Mỹ xác lập kỷ lục mới về Covid-19 trong kỳ bầu cử

Hôm qua (6/11 – theo giờ Mỹ) là ngày thứ 3 liên tiếp, Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong 1 ngày ở mức hơn 100.000 ca.

<div> <div class="text-long"> <p>Đại dịch Covid-19 đ&atilde; tấn c&ocirc;ng nước Mỹ theo c&aacute;ch tồi tệ nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bỏ phiếu của người d&acirc;n nước n&agrave;y trong cuộc bầu cử Tổng thống v&agrave; được dự b&aacute;o sẽ c&ograve;n l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n h&oacute;c b&uacute;a của nước Mỹ trong v&agrave; sau kỳ bầu cử.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Ảnh minh họa: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/07/vov-vn_so-ca-tu-vong-qua-1-000-my-de-xu-toi-khung-bo-ke-co-tinh-lay-lan-covid-19.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>Ảnh minh họa: Reuters.</figcaption> </figure> <p>H&ocirc;m qua (6/11 &ndash; theo giờ Mỹ) l&agrave; ng&agrave;y thứ 3 li&ecirc;n tiếp, Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong 1 ng&agrave;y ở mức hơn 100.000 ca v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; ng&agrave;y Mỹ ghi nhận số ca mắc mới trong ng&agrave;y cao nhất từ trước tới nay, cụ thể l&agrave; hơn 129.000 ca. Đ&acirc;y cũng l&agrave; kỷ lục mới của to&agrave;n thế giới.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, con số kỷ lục n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể bị x&ocirc; đổ khi h&ocirc;m nay, ứng cử vi&ecirc;n Tổng thống Mỹ Joe Biden &ndash; người đang tiến gần hơn tới c&aacute;nh cửa Nh&agrave; Trắng c&ograve;n cảnh b&aacute;o, số ca mắc mới trong ng&agrave;y c&ograve;n c&oacute; thể l&ecirc;n tới 200.000 ca:</p> <p>&ldquo;Đại dịch đang ng&agrave;y c&agrave;ng đ&aacute;ng lo ngại hơn tr&ecirc;n khắp đất nước. C&aacute;c trường hợp mắc mỗi ng&agrave;y đang tăng vọt v&agrave; giờ đ&acirc;y người ta tin rằng Mỹ c&oacute; thể thấy mức tăng đột biến l&ecirc;n tới 200.000 ca trong một ng&agrave;y. Số người &nbsp;tử vong v&igrave; dịch bệnh đ&atilde; vượt qu&aacute; 240.000. Ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể lường hết được những đau thương, mất m&aacute;t v&agrave; đau khổ m&agrave; nhiều gia đ&igrave;nh đ&atilde; phải trải qua&rdquo;, &ocirc;ng Joe Biden n&oacute;i.</p> <p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh c&oacute; thể l&yacute; giải l&agrave; những ng&agrave;y gần đ&acirc;y người d&acirc;n Mỹ đang c&oacute; 1 mối quan t&acirc;m lớn hơn cả dịch bệnh - đ&oacute; l&agrave; cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ; v&agrave; rồi họ lơ l&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch. Nhiều người Mỹ tham gia c&aacute;c cuộc m&iacute;t tinh vận động tranh cử m&agrave; kh&ocirc;ng đeo khẩu trang, tu&acirc;n thủ gi&atilde;n c&aacute;ch; nhiều người Mỹ đ&atilde; tới những điểm bỏ phiếu trực tiếp đ&ocirc;ng người; v&agrave; giờ đ&acirc;y nhiều người Mỹ đang xuống đường tuần h&agrave;nh, thay v&igrave; ngồi y&ecirc;n trong nh&agrave; chờ đợi kết quả kiểm phiếu.</p> <p>C&aacute;c h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng lớn của Mỹ v&agrave; quốc tế h&ocirc;m nay đều dẫn nguồn tin từ Nh&agrave; Trắng cho biết, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows đ&atilde; mắc Covid-19. Tuy nhi&ecirc;n, chưa r&otilde; thời điểm ch&iacute;nh x&aacute;c &ocirc;ng mắc bệnh v&agrave; l&acirc;y từ ai, song &ocirc;ng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o việc n&agrave;y với đội ngũ cố vấn th&acirc;n cận sau ng&agrave;y bầu cử 3/11.</p> <p>Đại dịch Covid-19 thực sự đ&atilde; tấn c&ocirc;ng nước Mỹ một c&aacute;ch dữ dội nhất, từ c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội cho đến kinh tế. Nước Mỹ cũng đ&atilde; chia rẽ, ph&acirc;n cực về c&aacute;ch thức ứng ph&oacute; dịch bệnh của Tổng thống Trump. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một chủ đề tranh luận n&oacute;ng, dai dẳng giữa 2 ứng cử vi&ecirc;n Tổng thống Mỹ trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh tranh cử.</p> <p>H&ocirc;m nay (7/11), khi mọi diễn biến kiểm phiếu đang c&oacute; lợi v&agrave; cơ hội trở th&agrave;nh Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ đang rộng mở, ứng cử vi&ecirc;n Đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; tự tin hơn khi n&oacute;i về c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu ti&ecirc;n của m&igrave;nh khi đắc cử: &ldquo;Đ&atilde; đến l&uacute;c ch&uacute;ng ta x&iacute;ch lại gần nhau. Tr&aacute;ch nhiệm của t&ocirc;i với tư c&aacute;ch l&agrave; Tổng thống sẽ l&agrave; đại diện cho cả quốc gia. T&ocirc;i sẽ l&agrave;m việc chăm chỉ cho cả những người đ&atilde; bỏ phiếu chống lại t&ocirc;i cũng như cho những người ủng hộ. Ch&uacute;ng ta c&oacute; những vấn đề nghi&ecirc;m trọng cần giải quyết - từ đại dịch Covid-19, vấn đề nền kinh tế, ph&acirc;n biệt chủng tộc cho tới kh&iacute; hậu. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave;o một chiến tranh đảng ph&aacute;i&rdquo;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, với sự chia rẽ s&acirc;u sắc hiện nay trong x&atilde; hội Mỹ, để h&agrave;n gắn nước Mỹ trong phải l&agrave; một c&acirc;u chuyện dễ d&agrave;ng. Hơn nữa, h&agrave;ng triệu người d&acirc;n Mỹ đang kh&ocirc;ng ủng hộ &ocirc;ng Biden c&ograve;n bởi 1 l&yacute; do &ndash; họ sợ nền kinh tế bị phong tỏa th&ecirc;m lần nữa v&igrave; đại dịch v&agrave; ủng hộ lời hứa cấp ph&eacute;p nhanh cho 1 loại vaccine Covid-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump./.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Các phương pháp xét nghiệm bệnh dị ứng

