Một cháu bé tử vong vì bệnh bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân

Sau khi phát hiện ổ dịch bạch hầu thứ 2 khiến 1 cháu nhỏ tử vong, ngành y tế tỉnh Đắk Nông đang tiến hành cách ly 355 người dân để tránh lây lan bệnh tật.

<div> <div> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o <i>Người Lao Động,</i> trưa 21-6, &ocirc;ng H&agrave; Văn H&ugrave;ng, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Đắk N&ocirc;ng, cho biết ng&agrave;nh y tế tỉnh Đắk N&ocirc;ng đang triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p để dập ổ dịch bạch hầu vừa ph&aacute;t hiện tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Quảng H&ograve;a (huyện Đắk G&rsquo;Long, tỉnh Đắk N&ocirc;ng).</p> <div> <div><img alt="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 1." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/6/21/img20200621113628-15927151748421956676198.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/nld-mediacdn-vn_img20200621113628-15927151748421956676198.jpg" title="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Chốt <span>c&aacute;ch ly</span> ph&ograve;ng chống bệnh bạch hầu</p> </div> </div> <p>Đến thời điểm n&agrave;y, tại ổ dịch bạch hầu n&oacute;i tr&ecirc;n đ&atilde; ghi nhận 2 trường hợp dương t&iacute;nh, trong đ&oacute; 1 trường hợp đ&atilde; tử vong.</p> <p>Theo đ&oacute;, ng&agrave;y 19-6, ch&aacute;u S&ugrave;ng Thị H. (SN 2011, ngụ cụm 2, th&ocirc;n 6, x&atilde; Quảng H&ograve;a) được gia đ&igrave;nh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk N&ocirc;ng trong t&igrave;nh trạng ho, đau họng, kh&oacute; thở. Bệnh nh&acirc;n sau đ&oacute; tiếp tục chuyển biến nặng v&agrave; được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Đến s&aacute;ng 20-6, ch&aacute;u H tử vong do bệnh bạch hầu &aacute;c t&iacute;nh biến chứng v&agrave;o tim.</p> <div> <div><img alt="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 2." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/6/21/img20200621113625-15927152453711326403225.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/nld-mediacdn-vn_img20200621113625-15927152453711326403225.jpg" title="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 2." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Ng&agrave;nh y tế Đắk N&ocirc;ng đ&atilde; triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch</p> </div> </div> <p>Đồng thời, ng&agrave;nh y tế tỉnh Đắk N&ocirc;ng cũng ph&aacute;t hiện v&agrave; chuyển bệnh nh&acirc;n thứ 2 l&agrave; ch&aacute;u Ma Văn T. (SN 2011, gần nh&agrave; ch&aacute;u H) l&ecirc;n Bệnh viện Đa khoa v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n (tỉnh Đắk Lắk) để chữa trị. Theo &ocirc;ng H&ugrave;ng, hiện nay ch&aacute;u T đang trong t&igrave;nh trạng nặng, đang được c&aacute;c b&aacute;c sĩ t&iacute;ch cực điều trị.</p> <div> <div><img alt="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 3." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/6/21/img20200621113630-1592715275808917654571.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/nld-mediacdn-vn_img20200621113630-1592715275808917654571.jpg" title="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 3." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Phun thuốc khử tr&ugrave;ng ở khu d&acirc;n cư</p> </div> </div> <p>Cũng theo Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Y tế tỉnh Đắk N&ocirc;ng, sau khi nhận th&ocirc;ng tin c&oacute; ca bệnh bạch hầu tại x&atilde; Quảng H&ograve;a, ng&agrave;nh y tế đ&atilde; triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch theo quy định. Hiện đ&atilde; khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;ch ly to&agrave;n bộ cụm 2 với 355 người d&acirc;n. Tất cả mọi giao dịch được thực hiện tại chốt c&aacute;ch ly, kh&ocirc;ng được ai ra v&agrave;o cụm số 2 để ngăn ngừa sự ph&aacute;t t&aacute;n dịch bệnh ra ngo&agrave;i. Ng&agrave;nh y tế cũng đang điều trị dự ph&ograve;ng ng&agrave;y thứ 2 cho người d&acirc;n cụm số 2, tiến h&agrave;nh phun h&oacute;a chất khử tr&ugrave;ng to&agrave;n bộ cụm d&acirc;n cư v&agrave; c&aacute;c địa điểm như trường học, trạm y tế x&atilde;.</p> <div> <div><img alt="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 4." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/6/21/img20200621113627-1592715313397329383820.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/21/nld-mediacdn-vn_img20200621113627-1592715313397329383820.jpg" title="Một cháu bé tử vong do bạch hầu, cách ly hàng trăm người dân - Ảnh 4." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Phun thuốc khử tr&ugrave;ng tại trường học</p> </div> </div> <p>&quot;Đối với trường hợp tử vong, ng&agrave;nh y tế đ&atilde; xử l&yacute; theo đ&uacute;ng quy định, vận động người d&acirc;n hạn chế tối đa tiếp x&uacute;c, những người đến thăm viếng đều được cho uống thuốc kh&aacute;ng sinh dự ph&ograve;ng. Bệnh nh&acirc;n được ch&ocirc;n cất trong v&ograve;ng 3 giờ đưa về nh&agrave;&quot; - &ocirc;ng H&ugrave;ng chia sẻ.</p> <div> <div> <p><b>Kiểm so&aacute;t tốt ổ dịch thứ nhất</b></p> <p>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 14-6 tại Trung t&acirc;m Ng&ocirc;i nh&agrave; may mắn (huyện Kr&ocirc;ng N&ocirc;, tỉnh Đắk N&ocirc;ng) cũng ghi nhận 4 ch&aacute;u nhỏ dương t&iacute;nh với bệnh bạch hầu.</p> <p>Thoe &ocirc;ng H&ugrave;ng, sau thời gian điều trị, hiện cả 4 trường hợp đ&atilde; qua 3 lần x&eacute;t nghiệm v&agrave; đều &acirc;m t&iacute;nh với bệnh bạch hầu, sức khỏe đang hồi phục tốt. To&agrave;n bộ 435 người li&ecirc;n quan, c&oacute; nguy cơ mắc bệnh tại ổ dịch n&agrave;y đ&atilde; được uống thuốc ph&ograve;ng bệnh, khử khuẩn to&agrave;n bộ khu vực li&ecirc;n quan. &quot;Ng&agrave;nh y tế đ&atilde; dập được ổ dịch thứ nhất, kh&ocirc;ng để l&acirc;y lan dịch bệnh v&agrave; đang kiểm so&aacute;t tốt ổ thứ 2&quot; - &ocirc;ng H&ugrave;ng cho biết th&ecirc;m.</p> </div> </div> </div> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top