Ông bố Trung Quốc viêm phổi corona ở TP HCM khỏi bệnh

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức sáng 12/2 cho biết bệnh nhân Li Ding 66 tuổi, đã hoàn toàn khỏe mạnh, dự kiến xuất viện chiều nay.

<div> <p style="text-align: justify;">&quot;Bệnh nh&acirc;n Li Ding đ&atilde; x&aacute;c định &acirc;m t&iacute;nh với nCoV, ho&agrave;n to&agrave;n khỏe mạnh v&agrave; đủ điều kiện xuất viện&quot;, b&aacute;c sĩ Thức n&oacute;i.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Li Ding v&agrave;o Bệnh viện Chợ Rẫy c&ugrave;ng con trai Li Zichao, 28 tuổi ng&agrave;y 20/1, l&agrave; hai ca đầu ti&ecirc;n dương t&iacute;nh với nCoV tại Việt Nam.&nbsp;Người con trai hết sốt sau v&agrave;i ng&agrave;y điều trị, xuất viện ng&agrave;y 4/2 sau 4 lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh li&ecirc;n tiếp.</p> <p style="text-align: justify;">Tiến sĩ L&ecirc; Quốc H&ugrave;ng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nh&acirc;n Li Ding c&oacute; nhiều bệnh nền như đ&aacute;i th&aacute;o đường, tăng huyết &aacute;p, từng đặt stent mạch v&agrave;nh, từng phẫu thuật ung thư phổi. Do đ&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị bệnh nh&acirc;n n&agrave;y gặp nhiều kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c b&aacute;c sĩ 4 khoa Bệnh nhiệt đới, Tim mạch, Nội tiết, H&ocirc; hấp, phối hợp để l&ecirc;n phương &aacute;n điều trị. Đội ngũ y tế phải tiến h&agrave;nh x&eacute;t nghiệm bệnh nh&acirc;n mỗi ng&agrave;y để theo d&otilde;i diễn biến sức khỏe, ph&aacute;n đo&aacute;n &quot;chuyện g&igrave; c&oacute; thể xảy ra&quot;, từ đ&oacute; điều chỉnh lượng thuốc v&agrave; ph&aacute;c đồ điều trị ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Một người vừa suy giảm miễn dịch vừa nhiều bệnh, chỉ cần một thay đổi nhẹ n&agrave;o đ&oacute; bất kỳ cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe v&agrave; kết quả điều trị&quot;, b&aacute;c sĩ H&ugrave;ng cho biết. Quan trọng nhất l&agrave; phải theo d&otilde;i s&aacute;t bệnh nh&acirc;n, &aacute;p dụng tất cả kinh nghiệm điều trị l&acirc;m s&agrave;ng để ph&aacute;t hiện sớm biến chứng v&agrave; ngăn ngừa n&oacute; xảy ra.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bệnh nh&acirc;n được s&uacute;c họng ngừa virus, ph&ograve;ng bệnh mở rộng cửa tạo luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; tự nhi&ecirc;n. Ph&ograve;ng bệnh của &ocirc;ng Li Ding c&oacute; 12 luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; tự nhi&ecirc;n mỗi giờ, nhiệt độ ph&ograve;ng cao, nhiều &aacute;nh nắng mặt trời nhằm giảm đời sống virus.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c kết quả x&eacute;t nghiệm nCoV của bệnh nh&acirc;n Li Ding suốt thời gian điều trị cũng kh&ocirc;ng ổn định, c&oacute; l&uacute;c &acirc;m t&iacute;nh ngay sau đ&oacute; lại dương t&iacute;nh. Cho đến những ng&agrave;y qua kết quả x&eacute;t nghiệm nhiều lần li&ecirc;n tiếp &acirc;m t&iacute;nh nCoV, c&aacute;c b&aacute;c sĩ mới đảm bảo x&aacute;c định bệnh nh&acirc;n khỏi vi&ecirc;m phổi ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; Hu XiaoLian, vợ của &ocirc;ng Li Ding, thời gian qua cũng được c&aacute;ch ở tại Bệnh viện Quận 11, đ&atilde; xuất viện ng&agrave;y 6/2.