Kỳ lạ người đàn ông có lưỡi siêu dài, chạm được đến trán

Yagya Bahadur Katuwal (35 tuổi), một tài xế xe bus đến từ Urlabari, Nepal, sở hữu chiếc lưỡi siêu dài, có thể tự liếm trán của mình.

<div> <figure class="article-avatar cms-body"><img alt="Chiếc lưỡi siêu dài của người đàn ông đến từ Nepal." src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/31/tien_phong_luoisieudai1_jzee(1).jpg" title="Kỳ lạ người đàn ông có lưỡi siêu dài, chạm được đến trán" /> <figcaption class="fig">Chiếc lưỡi si&ecirc;u d&agrave;i của người đ&agrave;n &ocirc;ng đến từ Nepal.</figcaption> </figure> <div>&nbsp;</div> <div> <p>Trong khi một số người thực hiện thử th&aacute;ch việc liếm mũi của m&igrave;nh bằng lưỡi như l&agrave; một kỳ t&iacute;ch, người đ&agrave;n &ocirc;ng n&agrave;y đ&atilde; đưa &ldquo;t&agrave;i năng&rdquo; của m&igrave;nh l&ecirc;n một đẳng cấp mới. Những cảnh quay trong video cho thấy Yagya Bahadur Katuwal đ&atilde; thực hiện h&agrave;nh động liếm tr&aacute;n của ch&iacute;nh anh ta bằng c&aacute;i lưỡi si&ecirc;u d&agrave;i.</p> <p>Yagya vẫn l&agrave;m c&ocirc;ng việc hằng ng&agrave;y l&agrave; một t&agrave;i xế xe bus trường học địa phương. Từ khi khả năng đặc biệt của anh được biết đến, Yagya đ&atilde; trở th&agrave;nh một người nổi tiếng ở Nepal. Được biết, một người bạn của Yagya đ&atilde; đăng đoạn video ghi lại cảnh anh thể hiện khả năng liếm tr&aacute;n bằng lưỡi của m&igrave;nh tr&ecirc;n phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội.</p> <p>Yagya tin rằng, bản th&acirc;n l&agrave; người c&oacute; lưỡi d&agrave;i nhất thế giới v&agrave; l&agrave; người duy nhất tr&ecirc;n thế giới c&oacute; thể tự liếm tr&aacute;n m&igrave;nh.<span>&nbsp;</span></p> <p>Dẫu vậy, theo nam dị nh&acirc;n, anh kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n thể hiện khả năng của m&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc v&igrave; h&agrave;nh động đ&oacute; c&oacute; thể khiến học sinh sợ h&atilde;i. Thực tế khả năng k&igrave; lạ của Yagya từng khiến trẻ em sợ t&egrave; ra quần, c&ograve;n người lớn ngất xỉu.</p> <p>Yagya nhấn mạnh, tự h&agrave;o v&agrave; cảm thấy bản th&acirc;n thật tuyệt khi c&oacute; thể d&ugrave;ng lưỡi che k&iacute;n mũi v&agrave; liếm đến tận tr&aacute;n. Ngo&agrave;i ra, Yagya cũng c&oacute; thể tạo ra &acirc;m thanh giống như xe ph&acirc;n khối lớn.<span>&nbsp;</span></p> <p>Yagya h&agrave;i hước : &quot;Nếu phải đ&oacute;ng phim kinh dị, t&ocirc;i nghĩ t&ocirc;i sẽ chẳng cần h&oacute;a trang như những diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c để dọa mọi người.&quot;</p> <p>Anh t&agrave;i xế lưỡi si&ecirc;u d&agrave;i hy vọng, khả năng của m&igrave;nh sẽ được c&ocirc;ng nhận kỷ lục Guinness thế giới.</p> <coccocgrammar></coccocgrammar><coccocgrammar></coccocgrammar><coccocgrammar></coccocgrammar></div> <div> <ul> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li>&nbsp;</li> <li> <div><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></div> </li> <li>&nbsp;</li> </ul> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
5 cách giải nhiệt iPhone mùa nắng nóng

5 cách giải nhiệt iPhone mùa nắng nóng

Sử dụng iPhone dưới điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng là lý do cho sự gia tăng nhiệt độ nhanh chóng. Tùy trường hợp, người dùng có thể chọn các giải pháp giải nhiệt khác nhau cho chiếc iPhone của mình như một số gợi ý dưới đây.
back to top