Lịch nghỉ học và trở lại trường sau Tết của 63 tỉnh, thành

Học sinh Khánh Hòa, Nghệ An đi học trở lại từ ngày 17/2, trong khi Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương cho học sinh nghỉ học tập trung hết tháng 2.

<div> <table> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>An Giang</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bắc Giang</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Bắc Kạn</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bạc Li&ecirc;u</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bắc Ninh</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Bến Tre</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>B&igrave;nh Định</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>B&igrave;nh Dương</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>B&igrave;nh Phước</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>B&igrave;nh Thuận</td> <td>Đi học từ 22/2</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>C&agrave; Mau</td> <td>Đi học từ 22/2</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Cần Thơ</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Cao Bằng</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Đ&agrave; Nẵng</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Đắk Lắk</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Đắk N&ocirc;ng</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Điện Bi&ecirc;n</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Đồng Nai</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Đồng Th&aacute;p</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Gia Lai</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>H&agrave; Giang</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>H&agrave; Nam</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>H&agrave; Nội</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>H&agrave; Tĩnh</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Hải Dương</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Hải Ph&ograve;ng</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Hậu Giang</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>H&ograve;a B&igrave;nh</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Hưng Y&ecirc;n</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Kh&aacute;nh H&ograve;a</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Ki&ecirc;n Giang</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>Kon Tum</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>Lai Ch&acirc;u</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>L&acirc;m Đồng</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>Lạng Sơn</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>L&agrave;o Cai</td> <td>Nghỉ hết ng&agrave;y 20/2</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>Long An</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>Nam Định</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>Nghệ An</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>Ninh B&igrave;nh</td> <td>Đi học từ 22/2</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>Ninh Thuận</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>Ph&uacute; Thọ</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>Ph&uacute; Y&ecirc;n</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>Quảng B&igrave;nh</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>Quảng Nam</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>Quảng Ng&atilde;i</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>Quảng Ninh</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>Quảng Trị</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>S&oacute;c Trăng</td> <td>Nghỉ hết ng&agrave;y 20/2</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>Sơn La</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>T&acirc;y Ninh</td> <td>Nghỉ hết 19/2</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>Th&aacute;i B&igrave;nh</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>Thanh H&oacute;a</td> <td>Nghỉ hết 20/2</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>Thừa Thi&ecirc;n - Huế</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>Tiền Giang</td> <td>Đi học từ 17/2</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>TP.HCM</td> <td>Nghỉ hết 28/2</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>Tr&agrave; Vinh</td> <td>Nghỉ hết 21/2</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>Tuy&ecirc;n Quang</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>Vĩnh Long</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>Vĩnh Ph&uacute;c</td> <td>Nghỉ đến khi c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o mới</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>Y&ecirc;n B&aacute;i</td> <td>Mầm non, tiểu học nghỉ hết 21/2; THCS v&agrave; THPT nghỉ hết 18/2</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Do điểm thi vào lớp 10 của con không đủ vào trường công, trượt cả trường tư, người mẹ bắt con quỳ ngay tại trường, hét lên: '7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư cũng không thèm nhận. Tao phải đánh cho mày chết thì thôi”.
Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ban hành văn bản trái luật số 58/PGDĐT-TCCB về việc phối hợp mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Tuy nhiên, thay vì cầu thị, lắng nghe thì ông Thắng cho rằng chỉ là “lỗi chính tả”. Còn ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch huyện Quốc Oai lại đùn đẩy, né tránh báo chí.
back to top