&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Ông Li Ding khi điều trị trong phòng cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Hữu Khoa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/29/0x1a3820-jpg-1581473000-158147-4157-5779-1581473110.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Li Ding (&aacute;o cam) khi điều trị trong ph&ograve;ng c&aacute;ch ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: <em>Hữu Khoa.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Theo b&aacute;c sĩ Thức, 28 người tiếp x&uacute;c gần với 2 bố con bệnh nh&acirc;n Trung Quốc gần như đ&atilde; qua thời gian kiểm so&aacute;t, đội ngũ y b&aacute;c sĩ điều trị kh&ocirc;ng ai c&oacute; dấu hiệu mắc bệnh.</p> <p style="text-align: justify;">Trường hợp nCoV l&acirc;y từ người sang người của hai cha con Trung Quốc được c&aacute;c b&aacute;c sĩ Viện Pasteur v&agrave; Chợ Rẫy <span>b&aacute;o c&aacute;o</span> tr&ecirc;n tạp ch&iacute; y khoa h&agrave;ng đầu thế giới The New England Journal of Medicine (NEJM) ng&agrave;y 28/1. Thời điểm ấy, đ&acirc;y l&agrave; bằng chứng chắc chắn nCoV l&acirc;y từ người sang người đối với cộng đồng y khoa thế giới, khi chưa c&oacute; nhiều hiểu biết về dịch tễ đối với chủng virus mới.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Li Ding c&ugrave;ng vợ từ th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n, Trung Quốc - nơi khởi ph&aacute;t vi&ecirc;m phổi do nCoV (Covid-19), đến H&agrave; Nội ng&agrave;y 13/1. Ng&agrave;y 17/1 &ocirc;ng bắt đầu sốt, vợ chồng di chuyển v&agrave;o Nha Trang bằng m&aacute;y bay, cư tr&uacute; đến ng&agrave;y 19/1 tiếp tục l&ecirc;n t&agrave;u SE5 v&agrave;o TP HCM. Ng&agrave;y 20/1 gia đ&igrave;nh từ TP HCM đi Long An bằng taxi.</p> <p style="text-align: justify;">Người con của &ocirc;ng ở Long An từ 4 th&aacute;ng trước đ&oacute;, ra Nha Trang gặp bố mẹ ng&agrave;y 17/1, sau đ&oacute; tiếp tục c&ugrave;ng bố mẹ đi TP HCM v&agrave; về Long An. Ng&agrave;y 20/1, người con c&oacute; c&aacute;c triệu chứng bệnh tương tự bố. Hai cha con đến kh&aacute;m tại Bệnh viện huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, được tư vấn v&agrave;o Bệnh viện Chợ Rẫy v&agrave; nhanh ch&oacute;ng được c&aacute;ch ly điều trị.</p> <p style="text-align: justify;">Khi ở Nha Trang, &ocirc;ng Li Ding đ&atilde; l&acirc;y nCoV cho một nữ lễ t&acirc;n kh&aacute;ch sạn nơi &ocirc;ng cư tr&uacute;. C&ocirc; g&aacute;i n&agrave;y điều trị c&aacute;ch ly ở bệnh viện tại Kh&aacute;nh H&ograve;a, đ&atilde; khỏi bệnh xuất viện từ tuần trước.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Việt Nam đến nay ghi nhận 15 ca dương t&iacute;nh nCoV, trong đ&oacute; 7 trường hợp đ&atilde; khỏi bệnh. TP HCM hiện chỉ c&ograve;n một bệnh nh&acirc;n Covid-19 l&agrave; nam Việt kiều Mỹ, điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y tr&ecirc;n đường bay từ Mỹ về TP HCM đ&atilde; qu&aacute; cảnh 2 giờ tại s&acirc;n bay Vũ H&aacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top