--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Năm 2022 tập trung thanh tra đầu tư công, đấu thầu

HOÀNG HÀ - 10:30 13/11/2021

Bộ KHĐT yêu cầu hoạt động thanh tra chuyên ngành năm 2022 tại các địa phương tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Năm 2022 tập trung thanh tra đầu tư công, đấu thầu, dự án PPP

Bộ KHĐT vừa có văn bản gửi Sở trực thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành KHĐT năm 2022.

Theo đó, hoạt động thanh tra chuyên ngành KHĐT cần tập trung vào những vấn đề gây bức xúc của người dân, dư luận xã hội quan tâm, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; thực thi nhiệm vụ được giao.

Công văn nêu rõ, hoạt động thanh tra chuyên ngành KHĐT năm 2022 tại các địa phương tập trung vào việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Thanh tra hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư (bao gồm đầu tư có vốn đầu tư trong nước và đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài); công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao.

Thanh tra Bộ KHĐT có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2022 của các Sở KH&ĐT; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT và Thanh tra Chính phủ.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát về cho Nhà nước.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---