Các phương pháp xét nghiệm bệnh dị ứng

Dị ứng nhẹ rất phổ biến, gây ra các triệu chứng như viêm kết mạc dị ứng, ngứa và chảy nước mũi.  Dị ứng nặng với các chất gây dị ứng trong môi trường và thức ăn, thuốc y dược có thể gây sốc phản vệ đe dọa đến tính mạng.
Thiếu canxi gây bệnh gì?

Thiếu canxi gây bệnh gì?

Thiếu canxi lâu dài không chỉ ảnh hưởng tới xương khớp, thần kinh mà còn có thể dẫn tới những bệnh lý nghiêm trọng như tăng huyết áp, ung thư ruột...
Đốt sóng cao tần trị ung thư gan

Đốt sóng cao tần trị ung thư gan

Đốt u gan bằng sóng cao tần RFA (Radio Frequency Ablation) là phương pháp xâm lấn tối thiểu với nhiều ưu điểm vượt trội, hiệu quả cao, ít đau đớn và có thể thực hiện nhiều lần.
Bác sĩ chỉ rõ lý do thường xuyên chóng mặt

Bác sĩ chỉ rõ lý do thường xuyên chóng mặt

Trong hầu hết các trường hợp, cơn choáng váng (chóng mặt) sẽ giảm dần trong vòng vài phút, vài giờ và sẽ hết sau khi nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên, nếu cơn chóng mặt diễn ra thường xuyên và không giảm có thể do nguyên nhân bệnh lý:
back to top