--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng lên 6%

THÚY NGA - 10:38 13/05/2022

Đó là mức đóng trong dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi đang được Bộ Y tế lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, mức đóng bảo hiểm y tế tối đa bằng 6% lương hằng tháng của người lao động, trong đó doanh nghiệp đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Tuy nhiên, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình có điều chỉnh khi người thứ nhất đóng ở mức 6% mức lương cơ sở, từ người thứ hai trở đi sẽ bằng 80% mức đóng của người đầu tiên.

Hiện nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, người thứ nhất trong hộ gia đình đóng bằng 4,5% lương cơ sở. Người thứ hai chỉ đóng bảo hiểm y tế bằng 70% mức đóng của người thứ nhất, người thứ ba, người thứ tư và người thứ năm đóng giảm dần bằng 60%, 50% và 40% của người thứ nhất.

bhyt-1.jpg
Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng lên 6%

Như vậy nếu dự thảo được thông qua, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình với người thứ nhất tăng thêm 1,5%, người thứ hai sẽ đóng tăng thêm 10%, người thứ ba, tư và năm trở đi sẽ tăng lần lượt 20%, 30% và 40% mức đóng so với quy định hiện hành.

Cụ thể, mức đóng BHYT hằng tháng của người thứ nhất trong hộ gia đình tăng từ 4,5% lương cơ sở (hiện là 1,49 triệu đồng/tháng) lên 6%, quy ra là 89.400 đồng/tháng (khoảng 1.073.000 đồng/năm). Từ người thứ hai trở đi, mức đóng sẽ thống nhất bằng 80% của người thứ nhất, tương đương hơn 71.000 đồng/tháng (khoảng 858.000 đồng/năm).

Dự thảo cũng khuyến khích một số đối tượng có thể đóng trước tiền tham gia bảo hiểm y tế tối đa 3 năm. Khi mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế thay đổi, người đã nộp tiền không phải nộp thêm.

Về quyền lợi, dự thảo nêu rõ người tham gia bảo hiểm y tế được chi trả thêm một số dịch vụ như điều trị dự phòng bệnh tật; dụng cụ, phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng; sàng lọc trước và sau sinh, bệnh lây truyền từ mẹ sang con; sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh mãn tính; khám sức khỏe định kỳ; khám bệnh, chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng; sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em sinh non, trẻ suy dinh dưỡng nặng...


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---