Miền Trung hứng bao nhiêu cơn bão từ nay đến cuối năm?

Tháng cuối năm, các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có thể hứng chịu thêm 1-2 cơn bão. Miền Trung được dự báo tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn.

<div> <p>Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia vừa ph&aacute;t đi bản tin dự b&aacute;o m&ugrave;a, trong đ&oacute; đề cập đến c&aacute;c loại h&igrave;nh thời tiết cực đoan c&oacute; thể t&aacute;c động đến nước ta từ nay đến cuối năm.</p> <p>Nhận định được đưa ra v&agrave;o thời điểm miền Trung vừa hứng chịu ảnh hưởng dồn dập của 8 cơn b&atilde;o, một &aacute;p thấp nhiệt đới g&acirc;y ra lũ lụt lịch sử v&agrave; nhiều vụ sạt lở đất.</p> <p>Theo cơ quan kh&iacute; tượng, thời kỳ La Nina đạt đỉnh đ&atilde; qua nhưng hiện tượng n&agrave;y vẫn duy tr&igrave;. Đ&acirc;y l&agrave; hiện tượng bề mặt nước biển lạnh đi một c&aacute;ch bất thường v&agrave; l&agrave; yếu tố t&aacute;c động mạnh mẽ khiến b&atilde;o tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng xuất hiện dồn dập trong thời gian qua.</p> <p>Từ nay đến cuối năm, nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi. Do đ&oacute;, Biển Đ&ocirc;ng c&oacute; thể xuất hiện th&ecirc;m 1-2 cơn b&atilde;o khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong 6 tuần c&ograve;n lại của năm 2020.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="mua bao lich su o mien Trung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/17/znews-photo-zadn-vn_1_zing_4_.jpg" title="mưa bão lịch sử ở miền Trung ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lũ lịch sử tại Quảng B&igrave;nh hồi giữa th&aacute;ng 10. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>V&ugrave;ng ảnh hưởng tập trung của b&atilde;o thời kỳ n&agrave;y vẫn nằm ở Trung Bộ v&agrave; Nam Bộ. V&igrave; vậy, miền Trung c&oacute; thể tiếp tục hứng th&ecirc;m c&aacute;c đợt mưa lớn trong thời gian tới.</p> <p>Trong khoảng 2 tuần tới, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh dự b&aacute;o cho thấy chưa c&oacute; sự xuất hiện của xo&aacute;y thuận nhiệt đới tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng. Thời tiết ở Trung Bộ những ng&agrave;y tới thuận lợi để người d&acirc;n khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ, đồng thời tăng gia sản xuất, trồng c&aacute;c c&acirc;y thu hoạch ngắn ng&agrave;y.</p> <p>Tại T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Bộ, khu vực sẽ trải qua những ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 11 trong trạng th&aacute;i kh&aacute; &iacute;t mưa. Đến nửa đầu th&aacute;ng 12, mưa gia tăng, tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển Nam Bộ.</p> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng cảnh b&aacute;o t&agrave;u thuyền ra khơi của ngư d&acirc;n tiếp tục đề ph&ograve;ng gi&oacute; mạnh tr&ecirc;n biển do t&aacute;c động của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh tr&ecirc;n khu vực ph&iacute;a bắc v&agrave; giữa Biển Đ&ocirc;ng.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Miền Trung vừa trải qua hơn một th&aacute;ng mưa lũ lịch sử. C&aacute;c cơn b&atilde;o dồn dập, nối nhau v&agrave;o Biển Đ&ocirc;ng mang theo những đợt mưa lớn g&acirc;y ra lũ lụt, sạt lở nghi&ecirc;m trọng. Từ ng&agrave;y 6/10 đến 15/11, miền Trung hứng chịu ảnh hưởng của 8 cơn b&atilde;o, một v&ugrave;ng &aacute;p thấp v&agrave; một &aacute;p thấp nhiệt đới.</p> <p>Số lượng xo&aacute;y thuận nhiệt đới trong th&aacute;ng 10 đ&atilde; chạm kỷ lục của năm 1983 với 4 cơn b&atilde;o v&agrave; một &aacute;p thấp nhiệt đới. Lũ lụt diện rộng c&ugrave;ng c&aacute;c vụ sạt lở đất nghi&ecirc;m trọng đ&atilde; khiến 138 người chết, 16 người mất t&iacute;ch, 398 người bị thương, hơn 6.200 ng&ocirc;i nh&agrave; bị sập đổ, hư hỏng v&agrave; 377.000 ng&ocirc;i nh&agrave; bị ngập.</p> </div> </div>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top