Năm 2021, bất động sản đứng thứ 3 bảng xếp hạng thu hút vốn FDI

Bất động sản thu hút hơn 2,6 tỉ USD trong năm 2021. Con số này so với năm 2020 thì giảm khoảng 1,6 tỉ USD.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 12/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài (vốn FDI) đăng ký vào Việt Nam năm 2021 đạt 31,15 tỉ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3, thu hút hơn 2,6 tỉ USD (chiếm 8,3%). Con số này so với năm 2020 thì giảm khoảng 1,6 tỉ USD.

Cũng trong năm 2021, các doanh nghiệp bất động sản đã phát hành hơn 214.440 tỉ đồng trái phiếu, tương đương hơn 9 tỉ USD, gấp 3 lần so với năm 2020. Chiếm tỷ trọng gần 40% lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên cả nước.

Mức lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8 - 13 %/năm. Như vậy đây cũng là ngành nghề có lãi suất sơ cấp bình quân cao nhất cả nước.

Tổng giá trị phát hành của nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm 36% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp các lĩnh vực. Trong đó, có khoảng 29% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu.

Theo Đời sống
back to top