrave;nh h&igrave;nh, chuyển 6 t&agrave;i liệu mật cho m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra, ph&iacute;a điều tra đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n &ldquo;Vi phạm quy định về đấu thầu g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo; xảy ra tại Sở Kế hoạch v&agrave; Đầu tư TP H&agrave; Nội.</p> <div class="article__author"><span class="cms-author">Xu&acirc;n &Acirc;n </span></div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top