'Học sinh không cần đeo kính chắn giọt bắn'

Hướng dẫn của Bộ Y tế không có tiêu chí nào nói học sinh phải đeo mặt nạ chống giọt bắn, theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ.

<div> <p>Tại cuộc họp b&aacute;o chiều 5/5, ph&oacute;ng vi&ecirc;n n&ecirc;u thực trạng nhiều học sinh trở lại trường nhưng phải đeo khẩu trang, đội mũ c&oacute; tấm chắn trong khi lớp học kh&ocirc;ng bật điều h&ograve;a. Việc n&agrave;y khiến phụ huynh lo ngại cho sức khỏe của con em v&agrave; nhiều chuy&ecirc;n gia cho rằng việc đeo tấm chắn l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <p>Thứ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết quan điểm của Bộ l&agrave; &quot;đ&atilde; đi học l&agrave; phải an to&agrave;n&quot;. Vấn đề an to&agrave;n căn cứ v&agrave;o đ&aacute;nh gi&aacute; của cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave; Bộ Y tế.</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở khuyến c&aacute;o của Bộ Y tế, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đ&atilde; ban h&agrave;nh 15 ti&ecirc;u ch&iacute; trường học an to&agrave;n, trong đ&oacute; c&oacute; ti&ecirc;u ch&iacute; cứng l&agrave; giữ khoảng c&aacute;ch, đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn to&agrave;n bộ nh&agrave; trường v&agrave; kh&ocirc;ng tổ chức hoạt động tập thể.</p> <p>&quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; ti&ecirc;u ch&iacute; n&agrave;o n&oacute;i phải đeo mặt nạ chống giọt bắn. Bộ Y tế cũng kh&ocirc;ng hướng dẫn như vậy. Đ&acirc;y l&agrave; sự s&aacute;ng tạo của c&aacute;c địa phương&quot;, &ocirc;ng Độ n&oacute;i v&agrave; cho rằng c&aacute;c địa phương n&ecirc;n l&agrave;m theo hướng dẫn của cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/05/a12ed3cb41e3bbbde2f2-5318-1588-4054-5171-1588683634.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=z92F4gRfuNzd77AREiyjiA" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="454" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/05/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_a12ed3cb41e3bbbde2f2-5318-1588-4054-5171-1588683634.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/05/a12ed3cb41e3bbbde2f2-5318-1588-4054-5171-1588683634.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=ZC9F_dpWpAK3ub_2LzzrOA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/05/05/a12ed3cb41e3bbbde2f2-5318-1588-4054-5171-1588683634.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=kdT4KbhLs5h871GVs5Chaw 2x" media="(min-width: 768px)" /><img alt="Học sinh và giáo viên trường Tiểu học Núi Thành, Đà Nẵng dùng kính chắn giọt bắn trong buổi học ngày 4/5. Ảnh:Nguyễn Đông." src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_a12ed3cb41e3bbbde2f2-5318-1588-4054-5171-1588683634.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Học sinh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Tiểu học N&uacute;i Th&agrave;nh, Đ&agrave; Nẵng d&ugrave;ng k&iacute;nh chắn giọt bắn trong buổi học ng&agrave;y 4/5. Ảnh:<em>Nguyễn Đ&ocirc;ng.</em></p> </figcaption> <p>&quot;Nếu Bộ Y tế khuyến c&aacute;o th&igrave; ch&uacute;ng ta l&agrave;m, nếu kh&ocirc;ng th&igrave; c&acirc;n nhắc để c&oacute; thể đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp&quot;, &ocirc;ng Độ n&oacute;i.</p> <p>Thứ trưởng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&ocirc;ng tin, sau thời gian d&agrave;i nghỉ học để ph&ograve;ng chống Covid-19, học sinh cả nước đ&atilde; trở lại trường học. Đợt một ng&agrave;y 20/4, 8 tỉnh, th&agrave;nh c&oacute; học sinh trở lại nh&agrave; trường; đợt hai ng&agrave;y 27/4, 30 tỉnh, th&agrave;nh v&agrave; đợt ba ng&agrave;y 4/5 l&agrave; c&aacute;c tỉnh c&ograve;n lại.&nbsp;</p> <p>Đến nay 63 tỉnh, th&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; học sinh đi học trở lại, nhưng chủ yếu l&agrave; học sinh THCS v&agrave; THPT. Tỷ lệ học sinh đi học rất cao, THPT l&agrave; 99%, THCS l&agrave; 97%.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Mẹ bắt con gái quỳ ngay tại trường vì 7 năm HS giỏi mà giờ trường tư không nhận: Không phải con nào cũng thành nhà bác học!

Do điểm thi vào lớp 10 của con không đủ vào trường công, trượt cả trường tư, người mẹ bắt con quỳ ngay tại trường, hét lên: '7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư cũng không thèm nhận. Tao phải đánh cho mày chết thì thôi”.
Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai thừa nhận “mắc lỗi chính tả”?

(khoahocdoisong.vn) - Ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ban hành văn bản trái luật số 58/PGDĐT-TCCB về việc phối hợp mở lớp đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Tuy nhiên, thay vì cầu thị, lắng nghe thì ông Thắng cho rằng chỉ là “lỗi chính tả”. Còn ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch huyện Quốc Oai lại đùn đẩy, né tránh báo chí.
back to top