Loại nước tốt cho người viêm phổi

Viêm phổi là hiện tượng viêm nhiễm cấp tính ở phổi. Bệnh thường xảy ra sau khi đã mắc một bệnh khác ở đường hô hấp như sởi, ho gà, cúm, viêm phế quản, hen...

<div> <p><span>Vi&ecirc;m phổi l&agrave; hiện tượng vi&ecirc;m nhiễm cấp t&iacute;nh ở phổi. Bệnh thường xảy ra sau khi đ&atilde; mắc một bệnh kh&aacute;c ở đường h&ocirc; hấp như sởi, ho g&agrave;, c&uacute;m, vi&ecirc;m phế quản, hen... Người bệnh thường ho c&oacute; đờm v&agrave;ng, hơi xanh, đau tức ngực, mệt mỏi c&oacute; khi đờm mủ. Khi bị vi&ecirc;m phổi phải điều trị bằng kh&aacute;ng sinh theo chỉ định của thầy thuốc. Ngo&agrave;i ra cần uống nhiều nước gi&uacute;p lo&atilde;ng đờm, cần ăn lỏng để dễ ti&ecirc;u. Sau đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c loại nước uống m&agrave; người bệnh vi&ecirc;m phổi n&ecirc;n d&ugrave;ng sẽ gi&uacute;p &iacute;ch rất nhiều cho việc điều trị bệnh.</span></p> <p>Vi&ecirc;m phổi (kh&ocirc;ng c&oacute; suy thở), c&oacute; thể d&ugrave;ng một trong c&aacute;c m&oacute;n ăn, nước uống sau:</p> <p>Nước sắc rau diếp c&aacute;: rau diếp c&aacute; 30g sắc uống ng&agrave;y 2 lần.</p> <p>Nước rễ chuối ti&ecirc;u: rễ chuối ti&ecirc;u tươi 120g, gi&atilde; n&aacute;t lấy nước h&acirc;m n&oacute;ng, cho ch&uacute;t muối uống.</p> <p>Nước sắc rễ cỏ tranh, rễ lau tươi: rễ cỏ tranh 50g, rễ lau tươi 50g, gi&atilde; lấy nước uống nhiều lần.</p> <p>Nước sắc ng&acirc;n hoa mật ong: ng&acirc;n hoa 30g, mật ong 30g. Cho ng&acirc;n hoa c&ugrave;ng 500ml nước sắc l&ecirc;n lấy nước bỏ b&atilde;, để nguội cho mật ong v&agrave;o uống trong ng&agrave;y.</p> <p>Nước rễ lau: rễ lau tươi 150g đun nước uống thay nước ch&egrave;.</p> <p>Nước sắc rễ cỏ tranh, ng&oacute; sen: rễ cỏ tranh tươi 150g, ng&oacute; sen tươi 200g. Rễ cỏ tranh cắt nhỏ, ng&oacute; sen th&aacute;i mỏng tất cả cho v&agrave;o sắc nước uống thường xuy&ecirc;n.</p> <p>Nước hoa mướp: hoa mướp rửa sạch cho v&agrave;o c&ugrave;ng với nước đun s&ocirc;i (để 10 ph&uacute;t) sau đ&oacute; cho mật ong v&agrave;o uống.</p> <p>Vi&ecirc;n ho&agrave;n bồ c&ocirc;ng anh: bồ c&ocirc;ng anh lượng t&ugrave;y &yacute;, sao kh&ocirc; t&aacute;n bột, luyện với mật ong th&agrave;nh vi&ecirc;n, ng&agrave;y ngậm 3 lần, mỗi lần 1 vi&ecirc;n, d&ugrave;ng sau khi ăn l&agrave; tốt nhất.</p> <p>Ch&aacute;o gạo lức rễ lau tươi: rễ lau tươi 150g, gi&atilde; vắt nước, cho v&agrave;o 50g gạo lức, nấu ch&aacute;o, chia ra ăn n&oacute;ng ng&agrave;y 2-3 lần.