Hà Tĩnh: Hội thảo khoa học về Hoàng giáp Lê Tuấn

Hội thảo làm rõ hơn thân thế, sự nghiệp và công lao đóng góp của Hoàng giáp Thượng thư Lê Tuấn trong việc thực thi nhiệm vụ triều đình giao, nhất là trên lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao.

Sáng 16/3, Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh) và UBND huyện Kỳ Anh phối hợp dòng họ Lê ở Kỳ Anh tổ chức hội thảo khoa học “Hoàng giáp Lê Tuấn và dòng họ Lê Kỳ Anh trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước”.

Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử trong nước và đại diện dòng họ Lê Kỳ Anh dự hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Tất Thắng, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử (Đại học Sư phạm Huế); Thạc sĩ Nguyễn Trí Sơn,Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh; ông Lê Trọng Bính, Trưởng ban liên lạc Hội đồng họ Lê Kỳ Anh; Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Võ Tá Cương; ông Lê Hồng Chương, đại diện con cháu họ Lê xã Kỳ Văn - đồng chủ trì hội thảo.

Hoàng giáp Thượng thư Lê Tuấn sinh năm Mậu Dần (1818), tại làng Mỹ Lụ, tổng Hà Trung, huyện Hà Hoa, nay là thôn Thanh Sơn, xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh). Thuở nhỏ, ông nổi tiếng thông minh, hiếu học, đậu tú tài năm 1842, đậu cử nhân năm 1851.

Tại kỳ thi Đình năm Quý Sửu (1853), niên hiệu Tự Đức thứ 7, Lê Tuấn đỗ Nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng giáp). Ông là vị quan đại thần có tiếng thanh liêm, tài đức vẹn toàn, được nhà vua quý trọng, người đương thời mến mộ. Cuộc đời và sự nghiệp khoa cử, hoan lộ của Hoàng giáp Thượng thư Lê Tuấn tiêu biểu cho truyền thống cần cù, hiếu học, ý chí vươn lên mạnh mẽ của người dân Kỳ Anh nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

Hội thảo nhận được 20 tham luận của các nhà khoa học ở Viện Sử học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học Huế, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Bảo tàng Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú, Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh…

Các tham luận tập trung làm rõ hơn thân thế, sự nghiệp và công lao đóng góp của Hoàng giáp Thượng thư Lê Tuấn trong việc thực thi nhiệm vụ triều đình giao, nhất là trên lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao. Đồng thời, nêu bật những đóng góp của dòng họ Lê Kỳ Anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương đất nước...

Thông qua hội thảo khoa học, các đại biểu làm sáng tỏ thêm đóng góp to lớn của Hoàng giáp Thượng thư Lê Tuấn và các nhân vật lịch sử dòng họ Lê ở Kỳ Anh trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời, cung cấp thêm nguồn tư liệu quý báu để hiểu thêm về giai đoạn lịch sử cụ thể của đất nước, phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu lịch sử địa phương.

Qua đó, hội thảo góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao niềm tự hào dân tộc, khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự cường, tự tôn dân tộc trong thời đại hội nhập phát triển, tạo nên nguồn lực nội sinh thúc đẩy tỉnh Hà Tĩnh nói chung, huyện Kỳ Anh nói riêng, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Đời sống
back to top