Hàng loạt “ông lớn” bất động sản bị bêu tên, cưỡng chế nợ thuế

(Khoahocdoisong.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố hàng loạt “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng... từng bị cưỡng chế nợ thuế, phạt chậm nộp thuế.

<p>Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước (Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh) vừa c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HSX), Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX) về việc c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin c&aacute;c tổ chức ni&ecirc;m yết, đăng k&yacute; giao dịch vi phạm ph&aacute;p luật về thuế, bị cưỡng chế nợ thuế.</p> <p>Theo danh s&aacute;ch của Tổng cục Thuế gửi Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước trước đ&oacute;, c&oacute; tới 581 quyết định xử l&yacute; vi phạm ph&aacute;p luật về thuế v&agrave; 2.402 quyết định cưỡng chế nợ thuế.</p> <p>&nbsp;</p> <div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="hang loat " src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/26/nothue_dzup(1).jpg" title="hàng loạt " /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><em><span>Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước vừa gửi danh s&aacute;ch c&aacute;c tổ chức vi phạm để HSX v&agrave; HXN gi&aacute;m s&aacute;t về nghĩa vụ b&aacute;o c&aacute;o, c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin theo thẩm quyền (Ảnh minh hoạ: KT)</span></em></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p> <p>Cụ thể, trong số c&ocirc;ng ty bị xử phạt vi phạm ph&aacute;p luật về thuế c&oacute; 130 c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (HSX), 119 c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội (HNX) v&agrave; 240 c&ocirc;ng ty đăng k&yacute; giao dịch Upcom.</p> <p>Với c&aacute;c c&ocirc;ng ty bị cưỡng chế nợ thuế, c&oacute; 62 c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n HSX, 99 c&ocirc;ng ty ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n HNX, 165 c&ocirc;ng ty đăng k&yacute; giao dịch Upcom.</p> <div>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, một số đơn vị bị xử phạt vi phạm ph&aacute;p luật về thuế với số tiền lớn như: C&ocirc;ng ty cổ phần T&agrave;u cao tốc Superdong &ndash; Ki&ecirc;n Giang (phạt nộp chậm hơn 14 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty cổ phần C&ocirc;ng nghiệp gốm sứ Taicera (truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty CP Địa ốc S&agrave;i G&ograve;n Thương T&iacute;n bị Cục Thuế TPHCM (phạt chậm nộp 2,8 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty cổ phần X&acirc;y dựng FLC Faros (phạt nộp chậm hơn 2,3 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Kido (phạt nộp chậm hơn 2 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty CP Thủy sản số 4 (phạt chậm nộp 1,7 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n Hoa Sen (phạt nộp chậm 1,6 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty cổ phần City Auto (truy thu thuế hơn 1,4 tỷ đồng); C&ocirc;ng ty cổ phần GTNFOODS (truy thu hơn 1,2 tỷ đồng)&hellip;</div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <p>Đối với c&aacute;c doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, nhiều nhất phải kể đến, Tập đo&agrave;n FLC, C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Địa ốc Khang An, C&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Nh&agrave; đất COTEC, C&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo, C&ocirc;ng ty CP Tập đo&agrave;n Th&agrave;nh Nam, C&ocirc;ng ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật, C&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; X&acirc;y dựng HUDI, C&ocirc;ng ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật, C&ocirc;ng ty CP Tập đo&agrave;n Th&agrave;nh Nam, C&ocirc;ng ty CP Đầu tư v&agrave; Kho&aacute;ng sản FLC AMD, C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Everland, C&ocirc;ng ty CP Đầu tư Sao Th&aacute;i Dương, N&ocirc;ng dược HAI, Vạn Ph&aacute;t Hưng, Địa ốc Ho&agrave;ng Qu&acirc;n, LICOGI 16...</p> <p>Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước đ&atilde; gửi danh s&aacute;ch c&aacute;c tổ chức vi phạm để HSX v&agrave; HXN gi&aacute;m s&aacute;t về nghĩa vụ b&aacute;o c&aacute;o, c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin theo thẩm quyền.</p>

Theo vov.vn
Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Tràn lan gốm sứ trôi nổi, sặc sỡ gây hại

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm gốm sứ với xuất xứ, chất lượng, mẫu mã, giá thành khác nhau. Có sản phẩm chén, đĩa, ly bằng gốm sứ giá hàng triệu đồng/bộ nhưng cũng có những sản phẩm giá chỉ vài chục ngàn đồng/bộ.
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top