</p> <p>Ch&aacute;o gạo lức củ cải: củ cải trắng tươi, gạo lức đều 100g c&ugrave;ng nấu ch&aacute;o ăn. Hoặc củ cải &eacute;p lấy nước nấu ch&aacute;o ăn, chia 2 lần s&aacute;ng v&agrave; tối.</p> <p>Ch&aacute;o hạnh nh&acirc;n hoa huệ: hoa huệ 50g, hạnh nh&acirc;n 10g, gạo 50g. Gạo cho nước đun s&ocirc;i l&ecirc;n mới cho hai vị thuốc v&agrave;o, nấu ch&aacute;o. Ch&aacute;o ch&iacute;n cho &iacute;t đường, ng&agrave;y ăn 1 lần.</p> <p>Vi&ecirc;m phổi (ho đờm mủ)</p> <p>Tỏi t&iacute;a sắc với dấm: tỏi vỏ t&iacute;a 1 củ đem gi&atilde; n&aacute;t, th&ecirc;m 120g dấm, cho v&agrave;o nồi đất sắc, uống sau khi ăn.</p> <p>Tỏi ng&acirc;m dấm: tỏi 250g, dấm vừa đủ ngập tỏi. Tất cả bỏ v&agrave;o lọ ng&acirc;m 7 ng&agrave;y l&agrave; d&ugrave;ng được. Ăn 3-4 lần mỗi lần 6-10g.</p> <p>Nước sắc rễ sơn đậu c&aacute;t c&aacute;nh: rễ sơn đậu 60 g, c&aacute;t c&aacute;nh 15 g, sắc nước uống, ng&agrave;y 2 lần.</p> <p>Nước sắc l&aacute; sen tươi: l&aacute; sen tươi 20g (hoặc kh&ocirc; cũng được). Sắc nước uống ng&agrave;y 2-4 lần.</p> <p>Nước l&aacute; tre tươi: l&aacute; tre tươi kh&ocirc;ng hạn chế, gi&atilde; n&aacute;t &eacute;p lấy nước, ng&agrave;y uống 3-4 lần, mỗi lần một cốc.</p> <p>Kiệu trộn mật ong: củ kiệu 60g, mật ong 120g. Kiệu th&aacute;i nhỏ trộn mật ong, ng&agrave;y d&ugrave;ng 1-2 lần, mỗi lần 30-50g.</p> <p>Tổ ong, mật ong: tổ ong 1 c&aacute;i, mật ong vừa đủ. Đổ mật đầy v&agrave;o c&aacute;c buồng ong, rồi cho v&agrave;o nồi đất sao v&agrave;ng l&ecirc;n, mang t&aacute;n bột. Ng&agrave;y uống 2-3 lần với nước ấm, mỗi lần 9g.</p> <p>Nước sắc rễ &yacute; dĩ: Rễ &yacute; dĩ 30-60g, sắc nước uống ng&agrave;y 2-4 lần.</p> <p>Nước sắc hoa lựu: hoa thạch lựu lượng vừa đủ, sắc nước uống, ng&agrave;y 2-4 lần.</p> <p>Nước rau diếp c&aacute;, rễ lau: rau dấp c&aacute; 120g, rễ lau 60g. Gi&atilde; lấy nước uống ng&agrave;y 2-3 lần.</p> <p>Rau diếp c&aacute;, c&aacute;t c&aacute;nh, cam thảo: rau diếp c&aacute; 500g, c&aacute;t c&aacute;nh 10g, cam thảo 10g. Cho c&aacute;t c&aacute;nh, cam thảo v&agrave;o 250ml nước sắc c&ograve;n 120ml. Rau diếp c&aacute; rửa sạch bằng nước vo gạo, &eacute;p lấy nước, rồi cho chung v&agrave;o thuốc sắc uống.</p> <p>M&oacute;ng gi&ograve; lợn hầm địa cốt b&igrave;: địa cốt b&igrave; 60-12g, m&oacute;ng gi&ograve; lợn 1 c&aacute;i. Mang hầm nhừ, ăn c&aacute;i, uống nước.</p> <p>BS. <strong>Đỗ Minh Hiền</strong></p> <div>&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top