Hủy chặng đua F1 2020 ở Việt Nam

Sáng 16/10, đơn vị tổ chức chặng đua xe Công thức một (F1) thông báo việc hủy chặng đua năm 2020 ở Hà Nội.

<div> <p style="text-align: justify;">Sau nhiều thảo luận với Li&ecirc;n đo&agrave;n &Ocirc;t&ocirc; quốc tế (FIA) v&agrave; Tập đo&agrave;n Formula 1, C&ocirc;ng ty TNHH Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA) v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) ch&iacute;nh thức th&ocirc;ng b&aacute;o hủy chặng đua xe c&ocirc;ng thức một (F1) tại Việt Nam do ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; L&ecirc; Ngọc Chi - Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty VGPC - chia sẻ: &quot;Kế hoạch đưa giải đua xe c&ocirc;ng thức 1 năm 2020 đ&atilde; lỡ hẹn với người h&acirc;m mộ v&igrave; sự xuất hiện của đại dịch Covid-19. Đ&acirc;y l&agrave; một quyết định rất kh&oacute; khăn, nhưng l&agrave; giải ph&aacute;p duy nhất sau khi c&acirc;n nhắc c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; về sự an to&agrave;n cũng như t&iacute;nh hiệu quả của chặng đua. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cảm ơn sự ủng hộ của đ&ocirc;ng đảo người h&acirc;m mộ Việt Nam v&agrave; quốc tế c&ugrave;ng c&aacute;c đối t&aacute;c đ&atilde; đồng h&agrave;nh với ch&uacute;ng t&ocirc;i trong suốt thời gian qua&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="chang dua f1 o viet nam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/16/znews-photo-zadn-vn_f1hanoi_zing.jpg" title="chặng đua f1 ở việt nam ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng tr&igrave;nh đường đua F1 chưa thể đi v&agrave;o sử dụng v&igrave; chặng đua ở H&agrave; Nội bị hủy. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Chặng đua F1 H&agrave; Nội vốn được l&ecirc;n kế hoạch để diễn ra th&aacute;ng 4 năm nay, nhưng sự cố bất khả kh&aacute;ng xảy ra đ&atilde; khiến ban tổ chức phải tuy&ecirc;n bố tạm ho&atilde;n hồi th&aacute;ng 3 rồi sau đ&oacute; dừng hẳn. Việt Nam v&agrave; F1 quốc tế đ&atilde; k&yacute; hợp đồng với thời hạn 10 năm.</p> <p style="text-align: justify;">Từ th&aacute;ng 5, ban tổ chức F1 H&agrave; Nội đ&atilde; cho th&aacute;o dỡ một phần kh&aacute;n đ&agrave;i đường đua F1 tại đường L&ecirc; Quang Đạo v&agrave; sẽ tiếp tục bố tr&iacute; nh&acirc;n lực th&aacute;o dỡ nốt những phần c&ograve;n lại.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng số chặng đua F1 bị hủy trong giải đua năm 2020 l&agrave; 13 chặng, bao gồm: Australia, Trung Quốc, H&agrave; Lan, Monaco, Azerbaijan, Canada, Ph&aacute;p, Singapore, Nhật, Mỹ, Mexico, Brazil v&agrave; Việt Nam. Tổng số chặng đua được tổ chức trong m&ugrave;a giải năm nay l&agrave; 17 chặng, trong đ&oacute; hầu hết chặng đua đ&atilde; diễn ra đều theo h&igrave;nh thức kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;n giả.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty VGPC sẽ tiến h&agrave;nh ho&agrave;n tiền cho tất cả kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; mua v&eacute; chặng đua F1 Việt Nam 2020. Đội ngũ chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty sẽ li&ecirc;n hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng mua v&eacute; để hướng dẫn c&aacute;c thủ tục ho&agrave;n v&eacute;.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-ext-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7syJuPCPo_A/ae84e2ef90ad79f320bc/d04c5525ca61233f7a70/720/fdaab8426901805fd910.mp4?authen=exp=1602979616~acl=/7syJuPCPo_A/*~hmac=576b1de61eaa0966bd3407411b9f81c4" false="" source-url="/video-trai-nghiem-duong-dua-ha-noi-tuyet-dep-trong-game-f1-2020-post1090115.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="fdaab8426901805fd910" muted="" onlyvietnam="true" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/neg_etpyole/2020_05_30/F1.jpg" preload="none" src="https://znews-ext-mcloud-bf-s2.zadn.vn/8Nm1ZttHE7I/ac54f43f867d6f23366c/2338b2512d15c44b9d04/480/fdaab8426901805fd910.mp4?authen=exp=1602979616~acl=/8Nm1ZttHE7I/*~hmac=aa0b3e375840c9cae3488ce990c82880"><source label="Auto" src="https://znews-ext-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/G3l53hED6Sg/whls/vod/0/NLXPVNcKafAoih529Z8/fdaab8426901805fd910.m3u8?authen=exp=1602936416~acl=/G3l53hED6Sg/*~hmac=0e75665c8ea968c8b515b447ad07b66f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-ext-mcloud-bf-s2.zadn.vn/8Nm1ZttHE7I/ac54f43f867d6f23366c/2338b2512d15c44b9d04/480/fdaab8426901805fd910.mp4?authen=exp=1602979616~acl=/8Nm1ZttHE7I/*~hmac=aa0b3e375840c9cae3488ce990c82880" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-ext-mcloud-bf-s2.zadn.vn/7syJuPCPo_A/ae84e2ef90ad79f320bc/d04c5525ca61233f7a70/720/fdaab8426901805fd910.mp4?authen=exp=1602979616~acl=/7syJuPCPo_A/*~hmac=576b1de61eaa0966bd3407411b9f81c4" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Trải nghiệm đường đua H&agrave; Nội tuyệt đẹp trong game F1 2020</span></strong> &quot;Những con đường d&agrave;i, c&aacute;c g&oacute;c cua đầy th&aacute;ch thức v&agrave; một khung cảnh tuyệt đẹp. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể chờ đợi để tạo ra lịch sử tại chặng đua n&agrave;y&quot;, trang chủ F1 nhận x&eacute;t chặng H&agrave; Nội.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top