Gió mùa đông bắc xuất hiện, đêm Noel lạnh vừa thích hợp cho người dân xuống phố

(Khoahocdoisong.vn) - Đêm Noel, trong khoảng thời gian từ 20-24h nhiệt độ sẽ rơi vào tầm 18- 20 độ, lạnh nhưng không quá rét để đi chơi Noel. Tuy nhiên từ ngày 27/12, rét thực sự sẽ quay trở lại, thậm chí sẽ xảy ra rét hại trong vài ngày.

<p>Theo tin từ Trung t&acirc;m kh&iacute; tượng thủy văn Trung ương, s&aacute;ng sớm ng&agrave;y Noel &nbsp;(ng&agrave;y 24/12), một đợt kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh đ&atilde; ảnh hưởng hết ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ v&agrave; một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đ&atilde; c&oacute; gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc mạnh cấp 6. Dự b&aacute;o, ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay, kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh sẽ tiếp tục&nbsp;&nbsp;ảnh hưởng đến c&aacute;c nơi kh&aacute;c ở Bắc Trung Bộ, sau đ&oacute; ảnh hưởng đến một số nơi ở ph&iacute;a T&acirc;y Bắc Bộ v&agrave; Trung Trung Bộ; gi&oacute; Đ&ocirc;ng Bắc trong đất liền cấp 2-3, v&ugrave;ng ven biển cấp 3-4. C&aacute;c tỉnh Bắc Bộ v&agrave; Bắc Trung Bộ s&aacute;ng v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, ở v&ugrave;ng n&uacute;i Bắc Bộ c&oacute; nơi 10-12 độ.</p> <p>Ở vịnh Bắc Bộ c&oacute; gi&oacute; Đ&ocirc;ng Bắc mạnh cấp 5, ng&agrave;y c&oacute; l&uacute;c cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đ&ocirc;ng c&oacute; gi&oacute; Đ&ocirc;ng Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2018/12/24/noel.jpg" /></p> <p>Trung t&acirc;m Kh&iacute; tượng thủy văn Trung ương cảnh b&aacute;o, &nbsp;mưa lớn, d&ocirc;ng, lốc, s&eacute;t c&oacute; thể xảy ra.&nbsp;Do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gi&oacute; Đ&ocirc;ng tr&ecirc;n cao n&ecirc;n ở c&aacute;c tỉnh từ Nghệ An đến Kh&aacute;nh H&ograve;a c&oacute; mưa, mưa r&agrave;o v&agrave; c&oacute; nơi c&oacute; d&ocirc;ng; ri&ecirc;ng c&aacute;c tỉnh từ Quảng Trị đến B&igrave;nh Định c&oacute; mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t, mưa đ&aacute; v&agrave; gi&oacute; giật mạnh.</p> <p>Tại khu vực H&agrave; Nội, dự b&aacute;o ng&agrave;y Noel, kh&ocirc;ng mưa, s&aacute;ng v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ.</p> <p><em><strong>Dự b&aacute;o thời tiết -&nbsp;Ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m 24/12/2018</strong></em></p> <p><strong>Ph&iacute;a T&acirc;y Bắc Bộ</strong></p> <p>Nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa v&agrave;i nơi; ri&ecirc;ng khu T&acirc;y Bắc trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng. Đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Độ ẩm từ 60 - 98%<br /> Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ, c&oacute; nơi dưới 13oC<br /> Nhiệt độ cao nhất từ :&nbsp;&nbsp;20 - 23 độ; ri&ecirc;ng khu T&acirc;y Bắc 24 - 27oC</p> <p><strong>Ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Bắc Bộ</strong></p> <p>Nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc cấp 2-3, v&ugrave;ng ven biển cấp 3-4. S&aacute;ng v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Độ ẩm từ 50 - 95%<br /> Nhiệt độ thấp nhất từ :&nbsp;15 - 18 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i 13 - 15 độ, c&oacute; nơi 10 - 12oC<br /> Nhiệt độ cao nhất từ :&nbsp;&nbsp;21 - 24 độ, v&ugrave;ng n&uacute;i c&oacute; nơi dưới 20&nbsp;oC</p> <p><strong>Thanh H&oacute;a - Thừa Thi&ecirc;n Huế</strong></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa, ph&iacute;a Nam c&oacute; mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to v&agrave; d&ocirc;ng. Gi&oacute; bắc đến t&acirc;y bắc cấp 2-3, v&ugrave;ng ven biển cấp 3-4. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Ph&iacute;a Bắc đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Độ ẩm từ 70 - 98%<br /> Nhiệt độ thấp nhất từ :&nbsp;&nbsp;18 - 21oC<br /> Nhiệt độ cao nhất từ :&nbsp;21 - 24 độ; ph&iacute;a Nam c&oacute; nơi 24-26oC</p> <p><strong>Đ&agrave; Nẵng đến B&igrave;nh Thuận</strong></p> <p>Nhiều m&acirc;y, ph&iacute;a Bắc c&oacute; mưa, mưa vừa, c&oacute; nơi mưa to v&agrave; d&ocirc;ng; ph&iacute;a Nam (Ninh Thuận-B&igrave;nh Thuận) c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave;i nơi. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc cấp 2-3. Trong cơn d&ocirc;ng c&oacute; khả năng xảy ra lốc, s&eacute;t v&agrave; gi&oacute; giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%<br /> Nhiệt độ thấp nhất từ :21 - 24oC<br /> Nhiệt độ cao nhất từ :&nbsp;&nbsp;26 -29 độ; ph&iacute;a Nam c&oacute; nơi 29-31&nbsp;oC</p> <p><strong>T&acirc;y Nguy&ecirc;n</strong></p> <p>Nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc đến đ&ocirc;ng cấp 2- 3. Độ ẩm từ 60 - 96%<br /> Nhiệt độ thấp nhất từ :&nbsp;18 - 21oC<br /> Nhiệt độ cao nhất từ :&nbsp;25 - 28oC</p> <p><strong>Nam Bộ</strong></p> <p>M&acirc;y thay đổi, c&oacute; mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng v&agrave;i nơi; ri&ecirc;ng chiều tối c&oacute; mư r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng rải r&aacute;c. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc đến đ&ocirc;ng cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55- 96%<br /> Nhiệt độ thấp nhất từ &nbsp;:&nbsp;23 - 26oC<br /> Nhiệt độ cao nhất từ :&nbsp;&nbsp;29 - 32oC</p> <p><strong>H&agrave; Nội</strong></p> <p>Nhiều m&acirc;y, c&oacute; mưa v&agrave;i nơi, trưa chiều giảm m&acirc;y trời nắng. Gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc cấp 2-3. S&aacute;ng v&agrave; đ&ecirc;m trời r&eacute;t. Độ ẩm từ 50 - 92%<br /> Nhiệt độ thấp nhất từ :&nbsp;&nbsp;16 - 19oC<br /> Nhiệt độ cao nhất từ :&nbsp;&nbsp;21 - 24oC</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Hải Yến</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
back to top